Sajtószemle 34.

Bejegyzés ideje: 2009. augusztus 25., kedd. Kategória: Folyóiratok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

E heti lapozónkban az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent pedagógusokat érintő jogszabályváltozásról és közleményről adunk tájékoztatást. Szemlézünk a pedagógiai lapokból:

a Magyar Pedagógia, a Mentor és a Támpont folyóiratokból válogatunk.

Szakképzésben dolgozó kollégáinknak:

Oktatási és Kulturális Közlöny I. évfolyam, 22. szám Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. augusztus 10-ei számában olvasható a 2009. évi XLIX. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról. A jogszabályváltozás főleg a szakképzést érinti. A törvénymódosítás teljes szövege elérhető: http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2009/22.pdf Oktatási és Kulturális Közlöny I. évfolyam, 23. szám Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. augusztus 14-ei száma tartalmazza az FVM közleményét az országos szakmai szakértői, országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről. A közlemény teljes szövege elérhető: http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2009/23.pdf

Magyar irodalom és nyelv, matematika, osztályfőnökök számára!

Támpont 2009. 5-7. száma Az Aktuális rovatban a 2008. évi kompetenciamérés eredményeit foglalják össze. 2001 óta rendszeres felmérés készül a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók szövegértési és matematikai képességeinek alakulásáról. A beszámoló a mérések eredményeit vizsgálja, legutóbbi felmérés azt mutatja, hogy javult a diákok szövegértése, romlott matematikai teljesítményük. A háttérkérdőív lehetőséget teremt, hogy vizsgálják a családi jellemzők és a tanulók szövegértési és matematikai eszköztára közötti kapcsolatot. Szekszárdi Júlia, az OFOE elnöke Egy megroggyant pedagógiai szerep című írásában az osztályfőnöki munkáról fejti ki gondolatatit. A cikkben áttekintést ad az osztályfőnöki munka változásairól a különböző történelmi korokban, majd az osztályfőnökség legfőbb problémáira hívja fel a figyelmet.

Informatika, ének-zene tanároknak!

Mentor 2009. 5-7. száma Innováció rovatban Kelemen Szilvai riportját olvashatjuk Alföldi Istvánnal a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgatójával. A cikk arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet megfelelni az információs társadalomban a technológiai kihívásoknak, és hogyan tud ebben részt vállalni az NJSZT. A hónap interjúja Szabó Dénest a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola zenetanárát a Cantemus kóruscsalád igazgató karnagyát mutatja be.

Zenetanárok, magyartanárok és sni diákokkal foglalkozók figyelmébe!

Magyar Pedagógia 108. évf. 4. szám Janurik MártaA zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában című írásra hívjuk fel a figyelmet. A tanulmányban az ének-zene tanulás általános fejlesztő hatásait feltáró vizsgálatok eredményeit, valamint a beszéd- és zenei képességek, zenetanulás és olvasás közötti összefüggéseket feltáró kutatások eredményeit foglalják össze. A siket és nagyothalló felnőttek idegennyelv-tanulás motivációjáról ír Csizér Kata, Kontráné Hegybíró Edit és Sáfár Anna. Bemutatják a speciális igényű tanulók nyelvtanulási viselkedésével foglalkozó kutatást. Igyekeztek feltárni milyen tényezők játszanak különösen fontos szerepet a siketek és nagyothallók nyelvtanulásában.

A lapszemlét készítette: Bacsó Ildikó, könyvtáros A folyóiratok megtalálhatók a MFPI Pedagógiai szakkönyvtárában. ( 1088 Bp. Vas u. 8-10.)

Szólj hozzá!

*