A magyarországi könyvtárak és könyvkiadók III. egyeztetési fóruma

Posted by zondaz - március 24th, 2013

Az Országgyűlési Könyvtár és az Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója 2012. október 18-án szakmai egyeztető fórumot szervezett könyvtárak és könyvkiadók részvételével az Országházban „Nemzeti emlékezet és digitális hozzáférés – digitális emlékezet és nemzeti hozzáférés. Elektronikus dokumentumok a könyvtárakban.” címmel.

A könyvtári és a kiadói szakmai egyeztetésen külön-külön kerültek megvitatásra az alábbi kihívások:

Ad 1) változott-e a könyvtárak gyűjt-feldolgoz-megőriz-szolgáltat négyes feladatrendszere;

Ad 2) van-e átfedés a könyvtári és a kiadói feladatok között, s ha igen, van-e ennek létjogosultsága;

Ad 3) a könyvtári szolgáltatások befolyásolják-e a kiadók gazdasági érdekeit és bevételeit;

Ad 4) digitalizálhatja-e a könyvtár az állományában meglévő műveket;

Ad 5) az elektronikus dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kérdések.

A könyvtári kerekasztal résztvevői az egyetemi könyvtárakat, közművelődési könyvtárat, tudományos szakkönyvtárakat, az EMMI Könyvtári Osztályát és a SZTNH Elnökségi Tanácsadó Kabinetét képviselték. A könyvtárosok abban teljesen egyetértettek, hogy a könyvtárak négyes alapfeladata nem változott, azonban súlyponti eltolódás figyelhető meg, mégpedig a szolgáltatások irányában. A kiadói és a könyvtári tevékenységek határai kezdenek elmosódni, a könyvtáraknak újra kell pozícionálniuk magukat. Minden esetben az olvasói igényeket kell szem előtt tartani, az ő elvárásaikhoz kell igazodni mind a könyvtáraknak, mind a kiadóknak. A digitalizáció során a könyvtáraknak biztosítaniuk kell a kiadók számára a jogszerű szolgáltatást és a biztonságos dokumentumtárolást egyaránt. Végezetül a beszélgetés résztvevői leszögezték, hogy mindkét szakma számára az együttműködés az egyetlen célravezető út.

Az Országgyűlési Könyvtár, az MKE Jogi szekció és a meghívott részvevők a rendezvény zárásaként megállapodtak abban, hogy a szakmai együttműködés folytatódik a témakörhöz szorosan kapcsolódóan. A fórumról részletes beszámolót olvashatnak a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. szakfolyóirat egyik következő számában.

A könyvtári és a kiadói szakmai együttműködés jegyében, annak egy újabb fejezeteként, ez év elején az MKE Jogi szekciója létrehozott egy 5 fős munkacsoportot, amelynek feladata a digitalizálás szerzői jogi vonatkozásait tárgyaló kézikönyv létrehozása a könyvtári szakma számára. A tervek szerint e kézikönyvbe beleépítenénk a III. egyeztetési fórumon a kiadók által artikulált észrevételeket, elvárásokat is, majd 2013 nyarán a Vándorgyűlés keretein belül szeretnénk megvitatni először a könyvtáros szakmával, majd 2013 őszén a kiadókkal is megtárgyalnánk.

Dr. Amberg Eszter, az OSZK Könyvtári Intézet Kutatási és
Szervezetfejlesztési Osztály főkönyvtárosa, jogásza; az MKE Jogi szekció vezetőségi tagja

Comments are closed.

Blog Home