A jövő könyvtárai: határtalan lehetőségek

Posted by zondaz - május 27th, 2013

logo-ifla_smallA 79. IFLA konferencia programjai

A szingapúri IFLA konferencia programjai: a szatellit konferenciák, a nyilvános ülések, poszterbemutatók, workshop-ok, műhelymegbeszélések, stratégiai brainstorming-ok és közgyűlés változatos lehetőséget kínálnak az aktuális kérdésekben megmártózni kívánó könyvtáros és információs szakemberek számára. logo-2013_mlargeAz egyes szekciók eseményeit választott bizottságok szervezik úgy, hogy lehetőleg a központi tematikához illeszkedjenek. Az idei konferencia szlogenje: A jövő könyvtárai: határtalan lehetőségek kellő szabadságot adott, ugyanakkor távlatos gondolkodásra serkentette a szervező bizottságokat.

A 11 szatellit konferencia egy kivételével megelőzi a főrendezvényt és tematikai sokszínűség jellemzi őket. Mivel ilyenkor 1-2 napos programokról van szó – szemben a maximum 3 órás nyilvános ülésekkel – , ezért gyakran nagyobb, általánosabb témákat választanak a rendezők, pl. Újságok az embereknek; Tanácsok iskolai könyvtáraknak; Az információs műveltség és a tájékoztató szolgáltatások újrafogalmazása, megújítása; A jövő megteremtése: A gyermekek és fiatalok kulturális örökségének megőrzése, digitalizálása és a különböző formátumokban való hozzáférés biztosítása; A könyvtárosképzés jövője a fejlődő országokban; Globális együttműködés az információtudományi iskolák között; Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér: magas minőségű tervezés az alacsony költségvetési körülmények között; stb. Számukat tekintve a meghirdetett szatellit konferenciák 2013-ban a Helsinkiben megrendezett hasonló programoknak csupán felét teszik ki. Ennek okát nyilvánvalóan az anyagi források hiányában kell keresnünk. A teljes kínálatot a következő címen érhetjük el: http://conference.ifla.org/ifla79/satellite-meetings

Az öt tagozat szekciói 2-3 órás nyilvános ülések során mutatják be programjaikat a főkonferencián. A honlap tanúsága szerint hatvankét szekcióban követhetjük az eseményeket Szingapúrban:

http://conference.ifla.org/ifla79/programme-and-proceedings-full-printable%20.

A Könyvtártípusok tagozat (Division I.) 17, a Könyvtári gyűjtemények tagozat ((Division II.) 10, a Könyvtári szolgáltatások (Division III.) 17, a Szakma támogatása (Division IV.) 13 és végül a Régiók tagozat (Division V.) további 5 nyilvános ülést rendez.

Xuemao Wang Xuemao Wang az
IFLA KM szekció elnöke

IFLA KM

Ellen TiseEllen Tise, az idei KM
nyilvános ülés
meghívott előadója

A Tudásmenedzsment szekciónak három programja lesz:

  1. az Egyetemi és kutató könyvtárak szekciójával közösen: Agilis menedzsment: az eredményesség stratégiái a gyorsan változó körülmények között; 
  2. a Parlamenti könyvtárak és kutató szolgáltatások szekciójával közösen a már hagyományosan megrendezésre kerülő Knowledge Café;
  3. az önálló nyilvános ülés: A nyílt hozzáférés szerepe a tudásmenedzsment teljes életciklusában

Az idei nyilvános ülés témája rendkívüli érdeklődést keltett a lehetséges előadók körében. A szekció programjának fő szervezője és a program bizottság elnöke e sorok írója, így egy kicsit mélyebben ismerkedjünk meg a tervezett előadásokkal. A szekció meghívott előadója: Ellen Tise, volt IFLA elnök, aki ennek a témának az egyik legelkötelezettebb alakja, és ez egyben mutatja a program jelentőségét is. Szerzőtársa Reggie Raju, aki szintén a dél-afrikai Stellenbosch University munkatársa, ismert szakértője az Open Access elvének. Előadásuk címe sokat ígérő: Az Open Access: a tudásmenedzsment új hajnala. A nyilvános ülés további előadói:

  1. Jane Dysart (Kanada) – Frank Cervone (USA): Tanulástámogatás, tudásmegosztás és csoportmunka a nyílt hozzáférés és nyílt forráskódú technológiák használatával összefüggésben
  2. Iva Buresova (Csehország): Nyílt hozzáférés a Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiáján. Esettanulmány
  3. Nove E. Variant Anna – Dyah Puspitasari (Indonézia): Tudásmegosztás a könyvtárakban: esettanulmány az indonéz egyetemi könyvtárakban
  4. Waleed Ali Al-Badi – Muneer Nasser AL-Battashi (Omán): Az Omani orvostudományi folyóirat mint a nyílt hozzáférés egy modellje
  5. Haipeng Li (Hong Kong): Nem egy lehetőség, hanem a valóság: egyedülálló tartalmak megosztása az Open Access segítségével

Mint látjuk, az első két elméleti előadás után első sorban esettanulmányok, gyakorlati megvalósításokat lesz módunk meghallgatni. Szerencsére – várhatóan július közepétől – az előadások alapjául szolgáló tanulmányok elolvashatók lesznek majd az IFLA honlapján

Barátné Hajdu Ágnes,
az MKE külügyekért felelős alelnöke

Comments are closed.

Blog Home