Lapozó év végére

Bejegyzés ideje: 2009. december 21., hétfő. Kategória: Folyóiratok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák,

Intézetünk munkatársai és a Könyvtár nevében kívánok MIndenkinek jó pihenést , Áldott Karácsonyi Ünnepeket és olvasásban, olvasóban gazdag Új Esztendőt!

szeretettel,

 Hock Zsuzsanna

Mellékelem a lapozót, amely legközelebb január 4-én jelenik meg:

Élet és Tudomány LXIV. évfolyam 51-52. szám

Kálvin-év:
Az Élet és Tudomány idei utolsó száma Kálvin-év melléklettel jelent meg. Ebben olvashatunk Kálvin magyar fordítójáról, Szenci Molnár Albertről, a genfi Kálvin-év nagyszabású rendezvénysorozatáról, a Budapesti Történeti Múzeumban látható, a Duna-menti reformációt bemutató Kálvin hagyománya című kiállításról.
A Debreceni Református Kollégium a természettudományok terén is élen járt. A cívisváros művelődéstörténetéből szemezgetett Gáborjáni Szabó Botond. A reformáció terjesztése – könyvalapon címmel a hazai könyvnyomtatás kezdetéről is találunk cikket. A Varsói Egyetemi Könyvtár gyűjteményében sok kora újkori magyar vonatkozású mű található, köztük a hazai protestáns és katolikus művelődéstörténet dokumentumai is. Petneki Áron Régi magyar könyvek a Visztula partján címmel mutatja be a könyvtár hungarikumait.

Történelem:
A lap új sorozatba kezd Nagy családként Európa szélén címmel. Az első részben R. Várkonyi Ágnes Rodostó varázsa címmel, II. Rákóczi Ferenc lengyelországi tartózkodásáról ír.
Karácsony-Molnár Erika és Tátrai Zsuzsanna az adventi időszak utolsó napjának, december 24-nek a szokásaival, a karácsonyi kántálással és a betlehemezéssel ismerteti meg az olvasókat.
Zakar Péter az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc egyházi vértanúiról készített összeállítást. A 160 évvel ezelőtti megtorlás valamennyi magyarországi felekezetet érintette.
Louis Blériot száz éve, 1909-ben repülte át először a La Manche-csatornát. Ennek a teljesítménynek az évfordulójára készített cikket Vadász Sándor Géppel repül a nap tüze alatt címmel.

Irodalom:
A 250 évvel ezelőtt született Kazinczy Ferenc élete legfontosabb művének tartotta a Sallustius-fordítást. Ezen irodalmi remekművéről olvashatunk Szörényi László írásában.

Biológia:
Schlanger Vera Kimerülő olajkészletek című írása adja ez alkalommal a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny anyagát.
Az immár negyedik alkalommal megrendezett Tudomány Világfórumának idén Budapest adott helyt. A világ tudósainak találkozójáról számol be a Tudomány új eredményei első kézből rovat.

Programajánló:
A Szépművészeti Múzeum február végéig látogatható Botticellitől Tizianóig – Az itáliai festészet két évszázadának remekművei című tárlatát ajánlja a lap.
A XVI. Betlehemi jászol kiállítást január 17-ig lehet megtekinteni a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Szakoktatás 59. évfolyam 10. szám

Deregán Gábor Baskiné Lipka Gabriellával, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Koordinációs és Kontrolling Iroda vezetőjével beszélgetett a térségi integrált szakképző központok kialakulásáról, rendszeréről.

Magyarország a SkillsHungary program keretein belül két szervezetnek tagja, a WorldSkills-nek és az EuroSkills-nek. Mindkét szervezet a szakképzés fejlesztését kívánja elősegíteni. E program keretein belül idén másodszorra vett részt magyar csapat a WorldSkills nemzetközi szakmai versenyen, ahol 46 ország fiataljai mérték össze szaktudásukat. A verseny tapasztalatairól beszél Jakab János a SkillsHungary hivatalos képviselője.

A Nemzetközi Információs- és Állásbörzét negyedik alkalommal szervezte meg a magyarországi EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) 2009 szeptemberében. A rendezvényre 17 európai országból érkeztek munkáltatók és tanácsadók, akikkel az álláskeresők közvetlenül találkozhattak. Az eseményről, és az EURES tevékenységéről Kálmán András, EURES menedzser számol be.

A lap válogatást közöl felnőttoktatással foglakozó intézmények, szervezetek, szakképzésben érintett intézmények, szakmai oktatással és képzéssel foglalkozó szervezetek, közoktatási intézmények számára kiírt pályázatokról.

Köznevelés, 2009.41.szám

AZ ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara évek óta megrendezi a Kitárt Kapuk Ünnepét december 3- án, a Fogyatékos Emberek Világnapján.

TISZK

A Tudósítások sorát a TISZK hírek folytatják, amelyek a budapesti TISZK-ek fejlesztésével kapcsolatos eredményekről szólnak.

Hirdetésként került a rovatba a Budapesten 9 iskolát tömörítő Centroszet Nonprofit Kft. által működtetett TISZK bemutatása. A cikk tanúsága szerint nemcsak önkormányzati, de alapítványi iskolák is tagjai e hálózatnak, s a leírás szerint van köztük az agglomerációban működő oktatási intézmény. Jellegüket tekintve az egészségügy, a művészeti intézmények dominálnak. A TISZK-et Némedi János ügyvezető mutatja be.

Verseny

Sátoraljaújhelyen immár 37.alkalommal rendezték meg a Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny döntőjét. Különös jelentőséget adott az eseménynek a Kazinczy évforduló. A lap hasábjain megismerhetjük a verseny lebonyolításának minden részletre kiterjedő profizmusát, s a győzteseket.

Mentortanár, gyakornok, köz-és felsőoktatás

Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága konferenciáján a magyar közoktatás és felsőoktatás kapcsolatával foglalkozott. A felsőoktatásba érkező fiatalok motiválatlanok, felkészületlenek, ez nemcsak generációs problémákra vezethető vissza – ezzel a gondolattal nyitotta meg Pálinkás József a tanácskozást. A kutatók, tudósok a tanárképzés helyzetéről (Csapó Benő), a természettudományos oktatás ( Szabó Gábor) égetően fontos változtatásairól, a tanárképzés hiányosságairól szóltak. Szóba került a bolognai rendszer átgondolatlansága, amely a természettudományos tanárképzést megszüntette.

E rovatban olvashatunk interjút Bosch Mártával, a mentortanárképzés szükségességéről. A jelenlegi rendszer szerint TÁMOP keretében az iskolának kell pályáznia.

Pályázat

A Kolibri színház, a Fővárosi Önkormányzat, valamint a MFPI ez évben is hirdet pályázatot ingyenes osztálytermi előadások bemutatására a 9-12.évfolyam részére. A két osztálytermi színdarab az agresszió, a rasszizmus kérdésével foglalkozik. Pályázni január 20-ig lehet. További részletek a www.kolibriszinhaz.hu oldalon.

A Gyermeki Jogok Világnapján az ENSZ 20 évvel ezelőtt kiadott egyezményére emlékezhetünk. Ennek kapcsán rendezett tanácskozást az OFI, ahol a „Gyermeknyelven az erőszakról” pályázat Bitang Tibi alakján keresztül megírt történetek tanulságainak ismertetésével indult a beszélgetés.

Janza Márta, az MFPI szakértője ad interjút a lapnak a szakértői és szaktanácsadói rendszer jelentőségéről, és jelenlegi működéséről, hiányosságairól. Szomorúan állapítja meg, hogy van olyan pedagógus, akit 30 év alatt egyetlen egyszer sem értékeltek, segítették. A cikkben az anomáliákon túl, a lehetőségek, a kiutak is fölrajzolódnak.

Iskola bemutató

E héten a seregélyesi Pelikán házat ismerhetjük meg, ahol a megújuló energia felhasználásra alapozva újult meg az erdei iskola.

Nem messze Seregélyestől, Tordason a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működik az Értelmi Fogyatékosok Otthona, ahol szintén a megújuló energiát hasznosítva üzemeltetik a házat.

A 150 éves Lónyay Utcai Református Gimnázium néhai tanárai között ott találjuk Gyulai Pál, Benda Kálmán, Thaly Kálmán, Áprily Lajos nevét. A diákok között is számos jeles tudós nevét őrzik a falak: Szent-Györgyi Albert, Ritoók Zsigmond, Devecseri Gábor, Gárdonyi Géza, és még sorolhatnánk. Az igazgató asszony mutatja be azt a nevelő-oktató munkát, amelyet 1952-ig folytatott az intézmény, s amelynek hagyományai alapján indították újra az oktatást.

Grosics Gyula Sport Általános Iskola mindennapjait, a testnevelés fontosságát ismerhetjük meg Kiss Mihály igazgatóval készült interjúban. A feltételek nagyon jók a sportoláshoz, az óvodákkal kialakított kapcsolat alapján kerülnek a diákok az Általános Iskolába. Az igazgató szerint már csak a középfokú oktatás megszervezése a cél, hiszen amit a diákok az általános iskolában elsajátítanak, csak a középiskolai korosztály körében érik be igazán. Ehhez a személyi és tárgyi feltételek adottak.

A jogi rovatban a következő témákban kapunk választ:

• részmunkaidő kikötése, kérelemre,

• vezetők szabadsága,

• a felmentés alaki és tartalmi követelményei

Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2009.12. szám

A folyóirat 12. száma különleges, hiszen egyetlen témát jár körül, a könyvtárügyet – magyar szemmel – az Egyesült Államokban.

A Bevezetőben Hajnal Ward Judit, a Rutgers Egyetem könyvtárának osztályvezetője, e lapszám szerkesztője, gondozója összegzi a lap mondanivalóját: legyünk bármerre a világban, mindannyiunk számára a legfontosabb a könyvtár, s ezen keresztül a gyűjtemény és az olvasók szolgálata.

Kenneth Nyirády, a Kongresszusi Könyvtár Európai osztályának szakreferense a magyar nyelvű gyűjteményt mutatja be. A világon a második legnagyobb hungarika gyűjtemény itt található. Ebből egy 375 kötetnyi referensz gyűjtemény található az Európai Olvasóteremben.

A magyar állomány számos ritkasággal dicsekedhet, amelyek között ott találjuk a Thúróczi Chronica 1488-ban kiadott példányát, Werbőczi Tripartiumának első kiadását. A könyvtárban jelentősek a magyar kéziratok, ezek között van Liszt, Bartók levelezése, kéziratai.

A történeti áttekintés után a magyar nyelvű állomány gyarapításáról olvashatunk. A magyar gyűjtemény elérhető a világháló segítségével: http://www.loc.gov/rr/european/coll/hung.html

Az amerikai magyarok könyvtára címmel megismerhetjük az Amerikai Magyar Alapítvány könyvtárát. Számos magángyűjtemény, jelentős közkönyvtári gyűjtemények is rendelkeznek magyar állománnyal, de ezek között kiemelkedő az Alapítvány könyvtára. A gyűjtemény létrehozásának oka a kisebbség identitásának megőrzése, és a kisebbségi lét iránt érdeklődő kutatók segítése. A cikkben megismerjük a könyvtár történetét, valamint a gyűjtemény jellegzetességeit.

Oldal Mária írása a könyvtárakban megtalálható hagyományosan nem könyvtári dokumentumok feltárásnak lehetőségét mutatja be. Itt a könyvtárban elhelyezett képekre, vagy éppen egy-egy alkotó személyes tárgyaira gondol a szerző. Írásában kitér a tárgyak könyvtári leírási nehézségeire. Fontosnak tartja a könyvtári és múzeumi rendszerek összehangolását.

A könyvtár jön, az olvasóhoz címmel közreadott írás tartalmával naponta találkozunk: a könyvtár kínálta honlap tartalma és az olvasó elvárásai nem mindig találkoznak. Egy változtatás, megújulás lépéseit ismerhetjük meg az írásban. A gondolkodás első lépése a ténymegállapítás: amit most használunk elavult. Ezt követi a keresés, más könyvtárak oldalainak megismerése, ötletelés. Ez történt Seaton Hal Katolikus Egyetemének könyvtárában is. Végül egy több könyvtárban bevált szoftvert választottak. Ezután kezdődött a próba, amelynek keretében adatokat vittek föl: egy kezdő és egy gyakorlott számítógép-használó könyvtáros. Megállapították, hogy a programot mindketten jól tudták használni. Az elkészült felületet megmutatták egy tanszékvezetőnek, aki nagyon jól használhatónak ítélte. ( olyat kerestek, aki régen nyitott a könyvtár irányában) Így került megvételre a program, amelyben ezek után megkezdődött a további könyvtárhasználók számára is hasznos oldalak kialakítása. A program lényege, hogy az olvasó is tud tartalmakat feltölteni, tehát a felület gyorsan kínál sok információt.

Tanító 2009. december

A lap megemlékezik Gyertyánffy Istvánról, a tanítók tanítójáról. Kelemen Elemér írásában bemutatja a kiemelkedő személyiségű tanárt, megemlékezve iskolaszervező és pedagógusi munkásságáról is.

Iskolapéldák címmel olvasható Csillag Ferenc beszámolója. Október elején Skóciában járt, ahol kollégáival a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását tanulmányozta. A tanulmányút tapasztalatait osztja meg az olvasókkal.

Kompetencia alapú oktatás:

Folytatódik Deli István Kompetenciafejlesztés az oktatás kezdő szakaszában tanulmánya. A 3. rész A tudás értéke címmel arról ír mi az a többlet, amit a kompetenciától kap a személyiség a készséghez, a képességhez, a tudáshoz viszonyítva.

Az 1-4 évfolyam számára kifejlesztett matematikai kompetenciaalapú programcsomagot ismerteti Balla István. Bemutatja a programcsomag-fejlesztést meghatározó tényezőket, a programcsomag jellemzőit, a beválási tapasztalatokat.

Napközis nevelőknek

Az előző számban Füle Sándor cikksorozata első részében a napközi otthon funkcióit ismertette. A decemberi számban a napközis nevelés cél-, követelmény- és tevékenységrendszerét határozza meg.

Óraleírások – ötletek

Pappné Vencsellői Klára: Énekóra második osztályban (óraleírás)

Martusné Nagy Anna: Ünnepi műsor–összeállítás karácsonyra

 Fejlesztő Pedagógia 2009. 5.

Az 5. lapszámban kiemelt helyen, egy szép kezdeményezésről olvashatnak. Rapai Nándor,az évek óta Angliában élő gyógypedagógus-újságíró személyes emlékeit, tapasztalatait szedte egy csokorba a Speciális Olimpiai Mozgalomról, annak 20 éves történetéről.

Évtizedek a Tanácsadóban című írásában Flamm János arra a kérdésre keresi a választ – saját tapasztalatai alapján, hogy a nevelés tanácsadók hogyan tudják, vagy nem tudják a gyermekek egészséges személyiségfejlődését elősegíteni. A szerző két konkrét esetet mutat be, amelyekhez kommentárt is fűz.

A Fogékony periódusok jellemzőinek alkalmazása a fejlesztő pedagógiában című tanulmány Maria Montessori munkásságát ismerteti. Bemutatja, hogyan használható ez az alternatív módszer napjaink fejlesztő pedagógia gyakorlatában. Részletesen foglalkozik a Montessori pedagógia alapgondolataival, a pedagógus személyiségével, bemutatja a mozgás, érzékelés, észlelés, olvasás, gondolkodás, matematikai képességek fejlesztésének módjait.

Herczog Csilla vizsgálata a tizenévesek médiaműveltséggel kapcsolatba hozható nemi szerepről alkotott véleményének kutatásáról szól, mely a 14-18 évesek médiaszövegeinek tartalmi és narratív elemzésére épült. Vizsgálja a tömegkommunikáció, a társadalmi nem és a társadalmi nemi szerep kapcsolatát, a média használatát és az általa nyújtott modellek kapcsolatát.

Varga-Orvos Valéria írása arról számol be, hogyan lehet fogyatékos tanulókat tanuláson kívüli foglalkozásokban integrálni. Leírja hogyan tudta az enyhe értelmi fogyatékos tanulókkal megszerettetni a sakkot, hogyan hatott ez a tevékenység a gyerekekre, a logikus gondolkodás fejlesztésén túl milyen más pozitív hatása volt a tanítványaira.

Szólj hozzá!

*