Sajtószemle 38.

Bejegyzés ideje: 2009. szeptember 23., szerda. Kategória: Ajánlók,Folyóiratok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet honlapján található Lapozóban ezen a héten az Élet és Tudomány, a Könyvtári Levelező/Lap, az Óvodai Nevelés, a Szakképzési Szemle, a Szakoktatás és a Tanító cikkeiből válogattak a kollégák:

Élet és Tudomány LXIV. évfolyam 38. szám

Fizika:

A tudomány eredményei első kézből rovat a molekulafizika és a nanotechnológia legújabb kutatásairól ad hírt.

Gesztesi Albert írásából arra a kérdésre kapunk választ, hogy miért fekete az éjszakai égbolt.

Földrajz:

Földessy János cikkében hazánk ásványi nyersanyag kincseiről olvashatunk.

Irodalom:

575 évvel ezelőtt, 1434-ben született Janus Pannonius. Ezen évforduló kapcsán vállalkozott Szentmártoni Szabó Géza a költő születési idejének és helyének pontosítására.

Biológia:

A fertőzött vizek és élelmiszerek által okozott betegségekre, és kórokozóira hívja fel a figyelmet Murányi Marianna.

A Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny – 10. évfolyamosok kategóriájának – győztese Somogy megye erdei csigafaunáját mutatja be az olvasóknak.

Az életmód rovatban a vegetáriánus táplálkozás előnyeit és hátrányait ismerhetjük meg.

Történelem:

A század élőhalottja címmel az ausztriai száműzetéséből hazatérő Görgey Artúr életéről olvashatunk 1967-től haláláig.

A Könyvtermés rovatban az 1999-ben kémiai Nobel-díjat nyert Ahmed Zewailról szóló A fáraók földjének Nobel-díjasa, és Péter László: Kálmány Lajos című könyvekről találunk ajánlást.

A lap a Magyar Nemzeti Galéria december végéig látogatható a Modern magyar litográfia 1890-1945 kiállítását ajánlja figyelmünkbe.

Könyvtári Levelező/Lap XXI. évfolyam 8. szám

Az első írás az 1994-ben alakult Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 évéről, főként a 2004-2009 közötti időszakról ad áttekintést.

Egy pusztai „metropolisz” felemelkedése : Debrecen jellegzetességei és a reformáció címmel találjuk meg Gáborján Szabó Botond előadásának szövegét, mely a debreceni Nagytemplomban hangzott el a 2009. évi könyvtáros vándorgyűlés alkalmából.

A Napló rovatban összefoglalót olvashatunk a Széphalmon május 21-én megrendezett „Nincs más haza, csak az anyanyelv” című konferenciáról, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által május 24‑25-én szervezett Korszerű eljárások – korszerű könyvtárak programról. Tudósítást találunk a Magyar Információbrókerek Egyesületének kilencedik Keresés az interneten konferenciájáról, és a Kárpát-medencei könyvtárosok nyolcadik alkalommal Csongrádon tartott Határok nélkül konferenciájáról.

A lap megemlékezik a 2009. június 25-én elhunyt Bánhegyi Miksa bencés szerzetesről, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatójáról, az egyházi könyvtárak egyesülésének első elnökéről.

Az Ezüst-tó titkai : kalandozás az indiánok nyomában címmel készített beszámolót Vitéz Kata a Madách Imre Városi Könyvtár olvasótáboráról.

A Szemle rovatban az Osváth Zsolt és Zsidi Vilmos szerkesztésében megjelent Magyarországi felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban című kötetet ismerhetjük meg.

Óvodai Nevelés 2009. szeptember 7.szám

A folyóirat legújabb számának központi témája a gyermekközpontúság.

Bevezető cikkében Pivókné Gajdár Klára a gyermekközpontúság fontosságáról ír.

Óvodapedagógusoknak, szülőknek egyaránt ajánlható Markovits Judit Kezdet az óvodában című cikkében azt vizsgálja ,mi történik akkor, ha a nevelési helyzetet nem kellőképpen értékelő szülő jelzései elbizonytalanítják a gyermeket

Az óvoda „iskolátlanítása” című írásában Pálfi Sándor főiskolai adjunktus azt a problémakört járja körül, hogy az óvodák ne mini iskolákként működjenek.

Perlai Rezsőné ny. főiskola docens a gyermekkor egyik nagy változásáról, az óvodai-iskolai átmenet kérdéseiről beszél. Felvázolj az óvodai nevelés lehetőségeit, feladatait.

Szakképzési Szemle XXV. évfolyam 3. szám

25 éves a Szakképzési Szemle. A nyitó cikkben Benedek András a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke ír erről a negyedszázadról.

Az április 21-én megrendezett Szakképző Iskolák Igazgatóinak XIV. Országos Fórumán elhangzott plenáris előadások szövegét olvashatjuk el az alábbi témákban: miként alapozhatja meg a közoktatás a szakképzést, az NSZFI szerepe a szakképzés megújításában, Köllő János: Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, az OKJ új vizsgarendszere, SNI gyerekek a szakképzésben, határon túli tanulmányutak.

Madarász Sándor A Szakképzés megújítása című cikkében a szakképzés és a szakmai célú felnőttképzés helyzetét ismerteti, majd sorra veszi a megvalósítandó változásokat.

Czimmer István László és Vartman György a Honvédelmi Minisztérium tiszthelyettes szakképzésének átalakításáról és a felnőttképzés oktatási feltételeinek megteremtéséről ír.

Ebben a számban található a 25 éves Szakképzési Szemle repertóriuma (1985-2009).

Szakoktatás 59. évfolyam 7. szám

Kaszás Judittal – a TÁMOP keretében indított, A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése elnevezésű program pályakövetési rendszerrel foglalkozó alprojektjének koordinátorával – készített interjút Tóth Etelka.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pályaválasztásának segítéséhez ad tanácsokat Hidvégi Péter.

Katona János a geometria tanításában alkalmazható IKT eszközökkel ismertet meg, bemutatja, hogyan illeszthetjük be a dinamikus geometria szoftvereket a matematika­tanításba.

Viola Attila hasznos gyakorlati segítséget nyújt az elektronikus oktatási segédanyagok tervezéséhez.

A mérések szerepe és helyzete a környezeti szakképzésben címmel olvashatjuk Márföldi Anna cikkét.

Megismerhetjük a „Dobbantó programot”, a diákok szempontjából egy tanévre szóló, az oktatási rendszerbe, vagy az ezen kívüli felnőtt oktatásba, és a munka világába illeszkedést segítő tevékenységet.

A lap egy pályázatra hívja fel a figyelmet, mely a szakiskolai tanulók külföldi gyakorlatának megvalósítására írt ki az OKM és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Összefoglalót olvashatunk a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által április 17-én rendezett A tehetségesekért – A tehetségfejlesztésért 2009 konferenciáról.

Tanító 2009. szeptember 7. szám

Nyertesek és vesztesek című írásában Csillag Ferenc nyári tábori pedagógiai élményeiről, tapasztalatairól ír az általános iskolás korosztály viselkedéséről, együttműködéséről.

Minden pedagógusnak hasznos Deli István cikksorozata, amely a kompetencia alapú oktatást járja körül. Az 1. rész a kompetencia fogalmát adja meg. Írásának célja, hogy hozzájáruljon a kompetencia fogalom értelmezéséhez, az ún. kompetenciaalapú oktatásnak a kezdő szakaszban való elméleti és metodikailag megalapozott megoldásához, a kompetenciafejlesztés pedagógusokban kívánatos feltételeinek megfogalmazásához.

Magyar nyelv és irodalom tanároknak szól Varga Attiláné Legyen nem szakrendszerű” és szakszerű című sorozta. A „nem szakrendszerű” tanítási órák fejlesztő munkájához kíván segítséget nyújtani. Az óratervben változatos munkaformákat, feladattípusokat alkalmaz, megjelölve az aktuálisan fejlesztett kompetenciaterületeket. Az 1. rész a „Naptár” című szöveg feldolgozásának óraterve.

Szintén minden pedagógusnak ajánlható Az iskolai fegyelem és fegyelmezetlenség dilemmái című cikk. Horváthné Zilahy Ágnes a közösségi beilleszkedési zavarok közül az agresszióról és a hiperaktivitás okairól ír, feltárva a családi, szociális tényezőket. Cikkében néhány egyszerű kezelési móddal is megismertet.

Óraleírások:

– Fogalomalkotás anyanyelvórán – szóképzés

– Anyanyelvi-zenei helyesírás tanítás, diszgráfiakezelés – A kartonrendszer

– Olvasásközpontú magyarórák 1. osztályban

Osztályfőnököknek, tanítóknak személyiségfejlesztő játékokat gyűjtött össze Zuszkó Zsuzsanna Biztonság, bizalom című írásában.

Tanító 2009. különszám

Ennek az 1. sorszámmal jelzett kötetnek az adja a különlegességét, hogy egy régi hagyományt elevenít fel. A kiadvány újdonsága, hogy tartalmát a Tanító 2008/2009-es pályázatainak anyagából válogatták. Tehát valamennyi írás a kisiskolások fejlesztésében kipróbált tanítói és tanulói tevékenységet mutat be.

A tartalomból:

– didaktikai játékok (szókincsfejlesztő, olvasástechnika fejlesztése, szövegfeldolgozást segítő módszerek stb.)

– projektmódszer a gyakorlatban

– óratervek, óraleírások (versfeldolgozások – Tordon Ákos: Diókirály, Romhányi József: A bűnbánó elefánt, Romhányi József: Okozatosan; Történelmi olvasmányok.)

A Lapozót készítették Bacsó Ildikó és Murányi Adrienn könyvtárosok. A folyóiratok a könyvtárunkban megtalálhatóak.

Szólj hozzá!

*