Felhívás Könyvtárpedagógia-tanár MA képzésre

Bejegyzés ideje: 2010. január 30., szombat. Kategória: Felsőoktatás,Könyvtár-pedagógia,Könyvtárostanárok képzése. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai szakcsoportja szervezésében 2010. szeptemberétől könyvtárpedagógia-tanár MA – egyetemi szintű diplomát adó – képzés indul levelező és nappali tagozaton, állami finanszírozású és költségtérítéses formában egyaránt. A megváltozott felvételi követelményeket lásd a későbbiekben.

A képzés előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség.

Képzési idő, kreditszám: az első szakban meghatározottak szerint

1. Egyetemi szintű informatikus könyvtáros szakképzettséggel rendelkezők szakmai tanári képzésben:
 Képzési idő: 3 félév, 90 k

2. Az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára újabb oklevelet adó képzésben:
Képzési idő: egy szakon: 2 félév, 60 k; szakpáron: 3 félév, 90 k
Belépési feltétel: Nincs
Finanszírozási forma: Államilag támogatott, Költségtérítéses (160 000 Ft/félév)
Szakképzettség: okleveles könyvtárpedagógia-tanár

A hálótervet a következő honlapon találják: http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/?page_id=334 

A második diplomás képzésben olyan tanárok képzésére került sor, akik tanári (egyetemi, főiskolai), vagy okleveles informatikus könyvtáros (egyetemi) képesítésük mellé könyvtárpedagógus-tanár végzettségüket megszerezve válnak könyvtárpedagógussá, könyvtárostanárrá.

Szakpárban azok jelentkezését várjuk, akik megfelelnek az első szakként választott (MA) bemeneti követelményeinek.

Jelentkezési határidő: 2010. febr.15.

Tisztelettel:

Barátné dr.Hajdu Ágnes szakfelelős
hajdu@jgypk.u-szeged.hu

Könyvtárhasználati bemutató óra Gyöngyösön

Bejegyzés ideje: 2009. december 08., kedd. Kategória: Könyvtár-pedagógia,Könyvtárhasználati oktatás,Közoktatás. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A gyöngyösi Kálváriaparti Általános Iskola könyvtári blogján jelent meg kolléganőnk, Hevesi Mária beszámolója az iskolai könyvtárban tartott könyvtárhasználati bemutatóóráról, melyet Melykóné Tőzsér Judit tartott. Ezúttal mi is gratulálunk Juditnak, Marinak és a lelkes gyerekeknek a jól sikerült órához!

A kulcskompetenciák birtokában lévő nyolcadikos diákok látogattak el hozzánk a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolából tanárukkal, Melykóné Tőzsér Judittal együtt, november 26-án. Bemutató óra keretében bizonyították a jelen lévő pedagógusoknak, könyvtárostanároknak, hogy hosszú távon mennyire eredményes a könyvtár eszközeivel végzett tanítás, tanulás.

Problémamegoldó gondolkodás, a gondolatok pontos megfogalmazása, véleményalkotás, érvelés, sokoldalú információszerzés, hatékony információfeldolgozás, az IKT-eszközök magabiztos használata, és még sorolhatnám, mi mindenben jeleskedtek a hatvani diákok.

Bemutatták az ötödikes koruk óta készített tudományos diákköri munkáikat, saját készítésű prezentációikat. Az óra központi témája az egy héttel korábban az Országos Széchényi Könyvtárban tett látogatásuk, és a nemzeti könyvtárral kapcsolatos projektmunkák bemutatása volt. Az egyik csoport a könyvtárat népszerűsítő weblapot készített: a http://www.nemzetkonyvtara.mlap.hu/ címen. Mások prezentációt, slideshow-t, ötletes reklámhordozókat: kulcstartót, naptárat, kitűzőt készítettek a nemzeti könyvtárról. A projektek ismertetését mindig az önértékelés és a társak őszinte, érvekkel alátámasztott, kulturáltan megfogalmazott véleménye követte.

Nagy öröm volt látni ezeket a nyílt eszű, kreatív gondolkodású, alkotó kedvű és tudni vágyó fiatalokat. Gratulálunk nekik és tanáraiknak az elért eredményekhez!

Kedves Judit! Szívből gratulálunk példaértékű könyvtárpedagógiai munkádhoz, és hálásan köszönjük, hogy megszervezted ezt az “utazó órát”.

A program a TÁMOP 3.2.4 projekt keretében valósult meg.

Bemutatóóra Gyöngyösön

Bejegyzés ideje: 2009. november 23., hétfő. Kategória: Hírek. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Tisztelettel meghívom minden kedves könyvtáros és pedagógus kollégámat 2009. november 26-án csütörtökön 13 órára a gyöngyösi Kálváriaparti Általános Iskola könyvtárába, Melykóné Tőzsér Judit hatvani könyvtárostanár és tanítványai bemutató órájára. A bemutató óra célja annak bemutatása, miként lehet a tanulók kompetenciáit eredményesen fejleszteni a könyvtári környezetben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információk: a 70-940-8135-ös telefonszámon.

Könyvtár-pedagógia MA keresztfélév Szegeden

Bejegyzés ideje: 2009. október 20., kedd. Kategória: Könyvtár-pedagógia,Könyvtárostanárok képzése. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai szakcsoportja szervezésében 2009. februárjától könyvtárpedagógia MA – egyetemi szintű diplomát adó – keresztféléves képzés indul levelező tagozaton, állami finanszírozású és költségtérítéses formában egyaránt. A képzés előfeltétel nélkül választható kizárólag második tanári szakképzettség.

Képzési idő, kreditszám: az első szakban meghatározottak szerint.

Az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára:

Képzési idő:
egy szakon: 2 félév, 60 k
szakpáron: 3 félév, 90 k

Finanszírozási forma:
Államilag támogatott
Költségtérítéses (150 000 Ft/félév)

A második diplomás képzésben elsősorban olyan tanárok képzésére került sor, akik okleveles tanári (egyetemi) képesítésük mellé könyvtárpedagógus-tanár végzettségüket megszerezve válnak könyvtárpedagógussá, könyvtárostanárrá.

Szakpárban azok jelentkezését várjuk, akiknek nincs egyetemi szintű tanári végzettségük és megfelelnek az első szak (MA) bemeneti követelményeinek.

Jelentkezési határidő: 2009. nov.15.

További információk: http://www.jgypk.u-szeged.hu/felveteli/kereszt-felveteli-2010.html

http://www.felvi.hu

Tisztelettel:

Barátné Hajdu Ágnes

hajdu@jgypk.u-szeged.hu

Könyvtárostanárok a gyakorlóiskolák konferenciáján

Bejegyzés ideje: 2009. október 12., hétfő. Kategória: Hírek,Iskolai könyvtárak,Közoktatás. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége 2009-ben V. alkalommal rendezte meg 2009. október 9-10. között a Gyakorlóiskolák Módszertani Konferenciáját Egyenlő esélyek?!?! Tehetség… (pontok)! címmel. 

2003, az első szegedi konferencia óta ezeknek a konferenciáknak lényegében mindig a Mit? Kinek? Hogyan?, azaz az iskolai oktatás három központi kérdése a tárgya.  Ezen belül 2009-ben a tehetséggondozás került a középpontba, mint ahogy a Könyvtárostanárok Nyári Akadémája – szintén Pécsett – is érintette ezt a témakört.

Az V. Országos Módszertani Konferenciának a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola a házigazdája, szervezői a Pécsi Tudományegyete gyakorlóiskolái (a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, valamint a PTE yeket1. számú Gyakorló Általános Iskola).

A mi szempontunkból külön figyelmet érdemel, hogy ebben az évben négy előadótól három előadás hangzott el az iskolai könyvtárak szerepéről a tehetséggondozásban.

2009. október 9-én az I. szekcióban (A tehetség felismerése és kiválasztása)

  • Dusa Diána, a DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola könyvtárostanára Tehetséggondozás az iskolai könyvtárban című előadásában ismertette a mindennapi életből vett gyakorlati példáit, azokat a módszereket, eljárásokat, amelyeket a tehetséggondozás során használ.

2009. október 10-én a VIII. szekcióban (TEhetség és versenyzés) két könyvtárhasználati előadás hangzott el.

  • Először Cs. Bogyó Katalin, a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános iskola könyvtárostanára Az iskolai könyvtár lehetőségei a tehetséggondozásban – Városi könyv- és könyvtárhasználati verseny iskolai könyvtárunkban című előadásában feltárta, hogy az iskolai könyvtár miben tudja segíteni a szaktárgyi versenyre készülő tanulókat és tanárokat, majd a 2001 óta zajló saját könyvtárhasználati verseny koncepcióját, menetét, tapasztalatait mutatta be.
  • A folytatásban a Nyári Akadémián is előadó kollégáink, Nyirő Gizella (1. rész) és Pammerné Fehérvizi Márta (2. rész), a  PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola könyvtárosatanárai Az iskolai könyvtár szerepe a tehetséggondozás folyamatában című előadásukban könyvtáruk rövid bemutatása után azokat a könyvtárpedagógiai lehetőségeket vették számba, amelyeket hatékonyan alkalmaznak a tehetséggondozásban.

Az Egyenlő esélyek?!?! Tehetség… (pontok)! : Gyakolóiskolák V. Módszertani Konferenciája című konferenciakötetben az említettek mellett mintegy 70 tanulmány található. Döntő többségükben oktatási jellegű eljárásokat és kutatásokat tartalmaznak, melyek célja a tanulók különleges adottságainak feltárása és épességeinek fejlesztése tanórai és tanórán kívüli lehetőségek megragadásával. A kötetet forgatók képet alkothatnak a tehetséggondozás bonyolult kérdésköréről, és módszertani segítséget kaphatnak munkájukhoz.

Cs. Bogyó Katalin

Partnerek a tanárképzésben

Bejegyzés ideje: 2009. június 19., péntek. Kategória: Felsőoktatás,Iskolai könyvtárak,Könyvtár-pedagógia,Könyvtárosképzés,Könyvtárostanárok,Pedagógusképzés. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Partnerek a tanárképzésben – Konferenciaösszefoglaló iskolai könyvtári szemmel

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) felkért munkacsoportja „Javaslatok a tanárképzés utolsó, gyakorlati félévével kapcsolatos szakmai és gyakorlati kérdésekről” címmel elkészített munkaanyag bemutatására egynapos konferenciát szervezett az OFI 2009. június 10-re a budapesti Duna Palotába. A teljes munkaanyag: http://www.nevelestudomany.hu/letoltes/a_tanarkepzes_utolso_gyakor.pdf

A részletes és a résztvevők által általában előremutatónak, koncepciójában támogathatónak tartott 104 oldalas munkaanyagot minden előzetesen a konferenciára regisztráló e-mailben megkapta. Így nem annak részletes bemutatása helyett az OKM szempontjait és négy kiemelt szakmai szervezet véleményét ismerhették meg a résztvevők a délutáni szekciómunkák előtt. A konferencia programja: http://www.ofi.hu/elemek/userfiles/rendezveny/7088_Meghivo.pdf

Összefüggő szakmai gyakorlat a tanárképzés ötödik félévében

Pedagógus szakvizsga

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés
Könyvtár-pedagógia szakirány

Az ELTE PPK a jövő tanévben is indítja a 4 féléves Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzéseit, melyben lehetőség van Könyvtár-pedagógia szakirány választására.

A pedagógus szakvizsga ugyan könyvtárostanároknak nem alkalmazásifeltétel, de segíti a szakmai, könyvtár-pedagógia tudás fejlesztését, ésbefolyásolja a fizetési osztályba sorolást – természetesen beszámít ahétéves kötelező továbbképzési keretbe is.
Továbbá szükséges az oktatási szakértői és vizsgáztatói igazolvány kiváltásához és meghosszabbításához és vezetői pozíció betöltéséhez.

A képzés könyvtár-pedagógiai tanegységeinek oktatói: Balogh Mihály, Bondor Erika, Celler Zsuzsanna, Dán Krisztina, Dömsödy Andrea, Gérnyi Ferencné, Haralyi Ervinné, Hock Zsuzsanna, Tóth Viktória és további
meghívott előadók

Költségtérítés díja: 110 000 Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2008. július 1.

Érdeklődni lehet:
Dr. H. Nagy Anna
Cím: 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. I. em. 106.
Tel.: 1/461-45-00/3856
Email: tatok ‘@’ ppk.elte.hu

A képzés feltételeiről bővebben az intézmény honlapján tájékozódhatnak:

Képzések / Szakirányú továbbképzések
Itt a Pedagógus szakvizsgát kell választani, mert abban van két félévnyi
szakirányválasztási lehetőség, ahol többek közt a könyvtár-pedagógia is
szerepel. A szakirányra kattintva a képzés hálóterve (tanegységei) is
megtekinthetők.

Forrás: Könyvtárostanárok levelezőlistája, Dömsödy Andrea

Leendő kollégák innovációi

Pataki Balázs, a BDF informatikus könyvtáros – számítástechnika tanár szakos végzős hallgatójának munkáját ajánlom figyelmetekbe – remélhetőleg leendő kollégát, és KTE tagot üdvözölhetünk a személyében! 🙂

Szakdolgozatában egy könyvtárhasználati webkalauzt készített 5. osztályosoknak. Érdemes lenne elkészítenie a folytatást is! Felső tagozatos diákoknak és pedagógusoknak is ajánlható, de a jól használható szakmai háttéranyag lehet a könyvtárostanároknak is bármelyik iskolafokozatban.

Hozzászólása a korábbi Vitaindítóban található.

FPPTI – könyvtárpedagógiai szakmai nap

Bejegyzés ideje: 2008. március 27., csütörtök. Kategória: Hírek,Iskolai könyvtárak,Könyvtárostanárok képzése,Programok. Szerző: konyvtarostanar

Könyvtárpedagógiai szakmai délután a “Kézfogás” jegyében

Helyszín: Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola – 1134 Budapest, Váci út 21.
Időpont: 2008.április 3.

Téma: Iskolai könyvtár, agresszivitás és konfliktuskezelés

A Fővárosi Pedagógiai Napok keretében 2008. április 3-án 13 órától kerül megrendezésre a hagyományos Könyvtárpedagógiai szakmai napunk. Ennek keretében kapcsolódva a központi témához – azokat a helyzeteket, lehetőségeket járjuk körül , amelyek az agresszivitás és iskolai könyvtár kapcsolódási pontjai.

Olvasással az agresszió ellen ( Oláh Anna, esélyügyi referens, a Hunra tanácstagja)

Konfliktuskezelés a könyvtárban (Törökné Jordán Katalin, a Könyvtári Intézet munkatársa),

Agresszivitás, konfliktus a könyvtárban(Sándor Zsuzsa vezetésével a Kölcsey Ferenc Gimnázium drámapedagógiai csoportja, )

Agresszióval foglalkozó szakórák könyvtári lehetőségei ( Hock Zsuzsanna, könyvtárpedagógiai szakértő, FPPTI )

A szakmai nap keretében adjuk át a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny díjait, valamint szakmai pályázatunk győzteseit is ez alkalommal köszöntjük.

Iskolai könyvtári bibliográfia – 2007

Bejegyzés ideje: 2008. március 10., hétfő. Kategória: Iskolai könyvtárak,Könyvtárostanárok,KTE,Szakirodalom. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

Idén is összegyűjtöttük az előző évi szakirodalmi bibliográfiát, amely az iskolai könyvtárüggyel, iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal foglalkozik, róluk, nekik szól, vagy éppen ők írták… A válogatott bibliográfia Sáráné Lukátsy Sarolta és Cseri Zsuzsanna munkája.

Letölthető iskolai könyvtári válogatott bibliográfia: Rólunk

Arra kérek mindenkit, hogy nézze át, és ha tudomása van olyan 2007-ben megjelent publikációról, amely ebből az összeálításból kimaradt, de témájában ide illik, akkor küldje el az írás bibliográfiai adatait az egyesület címére: ktep ‘at’ chello.hu

Köszönettel,

Bondor Erika, KTE elnök

« ElőzőkKövetkezők »