OFI – OPKM felhívása (TÁMOP 3.2.4)

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 24., szerda. Kategória: Pályázatok. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

Az OPKM mindamellett, hogy önállóan is pályázni fog iskolai könyvtárakat
támogató programmal a TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázaton,
szeretné segíteni hasonló célú megyei konzorciumok létrejöttét és
sikeres pályázatait.

Így azt kérném, hogy jelentkezzenek nálam azok a megyei pedagógiai
intézeti vagy iskolai könyvtárak, melyek abban gondolkodnak, hogy
konzorciumot szerveznének erre a pályázatra, és vállalják a
konzorciumvezetői feladatokat.

Az ilyen könyvtárakat, kollégákat a következőkben szeretnénk segíteni:
– az olvasásfejlesztési program/projekt kidolgozása
– a projektek összehangolása
– konzorciumi tagok kiválasztása
– partneri nyilatkozat a pályázathoz

Tehát várom azok jelentkezését, akik szívesen vennék az OPKM ilyen
irányú segítségét.

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
06-1-323-55-55

Forrás: Könyvtárostanárok levelezőfóruma

További információk

KTE tisztségmegújítás 2008

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 24., szerda. Kategória: Dokumentumok,Könyvtárostanárok,KTE. Szerző: konyvtarostanar

A jelölő bizottság információi

Egyesületünk jelenlegi elnökének és elnökségének mandátuma ez év végén lejár, ezért megkezdjük az idei tisztségmegújító közgyűlés előkészítését. A KTE elnöksége felkérte a jelölő bizottság alábbi tagjait, akik vállalták a feladatot, és 2008. május 28-án megalakultak.

 • Beck Éva (Kaposvár)
 • Kiss Anna (Kecskemét)
 • Kocsis Éva (Budapest)

A jelölő bizottság megválasztotta elnökéül Kiss Annát.

Legfontosabb információk:

 • Csak a megadott tisztségekre lehet jelölni, de egy tisztségre akár több nevet is meg lehet adni. Ha nem minden funkcióra jelöl valaki tagot, a jelölése akkor is érvényes.
 • Csak 2008-ban érvényes tagsággal rendelkező tag lehet választó és választható – a mindenkori tagnévsor megtekinthető a KTE honlapján és a konyvtarostanar.klog.hu-n.
 • Mindenki csak egy jelölőlapot adhat le, a tagsági kártya száma az azonosító
 • A jelölések beküldése történhet elektronikusan vagy postai úton, de a tagsági kártya számának megadása kötelező.
 • A Jelölőlapok fogadása 2008. szeptember 1-től október 15-ig az alábbi címeken: konyvtar ‘at’ bacskultura.koznet.hu (Kiss Anna), vagy postán: BKMÖ Közművelődési Intézet Könyvtára, Kiss Anna – 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.

A jelölőlap letölthető a blogról és a honlapról is, és a nyomtatott Hírlevél melléklete is lesz!

A KTE alapszabálya és ügyrendi szabályzata a részletesebb információkkal szintén letölthető a blogról és a honlapról!

A tisztség megnevezése A már jelölést kaptak nevei, akik vállalják is a tisztségre való jelölést, megválasztásuk esetén a munkát
Elnök Lázárné Szanádi Csilla
Alelnök Csernyánszky Erzsébet, Dömsödy Andrea, Hock Zsuzsanna
Titkár Csernyánszky Erzsébet, Dékány Dóra, Ilyés Renáta
Gazdálkodás Rónyai Tünde
Pályázati felelős Dömsödy Andrea, Zseli Klára
Kommunikációs vezető Bondor Erika, Dömsödy Andrea, Lázárné Szanádi Csilla
Tagnyilvántartás Cs. Bogyó Katalin, Horváthné Szandi Ágnes
Archívum és irattár Melykóné Tőzsér Judit
Nemzetközi kapcsolatok Bognárné Lovász Katalin, Paszternák Ádám
Ellenőrző bizottság elnöke Szakmári Klára, Juhászné Belle Zsuzsa
Ellenőrző bizottsági tag Sunyovszky Anna, Juhászné Belle Zsuzsa, Tóth Viktória, Tóth Józsefné

Jelenleg a fenti tisztségekre érkeztek be jelölések. Csak azok neveit közöljük, akik vállalják is a jelölést.

Figyelem! A fenti táblázatot folyamatosan frissítjük! Utolsó frissítés: 2008.10.21.

Természetesen még a tagok közül bárki jelölhető, bármelyik tisztségre, a fenti névsor az eddig beérkezett jelöléseket tükrözi! Ha a már meglévő jelölteket támogatjátok, akkor is küldjétek el jelöléseteket, hogy minden jelölt megkaphassa a szükséges számú jelölést, hogy felkerülhessen a választási listára!

Köszönjük!

A jelölő bizottság nevében,

Kiss Anna

Letölthető dokumentumok:

Korábbi információk a tisztségmegújításól szintén olvashatók a blogon.

Népmese Napja az OSZK-ban

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 24., szerda. Kategória: Blogok és honlapok,Olvasás,Programok. Szerző: konyvtarostanar
Kedves Kollégák!

Szeretettel hívjuk az Országos Széchényi Könyvtár rendezvényére a RENESZÁNSZ
ÉV – 2008 programsorozat keretében.

Az Országos Széchényi Könyvtár és az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért
Közhasznú Alapítvány által a RENESZÁNSZ ÉV – 2008 keretében közösen
meghirdetett MESÉK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL című országos mesemondó versenye utolsó
felvonásához érkezett. A döntőre a magyar népmese napján (szeptember 30.) kerül sor délelőtt
10 órakor az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében. A döntőt követő
ünnepélyes eredményhirdetés után műsoros sajtótájékoztató keretében mutatjuk
be a MESÉK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL című multimédiás honlapot, majd megkoszorúzzuk
Benedek Elek apó kútját.
Az egész napos rendezvény a Reneszánsz Év — 2008 programja. A Reneszánsz
Év 2008 egyéb programjairól a Reneszánsz Év 2008 honlapján
tájékozódhatnak.
Csatolt dokumentumként küldjük a versenyhez és a sajtótájékoztatóhoz
kapcsolódó rövid összefoglalást, a sajtótájékoztató meghívóját, valamint a
Reneszánsz Év — 2008 sajtóanyagát.

Üdvözlettel:

Sudár Annamária
OSZK- Elektronikus Dokumentum Központ

Forrás: KATALIST

Könyvtárostanárok alkalmazása

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 23., kedd. Kategória: Jogszabályok,Könyvtárostanárok,Közoktatás,KTE,Szakmai anomáliák. Szerző: konyvtarostanar

A KTE hivatalos állásfoglalása Word dokumentumként is letölthető: kvt_tanarok_alkalmazasa

Az oktatási intézmények könyvtári tevékenységének személyi feltételeiről

A közelmúltban a Könyvtárostanárok Egyesületét számos olyan könyvtárostanár kereste meg, akik arról informálták Egyesületünket, hogy munkáltatójuk megkötött munkaszerződésüket módosította: a könyvtárostanári besorolás helyett könyvtárosi, technikusi besorolásra.

A változásról az Munkatörvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény értelmében a munkavállalót értesíteni kell, amellyel szemben a munkavállaló jogorvoslati jogait is a fenti két törvény tartalmazza.

A munkáltató ezt a döntését csak abban az esetben hozhatta, ha az oktatási intézményben más személy látja el a könyvtárostanári feladatokat, hiszen a közoktatást szabályozó törvények, és követő rendeleteik ezt nem teszik másként lehetővé.

1. A könyvtárostanár alkalmazásának jogszabályi háttere:

A könyvtárostanár alkalmazását a 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az oktatási intézmények könyvtári tevékenységének személyi feltételeiről 17.§ (1) m) pontja rendelkezik. E szerint:” […]m) iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító a b)-e), illetve j) pontban felsorolt tanítói, tanári és könyvtáros végzettség és szakképzettség.”

Az átmeneti rendelkezések a végzettség tekintetében engedményt tesz: 124. § (7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) alkalmazható az is, aki az e törvény 17. §-a (1) bekezdésének b)-e) és j) pontban felsorolt – az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító – tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett felsőfokú vagy középfokú könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik.

A 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról III. számú melléklete kiemelt fejlesztési területek között így fogalmaz az iskolai könyvtár, illetve a könyvtárostanár feladatáról: 3.§ (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos (tanórai és tantermi) szervezési formáktól eltérő módon is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása (projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás stb.).

A kiemelt fejlesztési feladatok

A tanulás tanítása

…A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját. …”

A Nemzeti Alaptanterv műveltségterületenként számtalan könyvtárostanári feladatot fogalmaz meg, amelyet az 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és 2. számú mellékeltében található tantárgyi vizsgakövetelmények is megerősít.

1/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről leszögezi: a könyvtár fontos eleme az oktató – nevelő munkának. A hivatkozott rendelet 3. számú melléklete tartalmazza az iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésének szakmai követelményeit, amelyben kiemelt fontosságú a könyvtárostanár alkalmazása. Ugyanez a a melléklet pontos leírást ad az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár alap és kiegészítő feladatairól. Ezek között hangsúlyos, kiemelt szerepet kap a pedagógiai tevékenység, amelyet technikus nem láthat el a törvény értelmében.

2. Esélyegyenlőség

A könyvtárostanári munkakör technikusi munkakörre módosítása véleményünk szerint sérti az egyelő bánásmód, az esélyegyenlőség elvét is.

A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának fontosságát – ezzel a könyvtárostanár alkalmazását – erősítik az alábbi jogszabályok is: 32/1997. (XI.5.) MKM r. a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról,

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról,

46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról,

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről és Melléklet a 40/2002. (V. 24.) OM rendelethez

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és

3. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez A Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának irányelve.

Valamennyi hivatkozott jogszabály tartalmazza a könyvtárostanár pedagógiai munkájával kapcsolatos elveket.

Különösen fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a könyvtárostanári munkát e jogszabályokban érintett tanulók esetében.

2. Végzettségbeli hiányra való hivatkozás esetén

A munkáltató abban esetben, ha az iskolai könyvtári tevékenységet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben nem a 14/A.§ (2) f) pontjában meghatározott végzettségű könyvtárostanár látja el – érvényes munkaszerződés esetén – véleményünk szerint a 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről 39.§ (1) értelmében kell eljárni. E szerint: „A munkáltató elősegíti a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, illetve továbbképzésben való részvételét.”

Egyben felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről I. rész III. fejezet 82. § (1) értelmében „A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja. Vitás esetekre rendezésére szolgáló lehetőségeket is e jogszabály tartalmazza.

Budapest, 2008. szeptember 4.

Hock Zsuzsanna

KTE alelnök, listás szakértő

KTE Őszi Szakmai Napja 2008

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 22., hétfő. Kategória: Hírek,Könyvtári informatika,Programok. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

Az idén ősszel is szervezünk a KTE tagoknak, valamint minden érdeklődőnek szakmai napot – amelynek helyszíne a már közismert Díszterem lesz az OFI – OPKM Könyves Kálmán krt. 40. alatti épületében.

Időpont:2008. október 17-én, 10-16 óra között (Regisztráció 9 órától.)

Téma: Integrált könyvtári szoftverek, interaktív táblák – Információtechnológia, informatikai eszközök a könyvtárostanári munkában

Programelőzetes –

 • Megnyitók, köszöntő – Bondor Erika, a KTE elnöke és Dr. Csík Tibor könyvtári és tudományos igazgató-helyettes (OFI – OPKM)
 • Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának köszöntése
 • A 2008. évi KTE emlékérmek átadása
 • Mi alapján válasszunk szoftvert? (Szakmai elvárások és akkreditációs szempontok) – Dömsödy Andrea

 • Iskolai könyvtárakban használatos szoftverek. A cégek bemutatkozása és egy felhasználó könyvtárostanár korreferátuma. (Várhatóan: HUNTÉKA, Szirén, szabad szoftverek, Corvina, Kistéka, Szikla, stb.) – Szervezés folyamatban
 • Az Interaktív Oktatástechnikai Portál bemutatása – Tarnavölgyi Gábor, főszerkesztő
 • Az interaktív táblák használata – Galax Kft.
 • Interaktív táblák a könyvtárhasználati Oktatásban – Csernyánszky Erzsébet, Kiskunfélegyháza
 • Interaktív tananyagbemutató (irodalom, földrajz, történelem) – Cartographia Tankönyvkiadó Kft., Huba Márk, irodalmi szakreferens

A végleges porgramot ezen a fórumon is közzé tesszük majd – addig is jelentkezhetnek az érdeklődők Zseli Klára kolléganőmnél: zseli.klara ‘at’ gmail.com

A regisztrálás KTE tagoknak ingyenes, más érdeklődőknek 3 000,- Ft. Mind a regisztrációs díjat befizetni, mind az idei KTE tagságot megújítani, valamint a számlákat intézni a helyszínen is mód nyílik a regisztrációs pultnál dolgozó kolléganőknél.

Minden érdeklődőt várunk!

Üdvözlettel:

Bondor Erika, KTE elnök

Kommunikáció az iskolai könyvtárban

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 22., hétfő. Kategória: Könyvtárostanárok,Könyvtárostanárok képzése,Programok. Szerző: konyvtarostanar

Meghívó

Szeretettel várunk minden Pest megyei könyvtárostanár kollégát
Vitályos Ida és Törökné Jordán Katalin:

Kommunikáció az iskolai könyvtárban

címmel, 2008. október 15-én (szerdán),
10-14 óráig tartott,
gyakorlatokkal egybekötött tréningjére.

Helyszín:
ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola Könyvtára ,,B” épület.
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 31.

A részvétel ingyenes, de összesen 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.

Jelentkezni lehet Hajdu Andreánál, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével: jellap_komm

rea ‘at’ ajrg.hu
06-20-4200766

Töltődjünk fel együtt!

Forrás: Könyvtárostanárok levelezőfóruma

Meghosszabbított időpont!

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 21., vasárnap. Kategória: Blogok és honlapok,Hírek,Ifjúság könyvtári ellátása,Innovációk,Iskolai könyvtárak,KTE,Pályázatok,Programok. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

A KTE pályázatok (honlapkészítés – iskolai könyvtári történetek) beadási határidejét 2008. november 5-re módosítjuk közkívánatra! A hosszabbítás lehetővé teszi, hogy még dolgozhassanak a pályázók, hiszen a tanév elejétől nagyon kevés idő állt rendelkezésükre, sokan pedig nyáron, iskolán kívül nem tudtak együtt munkálkodni ezen a projekten.

Az eredményhirdetés ennek megfelelően nem a tervezett őszi szakmai napon lesz októberben, hanem 2008. november 27-én, a KTE tisztségmegújító közgyűlésén. A helyszín változatlanul az OPKM Könyves Kálmán körúti épülete.

A feltöltés és regisztráció az idén is a hazai ISLM honlapon lesz – amelyet most építünk át portállá. Hamarosan publikus lesz az elérhetősége, és ezen a fórumon is meghirdetjük az elérhetőséget biztosító linket!

Addig is jó munkát kívánunk!

Bondor Erika

elnök
Könyvtárostanárok Egyesülete

Korábbiak az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjával és a pályázatokkal kapcsolatosan

Néhány jó szempont a könyvtári honlapszerkesztéshez az Élet és könyvtár c. blogon

És ugyanitt 10 pontban, hogy mit kerüljünk, ha lehet…

A honlapok teszteléséhez jó szempontok a FIKSZ-en

Tudásdepó-Expressz

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 18., csütörtök. Kategória: Hírek,Ifjúság könyvtári ellátása,Iskolai könyvtárak,KTE,Olvasás,Pályázatok. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az NFÜ honlapján társadalmi egyeztetésre megjelent a „Tudásdepó-Expressz – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című könyvtári pályázat. Ebben a pályázatban minden könyvtári tevékenységet folytató szervezet indulhat, tehát a nem nyilvános könyvtárak is.

A szept.17 – szept. 25. közötti időszakban lehetőség nyílik a pályázati dokumentumok alapos áttanulmányozására és a pályázatok eredményességét segítő észrevételek megtételére. Kérjük és javasoljuk, hogy a könyvtárak éljenek ezzel a lehetőséggel.

Az egyeztetésre kitett dokumentumok a Partnerség menüpont „Pályázati kiírások egyeztetése” c. részében, illetve közvetlenül a http://www.nfu.hu/content/2091 cím alatt olvashatók. A pályázat tervezői várják az észrevételeket és javaslatokat, amelyeket az NFÜ fórumába való bejelentkezést követően lehet elektronikusan megtenni. A tervezői válaszok az egyeztetés lezárultával szintén elérhetők lesznek ugyanezen az oldalon.

Javasoljuk, hogy a pályázni szándékozók különös figyelemmel nézzék át a következő részeket:

jogi forma: pályázók köre, konzorciumok, KSH gazdálkodási kódok

támogatható tevékenységek, köztük a 10% ERFA átjárhatóság keretében beszerezhető bútorok

elszámolható költségek

fenntartási kötelezettség

szakmai értékelési szempontok

monitoring mutatók

pályázati adatlap!

Üdvözlettel és jó munkát kívánva,

Balogh Anna Mária

vezető tanácsos

Könyvtári Osztály

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Forrás: KATALIST

***

Kedves Könyvtárostanárok!

A különféle szakmai programokon már előre jelzett pályáazat tehát immár szakmai egyeztetés alatt áll. A végleges kiírásig is ajánlom, hogy tekintsétek át az anyagokat – gondolkodjatok el a konzorciumi lehetőségeken.

Az OPKM-mel való egyeztetés után részletes adatokkal fogunk szolgálni ezen a fórumon is arról, hogy hogyan és mivel vehetnek részt az iskolai könyvtárak az OPKM várható pályázatán, milyen konzorciumi formában és milyen tematikában.

Emellett szintén ajánlom figyelemmel kísérni a területileg illetékes megyei könyvtárak esetleges pályázatait. Hiszen nemcsak a szakterületi, hanem a földrajzi területileg illetékes nagykönyvtárakhoz is lehetnek pályázati kapcsolódási pontjaink az iskolai könyvtárak részvételével.

Érdeklődjetek, tájékozódjatok mindkét vonalon!

Üdvözlettel,

Bondor Erika

KTE elnök

Olvasás konferencia

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 18., csütörtök. Kategória: Ifjúság könyvtári ellátása,Olvasás,Programok. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

“Olvasnak még a fiatalok?” címmel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Olvasószolgálati Szekciója a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtárral együttműködve, élvezve a kazincbarcikai
Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ támogatását, egy
országos tanácskozás keretében szeretné körüljárni a 12-18 éves
korosztály olvasási problémáit, keresve az együttműködést és az
együttgondolkodást az érintett korosztály legavatottabb ismerőivel, a
pedagógusokkal, pszichológusokkal, szociológusokkal, szülőkkel.

A tanácskozás helye: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc,
Görgey A. u. 11.

Időpontja: 2008. október 17. péntek

Részvételi díj: 1000 Ft

Jelentkezési határidő: 2008. október 8.

A részletes program a mellékletben olvasható, a jelentkezési lap/adatlap a
könyvtár honlapjáról tölthető le: www.rfmlib.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Üdvözlettel: Bokrosné Stramszky Piroska
ov.

Forrás: KATALIST

TTE konferencia

Bejegyzés ideje: 2008. szeptember 18., csütörtök. Kategória: Blogok és honlapok,Hírek,Könyvtárak világa,Programok. Szerző: konyvtarostanar
Felhívás diákok számára ingyenes részvételre a Történelemtanárok (18.)Országos Konferenciáján
Célunk, hogy a tanulmányaikat folytató hallgatók/diákok is részt vehessenek

ezen a rangos szakmai rendezvényen. A kiváló előadók jóvoltából megismerhetik a legújabb tudományos eredményeket, egyúttal ismeretet szerezhetnek a történelemtanárokat foglalkoztató időszerű kérdésekről is.

2008. szeptember 17.

További részletek, feltételek és program a TTE honlapján!

« ElőzőkKövetkezők »