A Vándorgyűlésen átadott elismerések, díjak, kitüntetések

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Mint hosszú évek óta, idén is a Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén kerültek átadásra az MKE díjak. Személyes találkozásra sajnos nem volt lehetőség, így e-mail interjú keretében kérdeztem a díjazott kollégákat arról, hogy mit éreztek, amikor átvették a kitüntetést és ez a díj hogyan befolyásolja további munkájukat, valamint mire a legbüszkébbek eddigi pályafutásuk során.

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. 1998 óta a díjazottak között van minden évben egy-egy határainkon túl élő könyvtáros, aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért.

Ebben az évben kitüntetésben részesültek:

gerencser

Gerencsér Judit, az MKE Jogi Szekció titkára, a Kúria Jogi Szakkönyvtára könyvtárvezetője. 2005-ben „Az év fiatal könyvtárosa” lett.  Munkásságához köthető részvétel az OITH Magyar Bíróképző Akadémia jogi szakkönyvtárának létrehozásában, az információs és tájékoztató szolgálat működtetésében, illetve közreműködés a bírósági könyvtárak informatikai és szakmai fejlesztésében, a bírósági könyvtárosok képzésében, továbbképzésében és az MKE Jogi szekció megalapításában. Tevékenysége az MKE-ben is rendkívül gazdag.

„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés és hálásan köszönöm az MKE Elnökségének és az MKE Jogi szekciónak, akik javasoltak erre. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) mindig nagyon fontos része volt és lesz az életemnek. Nagyon sokat köszönhetek az MKE-nek és szeretném ez minden lehetséges módon viszonozni, és tenni és végezni a dolgozom az Egyesületben és az Egyesületért. Nagyon fontos számomra a könyvtárosokért és könyvtárakért végzett civil munka. Hiszem, hogy ez a kitüntetés csak még jobban motivál abban, hogy a jövőben még többet tegyek a szakmánkért és a könyvtárosokért itthon és külföldön egyaránt.”

kispeterne

Kiss Péterné (Kovács Mária), az MKE Heves Megyei Szervezet tagja, a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. Részt vesz a könyvtári gyűjtemény gyarapításában és építésében, irányítja a számítógépes feldolgozó munkát. Összefogja az intézmény pályázati tevékenységét. Jelentős érdemei vannak a pályázati támogatások elnyerésében, a pályázati célok sikeres megvalósításában.

Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy Egerben vehette át az MKE Emlékérmet. Az elismerést nagy örömmel fogadta, „…jó érzés szakmai díjat átvenni, különösen úgy, hogy a felterjesztés a könyvtáros kollégák javaslata alapján született. Köszönöm, hogy rám gondoltak! Negyven éve dolgozom könyvtárosként. Boldog vagyok, mert elmondhatom, hogy a négy évtizedes pályafutásom alatt azt a munkát végezhettem, amit nagyon szeretek, és amiben örömem lelem.”

Fiatal kora óta tagja a szekciónak, „… Mindig fontosnak tartottam a szakmai kapcsolattartást, iránymutatást. Örömmel vállaltam a »kapocs« szerepét az egri könyvtár, az MKE Heves Megyei Szervezete és a mi könyvtárunk között. Vezetőségi tagként lehetőségem volt szakmai tanácskozásokon részt venni, ahol elsőként értesülhettem a könyvtárszakmai irányelvekről, s olyan tapasztalatokhoz jutottam, amit helyi szinten már alkalmazni tudtunk, tehát a feladatokra gyorsan tudtunk reagálni.

Negyven év alatt a könyvtáros munka rengeteget változott. A gyöngyösi könyvtáros kollektíva mindig igyekezett megfelelni a szakmai kihívásoknak, s lépést tartani a technikai fejlődéssel, és élni a pályázati lehetőségekkel. Örülök, hogy könyvtárunk bekerült a megyei szakmai vérkeringésbe, és részese lehetett a megyében együttműködő könyvtárak közös gondolkodásának. Heves megye városi könyvtárai között tapintható harmóniát, a közös munka eredményét, a sikeres, uniós pályázatok színvonalas megvalósítását az egri megyei könyvtár szakmai irányítása garantálta. „

pallosine

Pallósiné Dr. Toldi Márta, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezet tagja , a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója. Több mint 40 éve végzi munkahelyén a könyvtári tevékenységét, az utolsó 20 évben az intézmény vezetőjeként. Fő szervezője az évente változó helyszínen megrendezett Vas Megyei Könyvtári Napok sorozatnak.

Az emlékérem két nagyon fontos dolgot jelent számára: „…elsőként azt említem, hogy az egyesület helyi szervezete kezdeményezte az adományozást. A vezetőségben több könyvtártípus képviselője is dolgozik, olyanok is, akik nem közvetlen munkatársamként ismerik tevékenységemet. Javaslatukban megerősítést vélelmezhettem, amelyből a legfontosabb üzenet az volt számomra, hogy a mindig is csapatmunkának tekintett könyvtári szolgálatomban az együttműködés, a közös helytállás kapott ily módon elismerést. […] Másodsorban soha el nem feledhető pillanat marad számomra az egri vándorgyűlésen megjelent sok-sok kolléga tapsban megnyilvánuló értékítélete, amely az emlékérem átadását kísérte. Köszönöm ezt mindenkinek, akihez valaha munka-, vagy tanár-diák kapcsolat fűzött.”

Pályafutásának sarokpontjait, „tekintettel a négy évtizedre (amelyből az utolsó húszat megyei könyvtárigazgatóként teljesítettem), képtelenség röviden összefoglalni. Ezért inkább csak azt mondom, nekem való pályára irányított jó sorsom. Igényes környezetben, példaadó elődökkel és a nagy könyvtáros generáció számomra fontos személyiségeivel dolgozhattam hosszabb-rövidebb ideig. Munkaköreimben rengeteg kihívással találkoztam, számtalan kezdeményezéssel éltem, melynek megvalósításában kollégáim partnereim voltak.”

szamosvarine

Szamosvári Istvánné (Mezei Mária), az MKE Pest Megyei Szervezet tagja, a ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár munkatársa. Az MKE Pest Megyei Szervezetnek 35 éve tagja. 11 éve vezetőségi tag, a gyermekkönyvtáros műhely vezetője. Részt vesz Ráckeve kulturális életének irányításában is, több ciklus óta a Képviselő Testület Kulturális Bizottságának tagja.

Örül, hogy mások is úgy gondolják, jó az amit csinál, „…esetemben egy nagyon szeretett pályáról van szó,és ez mindig segít a nehézségek elviselésében (rossz körülmények között dolgoztunk nagyon sokáig, kis létszámmal stb.), ahhoz azonban ,hogy ott lehettem a kiemeltek között, egy olyan szervezetre, vezetőségre van szükség, mint a mi Pest megyei szervezetünk, ahol minden vezetőségi tag ott állhatott volna mellettem a díj-átadón. Nagyon jó egy ilyen közösségben tevékenykedni…”

Minden nap örömet jelent a munkája, „…már elemi iskolás koromtól, gimnáziumon át »kis, segédkönyvtárosként« tevékenykedtem az iskola könyvtárban. kiemelni sok alkalmat lehetne, de talán ami nagyon jól esett, amikor kislányomra egyetemistaként egy fiatalabb társa ráköszönt és miután érdeklődött, hogy honnan ismeri (ő számára ismeretlen volt) »A te anyukád a világ legjobb könyvtárosa« volt a válasz. Most már nyugdíjas vagyok, persze a szervezetben vezetőségi tagként továbbra is dolgozom, de a ráckevei könyvtárammal is élő
a kapcsolatom.”

szonyi

Szőnyi Éva, az MKE Bibliográfiai Szekció elnöke, a budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár kutató könyvtár vezetője. Több évtizedes gyakorló bibliográfusi és kutató könyvtárosi munkája, számtalan rangos publikációja mellett jelentős közösség szervezői tevékenységet is végzett.

Különös jelentőséggel bír számára az emlékérem, tekintettel a jelölők személyére, „… csaknem nyolc éve vagyok az MKE Bibliográfiai Szekció elnöke s e tisztemben én jelöltem sorra, a szekció vezetőségével egyetértésben minden kitüntetésre – az MKE emlékéremtől, a Szinnyei díj odaítéléséig, két évente pedig Kertész Gyula emlékérmet adományozunk az arra érdemesített kollégáinknak. Természetesen az ember saját magát nem jelöli, így különösen jól esett, hogy a Bibliográfiai Szekció legendás korábbi elnökei közül Nagy Anikó fogott össze a BSZ jelenlegi titkárával, Trencsényi Katalinnal a jelölésem ügyében. Bizony meg is leptek a laudációval, nem is számítottam rá, hogy négy évtizedes szakmai munkámból ennyi minden maradt emlékezetes!”

Eddigi pályafutása során arra a legbüszkébb, hogy „…érdemben tudom nagy elődeim munkáját folytatni és ilyen összetartó, a szakmai tevékenységet és az egymás sorsa iránti érzékenységet egyaránt mindenkor szem előtt tartó közösséget tudunk – nem éppen a civil szerveződéseknek kedvező gazdasági környezetben – töretlenül fenntartani!”

okosrigo

Okos-Rigó Ilona, a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa. Erdélyben több magyar nyelvű könyvtár alapításában, újjászervezésében is részt vett. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alakulásától kezdve tagja, az utóbbi négy évben a vezetőség munkájából is kiveszi a részét. Aktívan jelen van az egyesület rendezvényein, az olvasótáborokban, a szakmai továbbképzéseken, a vándorgyűléseken, Magyarországon, Erdélyben.

Meglepetés, meghatottság, kellemes jóérzés volt a reakciója, mikor értesült a kitüntetésről. „Meglepődtem, mert teljesen váratlanul ért, soha eszembe sem jutott volna. Meghatódtam, mert jól esett, hogy gondoltak rám és végül nagyon kellemes érzés volt arra gondolni, hogy a becsülettel végzett, lelkiismeretes munka is jutalmat nyer. Ez a kitüntetés, úgy érzem, tulajdonképpen az 1990-ben kezdődött és ma is tartó lelkes tevékenységemet jutalmazza, amelyet a mindennapi munkámon kívül, a könyvtáros szakma berkeiben, egyéb fórumai keretén belül végeztem.”

roman

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke elnöki emléklap posztumusz elismerésben részesítette Dr. Román Lászlóné dr. Pócz Máriát, aki 1961-től – külső előadóként – részt vett az egyetemi oktatómunkában az Állam- és Jogelméleti Tanszéken, majd 17 éven át az Egyetemi Könyvtárban dolgozott. 1978-tól nyugdíjazásáig a Baranya Megyei Könyvtár igazgatója. Könyvtárosi tevékenysége legjelentősebb eredménye a Pécsi Egyetemi Könyvtárban a szakreferensi rendszer megszervezése, valamint a Megyei Könyvtár vezetőjeként végrehajtott reformok.

Mandli

Az MKE Helytörténeti Könyvtárosok Szervezete a Bibliográfiai Szekcióval közösen, Dr. Kertész Gyula (1935-2002) bibliográfus-helytörténész emlékére 2005-ben díjat alapított. Azóta minden második évben a bibliográfusok illetve a helytörténészek adják át az illető szervezet által az évben érdemesnek ítélt kollégának. Ebben az évben Mándli Gyula kapta a Kertész Gyula Emlékérmet, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete a közkönyvtárak helyismereti munkájával hivatásszerűen foglalkozó könyvtárosok szervezetének és munkaprogramjának kialakításában végzett meghatározó jelentőségű szerepéért.

zahuczky

Az MKE és az IKSZ által 2000-ben közösen alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díj kitüntetettje 2013-ban Zahuczky László, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc munkatársa lett. Dolgozatának címe: Életrajzi adatbázisok és adatgyűjtemények létrehozásának módszertana.

Élete meghatározó és egyik legnagyobb eseményének tartja, hogy elnyerte a szakmai elismerést. „Örömet és boldogságot éreztem, mikor átvehettem az oklevelet Egerben, de egy pillanatra sem feledtem el, hogy azért voltak nehéz időszakok, kudarcok is életemben.” A kitüntetés ösztönzőleg hat munkájára, „motivációs tényezőnek, mérföldkőnek tartom, amely megerősít életcélom megvalósítása felé vezető úton.”

horvath

A Kovács Máté Alapítvány 2013-ban Horváth Pétert, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár munkatársát jutalmazza a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Év fiatal Könyvtárosa Díj Különdíjával. Dolgozatának címe: Magunk alatt vágjuk a fát? Tanulmány a digitalizálás megítéléséről a könyvtárosok körében.

Meglepődött, ugyanakkor örült is az elismerésnek, „A feldolgozott téma még 2010-ben jutott eszembe, amikor MA képzésben részt vevő hallgatóként szakdolgozattémán gondolkodtam. Akkor csak ötlet szinten merült fel, hogy készítsek egy kérdőíves felmérést, hogy mit gondolnak a könyvtárosok arról a látszólagos ellentmondásról, hogy a könyvtárak maguk szolgáltatják a digitalizált tartalmak egy részét az interneten, de úgy gondoltam, a témát nem lehetne az előírt követelményekhez igazítva feldolgozni. Most már tudom, hogy tévedtem, de örülök, hogy így a kutatásom nagyobb figyelmet kapott, mintha szakdolgozatként vetettem volna papírra. […] a díj elsősorban abban hozott változást, hogy a napi, kaposvári gyakorlat mellett igyekszem majd időt szakítani a digitalizálási téma elméletibb feldolgozására is.”

Fitz Díjasok

Az 1989 óta kiosztásra kerülő nívódíjat a könyvtárosok szavazatai alapján ítéli oda a mindenkori kulturális minisztérium. A 2012-ben megjelent könyvekből a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott három könyv került díjazásra.

Ebben az évben az alábbi könyvek nyertél el a Fitz-díjat:

fitz1

Deák Eszter – Zvara Edina: Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. OSZK-Kossuth Kiadó
A díjat az OSZK részéről Sajó Andrea főigazgató asszony, a Kossuth Kiadó részéről Kocsis András Sándor elnök-vezérigazgató vette át.

A zsüri indoklása: Ez a díszes kötet az Országos Széchényi Könyvtár alapításának 210. évfordulójára jelent meg, s a könyvtár nyomtatott katalógusainak szétküldése alkalmából Széchényi Ferencnek írott korabeli köszöntőlevelekből ad gazdag válogatást a hazai és külföldi kulturális, tudományos és politikai élet meghatározó személyiségeinek tollából. A számos kéziratfotót is tartalmazó könyv közreadja VII. Pius pápa köszöntőlevelét, valamint a tizenkét éves Széchenyi István atyjának írott magyar nyelvű köszönőlevelét is. A forráskiadást a Széchényi Ferenc könyvgyűjtői és mecénási tevékenységét bemutató tanulmány és a levélírók életrajza egészíti ki, továbbá egy közel hétszáz tételes táblázat foglalja össze mindazon személyeket és intézményeket, akiket Széchényi Ferenc a katalógus köteteivel megajándékozott.

fitz2

Elfelejtett lények boltja – Cerkabella Könyvkiadó
A díjat Nyulas Ágnes kiadóvezető vette át.

A zsüri indoklása: A polcokon mai magyar írók meséi és versei, az ünnepvárás minden napjára jut egy-egy. Esztétikai minőségére garanciát jelent a négy felkért illusztrátor személye: Szegedi Katalin, Rofusz Kinga, Gyöngyösi Adrienn és Szulyovszky Sarolta. Ezek a művészek hagyományos technikákkal klasszikus, részletgazdag, gyönyörködtetésre, böngészésre alkalmas, pompás illusztrációkkal látták el a könyvet.

fitz3

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők: magyar irodalmi szerelmeskönyv – Corvina Kiadó
A díjat a kiadó igazgatója, Kúnos László és a szerző, Nyáry Krisztián vette át.

A zsüri indoklása: A szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok papírmasé figurái helyett a valós, izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a művek olvasásához. 40 történet Petőfitől Vas Istvánig, Benedek Elektől Szabó Magdáig, múzsákról, megcsalt szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról. Igényes kivitelű, szépen szerkesztett könyv, ízléses illusztrációkkal.

Hivatalos hír a Fitz-díj átadásáról

Minden díjazottnak gratulálunk és további sikeres és eredményes munkát kívánunk!

Összeállította:
Demecs Éva, a BCE KK könyvtárosa,

az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

Comments are closed.

Blog Home