Pályázat az Országos Könyvtárügyi Konferencián elkezdett munka folytatására

Posted by zondaz - május 27th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2012. november 22-23-án rendezett Országos Könyvtárügyi Konferencia fontos téziseket fogalmazott meg, amelyek iránymutatóak a hazai könyvtárügy következő éveire.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezt a munkát nem zárta le, hanem műhelybeszélgetések formájában tovább kívánja tárgyalni a könyvtárak helyzetét és feladatait, a könyvtárosok pályáját, tevékenységét érintő aktuális kérdéseket. A Műhelybeszélgetések hátterének megteremtése érdekében az Egyesület pályázatot adott be az NKA-hoz, amely elbírálás alatt van.

MŰHELYBESZÉLGETÉS SOROZAT a 2013. november 22-23-i Országos Könyvtárügyi Konferencián meghatározott tézisek alapján

(kivonatok a pályázat szövegéből)

A pályázat célja: Az OKK-n elindított folyamat továbbvitele, a szekciók műhelyekké szervezése, műhelymunka elindítása.

A programsorozat előzményei:

A konferencia megrendezésével az MKE és az IKSZ olyan szakmai fórumot teremtett, amely a szakmát érintő változásokat kívánta feltárni és a szakma képviselőinek minél szélesebb körű részvételével megjelölni az elmúlt három évben bekövetkezett, a könyvtárügyet érintő változásokra adekvát válaszokat adó irányokat, kereteket és lehetőségeket. Célunk volt a fejlesztési erőforrások keresése, együttműködési lehetőségek átgondolása és meghatározása más nemzeti fejlesztési stratégiákkal. Fő célkitűzésünk volt az elkövetkező ciklusra szólóan a könyvtárügy stratégiai alapvetéseinek kidolgozása.

A kétnapos konferencia első napján elhangzott előadásokat és korreferátumokat követően a második napon a munka az alábbi 6 szekcióban folytatódott.

A konferencia eredményeit a két szakmai szervezet a „Tézisek és ajánlások” c. tematikus összeállításban foglalta össze.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezt a munkát nem zárta le, folyamatnak tekinti. A Tézisek szellemében, az OKK szekcióinak rendszerében, műhelybeszélgetések formájában kívánja továbbtárgyalni a könyvtárak helyzetét és feladatait, a könyvtárosok pályáját, tevékenységét érintő aktuális kérdéseket.

A tervezett műhelybeszélgetés sorozat indokoltsága:

Az OKK hagyományokra tekint vissza, hiszen eddig 4 alkalommal került megrendezésre, legutóbb 1981. 06. 2-3-án. Megszervezésére mindig akkor került sor, amikor a szakmának magának kellett állást foglalnia fejlesztési prioritások, együttműködés tartalmak meghatározásában. Az elmúlt két évtizedben megújuló Magyarország nemcsak társadalmi, de technológiai értelemben is óriásit fejlődött, s ez a könyvtárakat, a könyvtárügyet is megújulásra késztette. A változások menedzselésére a könyvtárügy három ciklusban stratégiai terveket dolgozott ki.  Eredményeink a jogi szabályozás, az EU csatlakozás és a hozzáférés bővítés terén kiemelkedőek. Napjainkra ugyanakkor jellemző, hogy eltérő gondolkodások alakultak ki szakmai kérdések, megoldások mentén. A közigazgatási – finanszírozási reform felgyorsította azt a folyamatot, melynek keretében szembenézünk a könyvtári rendszer működtetésének kérdésével, a források ésszerű hasznosításának, a felhasználói érdekek és a költségvetési lehetőségek összhangba hozásának kihívásával. Közös szakmai platformot kell kialakítanunk ahhoz, hogy megfelelő politikai, társadalmi, és szakmai válaszokkal tudjuk a helyzetet kezelni. Erre volt alkalmas fórum a mostani Országos Könyvtárügyi Konferencia, amely azonban ezt a folyamatot nem lezárta, hanem elindította.

Dr. Wimmer Éva,
az MKE pályázati- és projektmenedzseri szakértője

Comments are closed.

Blog Home