Az MKE Társadalomtudományi szekciója

Posted by zondaz - március 24th, 2013

A Társadalomtudományi szekció 36 éve sikeresen működik. 2012-ben 149 egyéni tagja volt, akik főként társadalomtudománnyal foglalkozó budapesti szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak, tudományos intézetek és minisztériumok könyvtárosai. Évente sokszínű és bőséges, szakmai és közösségépítésre is alkalmas programkínálatból választhatnak tagjaink, úgymint:

  • a szekció által szervezett szakmai konferenciák és vándorgyűlési szekcióülések,
  • ismerkedés közgyűjtemények munkájával: múzeumi programok, kiállítások megtekintése vezetéssel, könyvtárak és levéltárak látogatása, könyvtári és levéltári kiállítások megtekintése vezetéssel,
  • egy és több napos szakmai kirándulások, ahol a magyarországi, a határon túli magyar és külföldi könyvtárak megtekintése, tapasztalatcsere mellett a magyar történelem, a magyar kultúra emlékeinek megismerése is célunk,
  • kamararendezvények keretében lehetőség kötetlen beszélgetésre, szakmai eszmecserére, kisebb előadások tartására, meghallgatására. Többelemű és összehangolt kommunikációs kapcsolatrendszert tartunk fent a minél hatékonyabb kapcsolat tartás érdekében (zárt, elektronikus levelező lista, email, postai levél). Kiemelt programjainkról igyekszünk híradást adni a Könyvtári LevelezőLapban, és/vagy a Könyv, könyvtár, könyvtárosban.

TTSZ_debrecen_2009

Kiemelt rendezvényeink az utóbbi években:

  • Emlékülések: „Harminc éves Társadalomtudományi szekció”, Megemlékezés szekciónk alapítójáról, Vályi Gáborról; „100 éve született Sallai István”;
  • konferencia a szakbibliográfiákról;
  • vándorgyűlési szekciók: A jövő szolgálatában: tudásbázisok, tudástárak építése a könyvtárakban”; „Új lehetőségek, új megoldások a könyvtárakban”.
  • „A könyvtár új útjai” mini konferencia
  • tanulmányutak és könyvtárlátogatások (sárospataki Református Kollégium Könyvtára, wroclawi Egyetemi Könyvtár, tarnówi Városi Könyvtár, gyulafehérvári Batthyaneum, sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum könyvtára, marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár, Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára Sopron)

TTSZ_szejkefurdo_2010

Saját programunk mellett természetesen részt veszünk a Magyar Könyvtárosok Egyesületének programjaiban, munkájában konferenciákon, szakmai napokon, vándorgyűléseken; illetve a Budapesti Könyvfesztiválon és a Könyvtáros Klubban is. Gyakran élünk stratégiák, törvényjavaslatok véleményezési lehetőségével, javaslatot teszünk Fitz-díjra és más szakmai díjakra, kitüntetésekre. Az egyesület felhívására többször segítettünk nehéz helyzetbe került könyvtárak támogatásában.

Fontosak szekciónk életében a könyvtári és egyéni kapcsolatok is. Testületi tagjaink: az Országgyűlési Könyvtár, az ELTE Társadalomtudományi Kar Könyvtára, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára. Együttműködő partnereink: PNyME (Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület) Restaurátor szakosztálya, valamint a Kovács Máté Alapítvány, velük együtt már többféle konferenciát, programot szerveztünk. Rajtuk kívül még több könyvtár is segíti működésünket, így az Országos Széchényi Könyvtár, a Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, az Országos Idegen nyelvű Könyvtár és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára. A különféle könyvtártípusban dolgozó tagjaink között jó a kapcsolat, a programokon résztvevők megismerik egymást, és a programokon túl is szakmai segítséget tudnak egymásnak nyújtani.

Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home