A Helyismereti Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Helyi értékőrzés – lokális információk szabad és egyenlő hozzáférése a 21. században.

helyismereti

A Főiskola Auditorium Digitáriumában tartott szekcióülés Mándli Gyula köszöntésével kezdődött. A Szervezet elnöksége a vándorgyűlésen Mándli Gyulának, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnökének, eddigi munkásságának elismeréseként a „Kertész Gyula emlékérmet” adományozta, melyhez a Szervezet tagsága az ülésen gratulált. Külön köszöntőt mondott Kertész Gyuláné, a díj névadójának özvegye.

A délelőtti előadások moderátora Dr. Székelyné Forintos Judit (miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, HKSZ elnökségi tag) volt.

Az első előadó Sándor Tibor (FSZEK Budapest Gyűjtemény vezetője) Helykeresés – helyismeret új távlatok előtt” címmel a helytörténet iránti érdeklődés fellendüléséről, és a közkönyvtárak helyismereti gyűjteményeinek új kihívásairól beszélt. A hálózati kultúra változása a használói igények dinamikus átalakulásával jár. Megjelentek a „professzionális amatőrök”, akik egy-egy témaközösség tagjaként információkat, dokumentumokat osztanak meg, közösségi adatbázisokat hoznak létre, ahol hozzászólni, módosítani, javítani lehet az adatokat. Az előadó a változó használói elvárásokat elemezve a Budapest Gyűjtemény gyakorlatából hozott fel példákat a lehetséges megoldásokra. Sándor Tibor az alábbi mondatokkal határozta meg a közkönyvtárak helyismereti gyűjteményeinek feladatait: „Lokális értékeink átmentése az új globális kulturális térbe. Helyünk megtalálása az új virtuális és valóságos kapcsolatokat ötvöző közösségi térben.”

„Lokális tartalmak szolgáltatása a szabad tudásáramlás jegyében. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér legújabb online helyismereti szolgáltatásai” címmel hangzott el a következő előadás, melyet Mennyeiné Várszegi Judit a fenti könyvtár Tudományos, Helyismereti és Különgyűjteményi osztályvezetője tartott. Az előadó először az online fejlesztésekhez szükséges forrásokat biztosító pályázatokat ismertette. Megtudtuk melyek a már eddig megvalósult helyismereti fejlesztések, (TIOP, TÁMOP 2010) és melyek vannak megvalósítás alatt (HUSK 2012/2013, TÁMOP 2013/2014, NKA 2012/2013.). A szoftverfejlesztés és a HunTéka katalógusba felvitt tételek jelentősen bővítették az online helyismereti szolgáltatásokat. A jelenleg futó, egymásra épülő pályázatok helyismereti fejlesztései: BiblioNet – Könyvtárak közötti együttműködés, adatbázisépítés és digitalizálás, Kisalföldi Tudástár bővítése, Aprónyomtatványok digitalizálása. Megismertük a cikkek és aprónyomtatványok szolgáltatásához szükséges előzetes munkafolyamatokat, majd „beléptünk” a Digitális Könyvtárába, ahol megnézhettük a keresett cikket és aprónyomtatványt.

Jákói Bernadett (óvodapedagógus, dr. Thirring Gusztáv díjas helytörténeti kutató) és Nagy Kozma Ildikó (szakmai vezető, Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont) mutatta be a Sétál a család: helyismereti sétaprogram Veszprémben” című projektet. Az óvodai helyi nevelési programba beépített helyi–és honismereti játékot ötvözték a környezetvédelmi neveléssel, és felajánlották minden veszprémi óvodának. A megvalósítás előkészítő szakaszában népszerűsítő előadásokat tartottak az óvodákban, szakmai programokat szerveztek az óvodapedagógusoknak. A munkában részt vett a megyei könyvtár helyismereti gyűjteménye és a megyei levéltár. A projektbe a gyermekeken keresztül bevonták a családokat is. A sétához városismereti sétakönyvet és munkafüzetet adtak. Az óvodás korosztály után az alsó tagozatos gyermekek és családjuk számára is készült program. A népszerű veszprémi kezdeményezés a megye határain is túljutott.

Ebédszünet után nagy érdeklődéssel vártuk Gyaraky Zoltán (Hungarikum Bizottság, titkár) „Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása” előadását. Az előadó ismertette a Hungarikum Törvényt, melynek két fő pillére a helyi értékek gyűjtése, és a külhoni értéktár létrehozása. Ezután rátért a helyismereti könyvtárosok és a nemzeti értékek viszonyának elemzésére. Megállapította, hogy a helyismereti könyvtárosok minden nagyobb településen jelen vannak, széleskörű informatikai és bibliográfiai háttér van mögöttük, ismerik a helyi viszonyokat, embereket, ebből következik, hogy szakértőként bekapcsolódhatnak a helyi Értéktár Bizottságok munkájába. Kitért a nemzeti értékek központi kommunikációjára és védelmére. Pályázati támogatások kellenek a nemzeti értékek és hungarikumok tudományosan megalapozott kutatása, elemzése, értékelése, gyűjtése, rendszerezése, ezen hungarikum gyűjtemények fenntartása, kollektív megismertetése, népszerűsítése céljából, írott és elektronikus kiadványok létrehozására. A prezentációt a hungarikumok képeivel zárta.

A következő előadást Egy helyi érték: Az Egri Hittudományi Főiskola könyvtára Czeglédi László (EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum főigazgatója) harangozta be, ugyanis „real time” virtuális előadást láthattunk, hallgathattunk! Gál Tibor, a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum főigazgató helyettese „élő adásban” kalauzolt bennünket a Hittudományi Főiskola könyvtárában.

Lovász Béláné, aki a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményének vezetője,A helyi értékek és a digitális információszolgáltatás a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban” címmel mutatta be gyűjteményét. Ismertette a szolgáltatásokhoz szükséges munkafolyamatokat, a digitális adatbázisokat és szolgáltatásaikat.

Érdekes volt az utolsó két előadás is: a „Mobil alkalmazások közgyűjteményi környezetben”, előadói Baginé Tóth Erika, a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és Városi Könyvtár vezetője és Schwimmer Péter Monguz Kft., valamint a „Mobil OPAC fejlesztés jQuery Mobile alapokon”, előadói Szepesi Judit, a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár informatikusa és Nagy István, Monguz Kft.

A szekcióülés összegezéssel és beszélgetéssel zárult.

Izgalmas, érdekes előadásokat hallgathatott, aki a helyismereti szekciót választotta. Az a véleményem azonban – s ezzel nem vagyok egyedül –, hogy a helyismereti előadások igazi formája az évente megrendezett országos tanácskozás. A helyismereti könyvtárosok országos tanácskozása az utóbbi években – objektív okok miatt – nem került megrendezésre, de talán az aktív szervezeti tagság segítségével újra szervezhető lenne. Örömmel üdvözölnénk a HKSZ-ben a régi és új helyismereti könyvtárosokat!

Györgyné Rabi Lenke,
Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom

 

Comments are closed.

Blog Home