Változás az állami kitüntetések adományozásában

Posted by zondaz - április 22nd, 2013

2013. január elsejével életbe lépett a 49/2012.(XII.15) EMMI rendelet az Emberi Erőforrás Minisztere által adományozható elismerésekről.

A kulturális ágazatban adományozható közgyűjteményi díjak közötti felsorolásban a korábbi három könyvtári kitüntetésből (Bibliotéka Emlékérem, Széchényi Ferenc-díj, Szinnyei József-díj) csak a Szinnyei József-díj szerepel. A díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható. A rendelet értelmében a korábbi hat helyett a díjból évente legfeljebb négy adományozható.

Szinnyei_Jozsef_dij

A Bibliotéka Emlékérem díjat azok a könyvtárosok kaphatták, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. Adományozásáról a 3/1999. NKÖM rendelet 20/A. §-t a 12/2003. (VIII. 9.) NKÖM rendelet 1. §-a döntött, de most hatályon kívül helyezte a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja.

A Széchényi Ferenc-díjat a közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakemberek kaphatták, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták szakmájukat. Adományozásáról a 3/1999. NKÖM rendelet 21/A. §-t a 2/2000. (I. 31.) NKÖM rendelet 3. §-a döntött, de most hatályon kívül helyezte a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja.

Megdöbbenésének hangot adva Mende Tiborné, az Országos Közgyűjtemények Szövetségének nevében levélben kereste meg Hammerstein Juditot, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkárát. A válasz lapzártáig sajnos nem érkezett meg.

Comments are closed.

Blog Home