Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - március 25th, 2013

Magyar nyelvű szakcikkek

 • “A könyvtár, ami összeköt”. Interjú a “Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című ösztöndíjprogram résztvevőivel / Mezey László Mikló, Pegán Anita. – In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. – 21. évf., 12. sz. (2012) p. 35-46.
 • A cloud computing-alapú szolgáltatások szerzői jogi megítéléséről / Faludi Gábor – Grad-Gyenge Anikó. – In: Infokommunikáció és jog, ISSN 1786-0776. – 50. sz. (2012) p. 105-108.
 • A digitális írástudás szükségessége a munka világában. Hazai törekvések a munkavállalók digitális irástudásának fejlesztésére / Bakos Eszter. – In: Infokommunikáció és jog, ISSN 1786-0776. – 51. sz. (2012) p. 166-171.
 • A fájlcserélés és a netes semlegesség kihívása a szerzői jog és információs társadalom viszonyára / Mezei Péter, Németh László. – In: Információs társadalom, ISSN 1587-8694. – 12. évf., 1. sz. (2013) p. 96-107.
 • A könyvtárközi dokumentumellátás jelene és jövője / Pap Zsuzsanna. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 24. évf., 12. sz. (2012) p. 26-29.
 • A szellemitulajdon-jogok védelme és az EU közös kereskedelempolitikája / Horváthy Balázs. – In: Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle, ISSN 1587-5563. – 118. évf., 1. sz. (2013) p. 5-17.
 • A szerzői jogi szabályozás (h)arcai, avagy mi is a szerepe a szerzői jogi védelemnek?  / Pogácsás Anett – In: Iustum, Aequum, Salutare, ISSN 1787-3223. – 8. évf., 3-4. sz. (2012) p. 131-137.
 • A XX. század könyvtára, új kihívások, módszerek, lehetőségek / Lőcser Edit. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 24. évf., 12. sz. (2012) p. 21-25.
 • BiblioNet: Határon átnyúló könyvtárak közötti együttműködés / Mennyeiné Várszegi Judit. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 24. évf., 11. sz. (2012) p. 12-15.
 • Egy magyar digitális világkönyvtár víziója / Hajnal Ward Judit. – In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. – 21. évf., 12. sz. (2012) p. 47-56.
 • Felhasználóképzés az ELTE Egyetemi Könyvtárban / Bikádi Katalin. – In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-3917. – 59. évf., 11-12. sz. (2012) p. 470-477.
 • Gondolatok a Világtalálkozó előtt / Kovács Ilona. – In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. – 21. évf., 12. sz. (2012) p. 28-34.
 • Hofmann, Melissa A. – Yang, Sharon Q.: Változáskutatás: 260 felsőoktatási könyvtár OPAC-jának újralátogatása / Drótos László. – In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-3917.- 60. évf., 1. sz. (2013) p. 36-39.
 • Iskolai könyvtár változó jogi környezetben / Cs. Bogyó Katalin. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 24. évf., 12. sz. (2012) p. 42-45.
 • Kivert biztosíték? – Az információszabadság a döntés megalapozását szolgáló adatok korlátozott nyilvánosságának tükrében / Maksó Bianka. – In: Infokommunikáció és jog, ISSN 1786-0776. – 52-53. sz. (2012) p. 201-208.
 • Könyvek, e-bookok és digitális könyvtárak: Aktuális kérdések és kihívások a könyvtárak előtt / Moldován István. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 24. évf., 11. sz. (2012) p. 3-11.
 • Multiscript rekordok az ALEPH integrált könyvtári rendszerben: közös katalógus építése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában / Ézsiás Anikó, Major Kornélia, Székelyné Török Tünde. – In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-3917. – 59. évf., 11-12. sz. (2012), p. 497-509.
 • Nemzetközi cserekapcsolatok egy országos szakkönyvtár életében: A KSH Könyvtár nemzetközi gyűjteménye / Domonkos Lászlóné – Pásztor Angelika – Lencsés Ákos. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 24. évf., 11. sz. (2012) p. 31-35.
 • Olvasómozgalmak a Moly.hu könyves közösségi oldalon / Jávorka Brigitta. – In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-3917. – 60. évf., 1. sz. (2013) p. 4-18.
 • Transzparencia és könyvtárosképzés az ELTE BTK-n / Kiszl Péter. – In: Könyvtári levelező/lap, ISSN 0865-1329. – 24. évf., 12. sz. (2012) p. 3-10.
 • Yao, Xiaoxia – Zeng, Lijun: CALIS: könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumküldő szolgáltatások Kínában / Burmeister Erzsébet. – In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-3917. – 60. évf., 1. sz. (2013) p. 39-40.

Magyar nyelvű szakkönyvek

 • A “szellemi termelési mód” /Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. – Budapest: Kossuth Kiadó, 2013. – 632 p. – ISBN 9630972703
 • A kínai könyv története / Tokaji Zsolt. – Quattrocento Kiadó, 2013. – 136 p. – ISBN 9633662793
 • Bibó István, a könyvtáros / Kereszturi József. – Pécs: Pro Pannónia Kiadó, 2010, – ISBN 160 p. – 9639893382

Idegen nyelvű szakcikkek

 • Continuing education in library management: challenges and opportunities / Miriam L. Matteson, Elizabeth Schlueter, Morgan. In: Library Management; 2013, Vol. 34 Issue 3, p219-235.
 • How to Become a 21st-Century Librarian / Rachel Singer Gordon. In: Library Journal; 3/15/2013, Vol. 138 Issue 5, p 68.
 • Information Is Cheap, but Meaning Is Expensive”: Building Analytical Skill into Legal Research Instruction / Yasmin Sokkar Harker. In: Law Library Journal; Winter2013, Vol. 105 Issue 1, p. 79-98
 • Sounds of Copyright Reform /Michael Kelley. In: Library Journal; 3/15/2013, Vol. 138 Issue 5, p 8.

Idegen nyelvű szakkönyvek

 

Gerencsér Judit,
az MKE Jogi szekció titkára, a Kúria könyvtárosa

Comments are closed.

Blog Home