Kilenc évesek könyvtárképe :)

Bejegyzés ideje: 2008. május 16., péntek. Kategória: Ifjúság könyvtári ellátása,Könyvtárostanárok. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!
Gondoltam, megosztom veletek ezt az élményt. Az ifjú hölgy 9 éves,
költészet napjára alkotta meg művét.

Üdv, Kisari Ottillia

Webkettes linkek iskolai könyvtárosoknak

A FIKSZ-en bővült a nekünk (is) szóló forrás ajánlat újabb linkcsokorral – ezúttal a webkettő iskolai könyvtári felhasználásához ajánl hasznosságokat (sajna csak angol nyelven) Gondnokunk (Források iskolai könyvtárosoknak):

A gyűjtemény teljesen logikus felépítésű, több témában ajánl linkeket, úgymint

 • gyakorlati példák a webkettő használatára (iskolai könyvtári blogok, wikik stb.),
 • ismerkedés a webkettővel,
 • blogok és blog-szolgáltatók,
 • könyvjelző-gyűjtemények (értelmük és használatuk),
 • wikik,
 • közösségi hálók és “felhasználási módjaik”,
 • egyebek (pl. widget-ek, podkasztok, hírlevelek stb.) és
 • ajánlott könyvek a témában (Amazonos linkek)

Továbbiakban részletesen: >>

Eredeti forrás: sldirectory.com

MKE meghívó a Parlamentbe

Bejegyzés ideje: 2008. május 11., vasárnap. Kategória: Hírek,Könyvtárosképzés,Programok. Szerző: konyvtarostanar

MEGHÍVÓ

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
az egész országot és az egész könyvtáros szakmát átfogó projekt
megvalósítását határozta el 2007 második felében.
A projekt címe: VERSENYKÉPES ORSZÁG VERSENYKÉPES KÖNYVTÁROSSAL
A programsorozat, amelyen 2007-ben és 2008-ban több mint 900 könyvtáros
vett részt, megvalósította a projekt célkitűzéseit: elősegíteni a
könyvtáros kompetenciák fejlesztését, alkalmassá tenni a könyvtárosok
személyiségét arra, hogy megfeleljenek a legkorszerűbb szolgáltatási
(különösen információszolgáltatási) kihívásoknak, ezzel hozzájárulni a
könyvtáros szakma európai színvonalú hazai műveléséhez.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ünnepélyes keretek között, záró
konferenciával kívánja az összegzést megtenni, amelyre tisztelettel és
szeretettel meghívja és várja az érdeklődő kollégákat.

A záró konferencia időpontja: 2008. május 28. 11 óra
Helyszíne az Országház Felsőházi terme.
Belépés a VII. kapunál 10 órától, a személyazonosító igazolvány
felmutatása mellett.

A részletes programot rövidesen olvashatják az MKE honlapján.

Kérjük, hogy jelentkezéseiket e-mail-ben tegyék meg: mke ‘at’ oszk.hu címen.
Jelentkezéskor tüntessék fel nevüket (pontosan úgy, ahogy a
személyazonosító igazolványukban szerepel).

Lehetőség van a konferencia előtt egy parlamenti látogatásra. 9 óra 40-től
10 óráig indulnak 10 percenként kb. 40 fős csoportok, szintén a VII.
kaputól. Jelentkezéskor írják meg azt is, hogy a konferencia előtt részt
kívánnak-e venni a parlamenti látogatáson.

A terem befogadóképességének korlátozott volta miatt beérkezési sorrendben
tudjuk figyelembe venni a jelentkezéseket.
Jelentkezési határidő: május 21.

A program véglegesítése után értesültünk a meghirdetett BKV sztrájkról.
Kérjük küldöldi kollégáinkat, írják meg, hogy melyik állomásra, mikor
érkeznek, hogy megszervezhessük a közlekedésben a segítséget. Ezzel
kapcsolatban a továbbiakban értesítést adunk a katalisten.

Nagy Anikó főtitkár
az MKE elnöksége nevében

Forrás: KATALIST

***

A rendezvénysorozat sajtója:

 • NOL – Népszabadság Online. 2008. május 28.

***

Fotók a rendezvényről

***

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének “Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal” elnevezésű projektje 2008. május 28-án ünnepélyes konferenciával zárult. A konferencián előadást tartott Éric Sutter, az ADBS/CERTIDoc Consortium titkára.

Az előadás magyar nyelvű szövege és prezentációja.

Forrás: Könyvtári Intézet honlapja

***

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE A PARLAMENTBEN – Összefoglaló

Versenyképes ország versenyképes könyvtárossal címmel indított programsorozatot 2007-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A nyitó konferencián, 2007. szeptember 12-én, alapgondolatként hangzott el, hogy a versenyképesség a XXI. század tudásalapú gazdasági szféráján túl minden területen fontossá vált . A könyvtárosok elsőként fogalmazták meg ennek lényegét, elsőként vizsgálták meg, hogyan lehet a korszerq könyvtárakban az elérhető erőforrásokat megismerni, megismertetni, hogyan tudnak megfelelni a könyvtárak és a könyvtárosok az új elvárásoknak, az állampolgárok igényeinek.

Az alapgondolat széles körben a vidéki rendezvényeken teljesedett ki, gazdagodott olyan részletekkel, amelyek a programsorozat sikerét eredményezték.

A záró konferenciát a rendezvénysorozat összegzéseként, méltó befejezéseként a Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Országház Felsőházi termében tartotta 2008. május 28-án.

Szili Katalinnak, <!–
D([“mb”,”az Országgyűlés elnökének köszöntő szavai után,namelyeket u003cbu003eAmbrus Jánosu003c/bu003e, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója, anzáró konferencia levezető elnöke tolmácsolt a több mint 350 fősnhallgatóságnak, u003cbu003eSchneider Mártau003c/bu003e kulturális szakállamtitkárnelemezte a hazai könyvtári rendszert. Kiemelte, hogy az országnversenyképességéhez nemcsak a könyvtárosoknak, de magának a könyvtárinrendszernek is versenyképesnek kell lennie. A 2002-es évhez képestnösszehasonlító adatokat hallottunk a regisztrált olvasók, ankönyvtárhasználók, az internet használók, a távhasználók, a könyvtárközinkölcsönzések 2006-os számadataira vonatkozóan. Minden területen jelentősna növekedés, különösen kiugró az internet használók (229%) és antávhasználók (529%) esetében. További célként konkrét esélyteremtésselnkell biztosítani az egyenlő hozzáférést a tudáshoz, a dokumentumokhoz. Ankorszerű infokommunikációs technológia felhasználásával lehet emelni ankönyvtári szolgáltatások színvonalát, amely jelentős lépés ahhoz,nhogy  az információáramlás kezelésének képessége, a digitálisnírástudás az egyének számára nagy jelentőségű készségként jelenjen meg.nUniós források állnak rendelkezésre az integrált közösségi szolgáltatónterek megvalósításához, ahol a könyvtári stratégiában is megfogalmazottncélok többek között a szükséges anyagi háttér és a korszerűninfrastruktúra biztosításával, valamint az országos szolgáltatásokn(EBSCO, Országos Dokumentumellátó Rendszer, Magyar Digitális Képkönyvtárnstb.) igénybevételével és használtatásával érhetők el.u003cbru003eu003cbru003enu003cbu003eSkaliczki Juditu003c/bu003e, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnfőosztályvezető-helyettese a könyvtárak és a könyvtárügy fejlesztésinlehetőségeit foglalta össze a 2008-2013 közötti időszakranvonatkozóan.u003cbru003eu003cbru003enAz ágazati irányítás a stratégiák, koncepciók kidolgozását, anfejlesztések tervezését a szakma széleskörq bevonásával látja el. Anfejlesztések kontextusában az országos szinttől az egyes emberig vezet aznút, a megvalósítás feltételei között pedig a megfelelően kialakítottnstratégia éppúgy jelentős, mint a magas szintq szakmai felkészültségűnkönyvtárosok részvétele és a szükséges finanszírozási forrás megléte. Ankönyvtári szolgáltatások kialakítását és közvetítését országos és térséginszinten, valamint az egyes könyvtárakra vonatkozóan az IKT infrastruktúranfejlesztés teszi lehetővé. A korszerq számítógépek beszerzése,nüzemeltetése, használata; az elektronikus olvasóazonosító rendszer,nkönyvtárbusz vagy épületen belüli bármilyen korszerűsítés megvalósításinlehetősége a TIOP 1.2.3 Tudásdepó-ExpresszPályázat (3,2 Mrd Ft). Aznországos elektronikus szolgáltatások (ODR, országosnlelőhely-nyilvántartás) és az ezekre épülő helyi könyvtári szolgáltatásokn(adatbázisok, információs és webes szolgáltatások, kulturális, digitálisntartalmakhoz való online hozzáférés stb.) megvalósítási lehetősége: TÁMOPn3.2.4 Tudásdepó-ExpresszPályázat (8,3 Mrd Ft). A könyvtárinegyüttmqködések (közös adatbázisok, közös szolgáltatásra alkalmasninfrastruktúra stb.) megvalósításának lehetősége: TIOP 1.3.4 RegionálisnTudástárakPályázat (4 Mrd Ft)”,1]
);

//–>az Országgyűlés elnökének köszöntő szavai után, amelyeket Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója, a záró konferencia levezető elnöke tolmácsolt a több mint 350 fős hallgatóságnak, Schneider Márta kulturális szakállamtitkár elemezte a hazai könyvtári rendszert. Kiemelte, hogy az ország versenyképességéhez nemcsak a könyvtárosoknak, de magának a könyvtári rendszernek is versenyképesnek kell lennie. A 2002-es évhez képest összehasonlító adatokat hallottunk a regisztrált olvasók, a könyvtárhasználók, az internet használók, a távhasználók, a könyvtárközi kölcsönzések 2006-os számadataira vonatkozóan. Minden területen jelentős a növekedés, különösen kiugró az internet használók (229%) és a távhasználók (529%) esetében. További célként konkrét esélyteremtéssel kell biztosítani az egyenlő hozzáférést a tudáshoz, a dokumentumokhoz. A korszerű infokommunikációs technológia felhasználásával lehet emelni a könyvtári szolgáltatások színvonalát, amely jelentős lépés ahhoz, hogy  az információáramlás kezelésének képessége, a digitális írástudás az egyének számára nagy jelentőségű készségként jelenjen meg. Uniós források állnak rendelkezésre az integrált közösségi szolgáltató terek megvalósításához, ahol a könyvtári stratégiában is megfogalmazott célok többek között a szükséges anyagi háttér és a korszerű infrastruktúra biztosításával, valamint az országos szolgáltatások (EBSCO, Országos Dokumentumellátó Rendszer, Magyar Digitális Képkönyvtár stb.) igénybevételével és használtatásával érhetők el.

Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese a könyvtárak és a könyvtárügy fejlesztési lehetőségeit foglalta össze a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozóan.

Az ágazati irányítás a stratégiák, koncepciók kidolgozását, a fejlesztések tervezését a szakma széleskörq bevonásával látja el. A fejlesztések kontextusában az országos szinttől az egyes emberig vezet az út, a megvalósítás feltételei között pedig a megfelelően kialakított stratégia éppúgy jelentős, mint a magas szintq szakmai felkészültségű könyvtárosok részvétele és a szükséges finanszírozási forrás megléte. A könyvtári szolgáltatások kialakítását és közvetítését országos és térségi szinten, valamint az egyes könyvtárakra vonatkozóan az IKT infrastruktúra fejlesztés teszi lehetővé. A korszerq számítógépek beszerzése, üzemeltetése, használata; az elektronikus olvasóazonosító rendszer, könyvtárbusz vagy épületen belüli bármilyen korszerűsítés megvalósítási lehetősége a TIOP 1.2.3 Tudásdepó-ExpresszPályázat (3,2 Mrd Ft). Az országos elektronikus szolgáltatások (ODR, országos lelőhely-nyilvántartás) és az ezekre épülő helyi könyvtári szolgáltatások (adatbázisok, információs és webes szolgáltatások, kulturális, digitális tartalmakhoz való online hozzáférés stb.) megvalósítási lehetősége: TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó-ExpresszPályázat (8,3 Mrd Ft). A könyvtári együttmqködések (közös adatbázisok, közös szolgáltatásra alkalmas infrastruktúra stb.) megvalósításának lehetősége: TIOP 1.3.4 Regionális TudástárakPályázat (4 Mrd Ft)<!–
D([“mb”,”u003cbru003eu003cbru003enA pályázási feltételekről, a kiírás időpontjáról és további részletekrőlna Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve az OKM honlapján lehetntájékozódni.u003cbru003eu003cbru003enu003cbru003enu003cbu003ePásztohy Andrásu003c/bu003e miniszteri biztos (Földművelésügyi ésnVidékfejlesztési Minisztérium) a vidékfejlesztés komplex fogalmán belül ankulturális vidékfejlesztéssel kapcsolatos alapelveket és feladatokatnismertette, kiemelve, hogy könyvtári rendszer is része minden olyannfejlesztő tevékenységnek, amely összességében a vidéket érinti. Képetnkaptunk az EU-hoz való csatlakozás előtti és utáni lehetőségekről, majdnaz előadó a 2007-2013 közötti, az Európai Bizottság által 2007.nszeptember 19-én elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Programotnismertette, amely sikeres megvalósulásának feltételei többek között aznösszehangoltság a mezőgazdaság korszerűsítésében, a környezetvédelemben,na munkahelyteremtésben, a kulturális örökség megőrzésében, anközösségfejlesztésben. Ezen a területen is eddig nem ismert anyaginforrások állnak rendelkezésre pályázatok formájában. Nagy hangsúlyt kap anprogramon belül a vidéki életminőség javítása, amely elsősorban az 5000nfő alatti lélekszámú községekben a természeti és kulturális örökségnmegőrzésével és az ehhez kapcsolódó képzéssel és ismeretterjesztésselnépületek külső felújítására, rendezett településkép, közösségi tereknkialakítására vonatkozik ez a program különösen fontos találkozási pontotnjelent a könyvtári stratégiában a kistelepülésekkel kapcsolatosannmegfogalmazott célokkal.u003cbru003eu003cbru003enA versenyképesség fogalmában az emberi tényezőnek kiemelt szerepe van. Anhasználóknak információs szakemberekre van szükségük olyan emberekre,nakik igazán jól ismerik a munkát, amelyet végeznek, és hatékony módonntudnak értéknövelt szolgáltatást nyújtani. A versenyképesnprojektkeretében mind a nyitó konferencián, mind a vidéki programokbannnagy hangsúlyt kapott a könyvtáros kompetenciák kérdése. A zárónkonferencián u003cbu003eEric Sutteru003c/bu003e a tájékoztatási és dokumentációsnszakemberek franciaországi egyesülete (ADBS) és a CERTIDOC konzorciumntitkársága képviseletében arról beszélt, hogy a “,1]
);

//–>

A pályázási feltételekről, a kiírás időpontjáról és további részletekről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve az OKM honlapján lehet tájékozódni.

Pásztohy András miniszteri biztos (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) a vidékfejlesztés komplex fogalmán belül a kulturális vidékfejlesztéssel kapcsolatos alapelveket és feladatokat ismertette, kiemelve, hogy könyvtári rendszer is része minden olyan fejlesztő tevékenységnek, amely összességében a vidéket érinti. Képet kaptunk az EU-hoz való csatlakozás előtti és utáni lehetőségekről, majd az előadó a 2007-2013 közötti, az Európai Bizottság által 2007. szeptember 19-én elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot ismertette, amely sikeres megvalósulásának feltételei többek között az összehangoltság a mezőgazdaság korszerűsítésében, a környezetvédelemben, a munkahelyteremtésben, a kulturális örökség megőrzésében, a közösségfejlesztésben. Ezen a területen is eddig nem ismert anyagi források állnak rendelkezésre pályázatok formájában. Nagy hangsúlyt kap a programon belül a vidéki életminőség javítása, amely elsősorban az 5000 fő alatti lélekszámú községekben a természeti és kulturális örökség megőrzésével és az ehhez kapcsolódó képzéssel és ismeretterjesztéssel épületek külső felújítására, rendezett településkép, közösségi terek kialakítására vonatkozik ez a program különösen fontos találkozási pontot jelent a könyvtári stratégiában a kistelepülésekkel kapcsolatosan megfogalmazott célokkal.

A versenyképesség fogalmában az emberi tényezőnek kiemelt szerepe van. A használóknak információs szakemberekre van szükségük olyan emberekre, akik igazán jól ismerik a munkát, amelyet végeznek, és hatékony módon tudnak értéknövelt szolgáltatást nyújtani. A versenyképes projektkeretében mind a nyitó konferencián, mind a vidéki programokban nagy hangsúlyt kapott a könyvtáros kompetenciák kérdése. A záró konferencián Eric Sutter a tájékoztatási és dokumentációs szakemberek franciaországi egyesülete (ADBS) és a CERTIDOC konzorcium titkársága képviseletében arról beszélt, hogy a <!–
D([“mb”,”u003cbu003ekompetencia általábannkombinációja a tudásnak, a készségeknek és a tulajdonságoknak.u003c/bu003enKiemelte, hogy a könyvtárosnak már nem elegendő a tudása megszerzésétnigazoló diploma, az azt követő továbbképzéseket igazoló okirat, hanemnszükség van olyan minősítésre, amellyel a tudására alapuló, de annálnsokkal összetettebb kompetenciát tudja bizonyítani munkáltatója, anhasználók és saját maga előtt is. Az európai minősítés folyamatát aznISO/CEI 17024:2003 számú nemzetközi szabvány szabályozza. Szakmainegyesületek összefogásával a kompetenciák értékelésére és elismerésérenmegjelent a LIS Euroguide, vagyis Az európai információs szakembereknkompetenciái és tulajdonságaicímet viselő kiadvány, amely 33nszakterületet határoz meg és ír le, ezeket négy-négy szintben különbözőntevékenységek példáin keresztül részletezi (3. kiadása 2009-re várható).nAz útmutató részeként jelent meg u0026quot;Az európai információs szakembereknminősítési szintjeiu0026quot;, a CERTIDoc amelyről a nyitó konferenciánnGrebot Ágnes, a vidéki roadshow-kon pedig Hangodi Ágnes tartott részletesnismertetéseket.u003cbru003eu003cbru003enA konferenciát u003cbu003eBakos Klárau003c/bu003e, a Magyar Könyvtárosok Egyesületéneknelnöke zárta az egész programot áttekintő, értékelő összefoglalással.nHangsúlyozta, hogy a könyvtár lehet az az intézmény, amely korszerqennképes elemezni és dinamikusan képes követni a XXI. század elvárásait.nEhhez a sokrétq feladathoz szükség van arra, hogy a könyvtárosok civilnszervezete elősegítse a könyvtáros kompetenciák fejlesztését, amelyeknhozzájárulnak ahhoz, hogy a könyvtárosok megfeleljenek a legkorszerűbbnszolgáltatási, különösképpen az  információszolgáltatásinkihívásoknak. Ismertette, hogy a program általános áttekintést adó nyitónkonferenciával indult, majd az ország hat városában (időrendben:nKaposváron, Békéscsabán, Győrben, Miskolcon, Debrecenben és Gödöllőn)nrendezte meg az egyesület szervezetei és a helyszínt biztosító könyvtáraknközremqködésével azokat a programokat, amelyekre a környező megyékből,nsőt határainkon túlról is érkeztek érdeklődő könyvtárosok. Mindennhelyszínen elhangoztak a Könyvtári Intézet munkatársainak előadásai ankönyvtáros kompetenciákról, valamint a digitális írni-olvasni tudásról,naz elektronikus ügyintézésről, amelyek a könyvtárosokat új kihívások elénállítják. Mindenütt fórummal zárult a kétnapos rendezvény első napja,namelyen, miután a könyvtárak előtt álló új lehetőségeket és elvárásokatnaz MKE elnöke ismertette,  mindezt megvitatták a résztvevők is.nNépszerq volt a második napon a csapatépítési tréning, hiszen anversenyképesség alapja a csapatmunka, ezt is lehet és kell is tanulni. AznMKE versenyképes projektjetehát megmozgatta az ország könyvtárosait, nemncsak közvetlenül volt hasznos a szakmának, hanem közvetetten is: hírtnadtunk magunkról, mégpedig olyan módon hogy nagyon sok, újabb erőt adónpozitív visszajelzést kaptunk.”,1]
);

//–>kompetencia általában kombinációja a tudásnak, a készségeknek és a tulajdonságoknak. Kiemelte, hogy a könyvtárosnak már nem elegendő a tudása megszerzését igazoló diploma, az azt követő továbbképzéseket igazoló okirat, hanem szükség van olyan minősítésre, amellyel a tudására alapuló, de annál sokkal összetettebb kompetenciát tudja bizonyítani munkáltatója, a használók és saját maga előtt is. Az európai minősítés folyamatát az ISO/CEI 17024:2003 számú nemzetközi szabvány szabályozza. Szakmai egyesületek összefogásával a kompetenciák értékelésére és elismerésére megjelent a LIS Euroguide, vagyis Az európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságaicímet viselő kiadvány, amely 33 szakterületet határoz meg és ír le, ezeket négy-négy szintben különböző tevékenységek példáin keresztül részletezi (3. kiadása 2009-re várható). Az útmutató részeként jelent meg “Az európai információs szakemberek minősítési szintjei”, a CERTIDoc amelyről a nyitó konferencián Grebot Ágnes, a vidéki roadshow-kon pedig Hangodi Ágnes tartott részletes ismertetéseket.

A konferenciát Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke zárta az egész programot áttekintő, értékelő összefoglalással. Hangsúlyozta, hogy a könyvtár lehet az az intézmény, amely korszerqen képes elemezni és dinamikusan képes követni a XXI. század elvárásait. Ehhez a sokrétq feladathoz szükség van arra, hogy a könyvtárosok civil szervezete elősegítse a könyvtáros kompetenciák fejlesztését, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyvtárosok megfeleljenek a legkorszerűbb szolgáltatási, különösképpen az  információszolgáltatási kihívásoknak. Ismertette, hogy a program általános áttekintést adó nyitó konferenciával indult, majd az ország hat városában (időrendben: Kaposváron, Békéscsabán, Győrben, Miskolcon, Debrecenben és Gödöllőn) rendezte meg az egyesület szervezetei és a helyszínt biztosító könyvtárak közremqködésével azokat a programokat, amelyekre a környező megyékből, sőt határainkon túlról is érkeztek érdeklődő könyvtárosok. Minden helyszínen elhangoztak a Könyvtári Intézet munkatársainak előadásai a könyvtáros kompetenciákról, valamint a digitális írni-olvasni tudásról, az elektronikus ügyintézésről, amelyek a könyvtárosokat új kihívások elé állítják. Mindenütt fórummal zárult a kétnapos rendezvény első napja, amelyen, miután a könyvtárak előtt álló új lehetőségeket és elvárásokat az MKE elnöke ismertette,  mindezt megvitatták a résztvevők is. Népszerq volt a második napon a csapatépítési tréning, hiszen a versenyképesség alapja a csapatmunka, ezt is lehet és kell is tanulni. Az MKE versenyképes projektjetehát megmozgatta az ország könyvtárosait, nem csak közvetlenül volt hasznos a szakmának, hanem közvetetten is: hírt adtunk magunkról, mégpedig olyan módon hogy nagyon sok, újabb erőt adó pozitív visszajelzést kaptunk.

Az előadások alapján összeállította: Nagy Anikó, az MKE főtitkára

Forrás: IFLA_HUN levelezőlista

Álláskeresőknek

Bejegyzés ideje: 2008. május 09., péntek. Kategória: Állás,Könyvtárostanárok. Szerző: konyvtarostanar

Álláskeresőknek ajánlom az alábbi két adatbázist:

Új MKE szekció

Bejegyzés ideje: 2008. május 07., szerda. Kategória: Hírek,Könyvtári informatika,KTE,Programok,Web 2.0. Szerző: konyvtarostanar

Tegnap délután a MOME Könyvtárában szép tavaszi időben, jó hangulatban megalakult az MKE legújabb szekciója, amelynek előkészületeiről már korábban is hírt adtunk.

Az új szekció a könyvtár és a társadalmi változások összefüggéseivel, a fejlettebb információtechnológia eszközeivel, infokommunikációval kíván foglalkozni, természetesen könyvtári vonatkozásban. A részletek a szekció alapszabályában elolvashatók.

Az új szekció alapszabályát, most készülő logóját és nevét napokon belül ide is felteszem – de a szekció információs oldalát is érdemes figyelni.

fitt_logo

A szekció hivatalos neve a 2008. május 9-én kelt döntés alapján: Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció (MKE FITT)

Egyelőre álljon itt a megválasztott tisztségviselők neve:

 • A szekció elnöke: Lévai Klára
 • A szekció titkára: Takács Dániel

Elnökségi tagok:

 • Ignéczi Lilla
 • Nagy Nikolett
 • Paszternák Ádám
 • Póttag: Kardos András

Ellenőrző bizottság elnöke: Ládi László

Ellenőrző bizottság tagjai:

 • Rónay Gabriella
 • Wéber Katalin
 • Póttag: Budai László

Az MKE Tanácsülésén Bárdosi Mónika fogja képviselni az új szekciót.

A KTE nevében is gratulálunk a megválasztott kollégáknak, és az eddigiekhez hasonló, lendületes munkát kívánunk a szekciónak! Valószínűleg sok mindenben fogunk együtt munkálkodni, hiszen az alakuló ülésen öt KTE tag is részt vett.

Az FPPTI májusi programjai

Bejegyzés ideje: 2008. május 05., hétfő. Kategória: Programok. Szerző: konyvtarostanar

A csatolásban letölthetők az FPPTI májusi szakmai programjai Word formátumban: FPPTI_2008_május

A májusi szakértői konferencia részletes programja itt olvasható: szakertoi-konferencia2008v

FPPTI logo

Állás

Bejegyzés ideje: 2008. május 05., hétfő. Kategória: Állás,Iskolai könyvtárak,Könyvtárostanárok. Szerző: konyvtarostanar

Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola könyvtáros-informatikust keres egyetemi végzettséggel. Feladata: könyvtár kezelése, működtetése, adatbázis-kezelés.

Előny a szakközépiskolai gyakorlat.

Az állást azonnal el lehet foglalni. A megbízás határozatlan időre szól, közalkalmazotti jogviszonnyal jár, teljes munkaidőre – a szokásos három hónap próbaidővel indul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 9.

A benyújtás módja mailben – info ‘at’ modelldivatiskola.hu

(A Tárgyhoz a könyvtáros-informatikus kifejezést kell beírni.)

Illetmény és juttatások a KJT-n túl a Kollektív Szerződés szerint.

Az iskola címe: 1133 Budapest, Vág u. 12-14.

(Frissen felújított épület, újonnan kialakított könyvtárhelyiséggel!)

Forrás: Oktatási Közlöny, 2008. április 30., 12. sz. 1222. p.

« Előzők