Beköszöntő

MKE_logo

Tisztelt Olvasók!

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete jelenleg mintegy 2300 fős a tagsággal rendelkezik, akik 28+3, részben működési hely szerint szerveződő területi (általában megyei), részben könyvtártípusok, könyvtári tevékenységek szerint szerveződő szakterületi szervezetekbe tömörülve végzik civil szakmai tevékenységüket, az ország egész területére kiterjedően.

A Webmagazinnal az a célunk, hogy az immár 88 éve működő, nemzetközi relációban is elismert, az olvasáskultúra, az elektronikus írástudás terjesztésében, az élethosszig tartó ismeretszerzésben nagy múlttal bíró MKE tevékenységéről friss felületen és formában adjunk hírt, növelve imázsunkat a szakma és a társadalom felé.

A kiadvány korszerű formában jeleníti meg az egyesület és az egyesületi tagok munkájában rejlő értékeket. A magazin elősegíti a 28+3 szekcióban tevékenykedő 2300 tagunk, és partnerkapcsolataink együttműködését, az MKE és az IFLA (könyvtáros szervezetek nemzetközi szövetsége) történések nyomon követését. Bemutatkozási lehetőséget biztosít a szekciós programoknak, valamint a publikációs tevékenységet folytató „web újságíró” és potenciális „web újságíró” kollégáinknak hírek, újdonságok, szakmai anyagok közlésére, ezzel növelve egyesületünk átláthatóságát, hitelességét.

Az online média ereje szinte napról-napra nő; meghatározó szerepe van a civil szervezetek társadalmi elfogadottsága és megítélése szempontjából is. Az MKE média megjelenései, jelenlegi kiadványaink, weblapunk és hírlevelünk mellett szükségünk volt a mai kor elvárásainak megfelelő, kommunikációs céljaink újszerű megvalósítását szolgáló saját elektronikus újságra. A Webmagazin megjelenésével nagyobb társadalmi nyilvánosságot szerezve, hatékonyabban tudunk megjelenni célcsoportjaink, támogatóik és potenciális támogatóink körében.

Az online újság főbb célcsoportjai: MKE tagok, potenciális MKE tagok; könyvtárak és könyvtárosok; civil közgyűjteményi és kulturális szervezetek; együttműködő és potenciális partnerek, támogatók és kapcsolati hálónk további tagjai: oktatási intézmények, KKDSZ, kulturális intézetek, könyvkiadók, könyvkereskedők, szakmai kollégiumok, szimpatizáns, érdeklődő magánszemélyek és a „média”. Minthogy az MKE szoros kapcsolatot ápol a határon túli magyar szakmai társszervezetekkel, elektronikus újságunk célcsoportjának ő tagságukat is tekintjük.

A Webmagazin projekt egy nagyon összehangolt szakmai munka eredménye, amely már nagyon sok eredménnyel büszkélkedhet az elmúlt években,  igyekszünk minél többet tenni a jövőben is és hasonlóan folytatni a megkezdett szakmai munkát.

Bízunk benne és őszintén reméljük, hogy Webmagazinunk betölti küldetését, elnyerve tagjaink, a szakma, a civil szféra, a társadalmi szerepvállalásunkat segítő támogatók és az érdeklődők tetszését – olvasottsága egyre nő és nő.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eddig megtiszteltek bennünket javaslatukkal, a segítő közreműködésükkel, illetve írásaikkal. Számítunk a továbbiakban is az érdeklődésükre, ötletekre, javaslatokra.

Természetesen a magazin szerkesztősége továbbra is lehetőséget biztosít hírek, információk, cikkek publikálására is, ezeket szeretettel várja.

Gerencsér Judit

az MKE elnöke

Blog Home