dr. Hajdu Géza

2008. január 22. kedd – 08:28 | Írta: Oros Sándor

hg.jpg2007. december 31-én elhunyt dr. Hajdu Géza nyugalmazott könyvtárigazgató, az Olvasókörök Országos Szövetségének örökös elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszékének oktatója hosszan tartó, súlyos betegségben, életének 82-ik évében.

Dr. Hajdu Géza 1926. április 7-én született Hódmezővásárhelyen. Tanuló éveit megszakította a II. világháború, melybe leventeként őt is besorozták, s csak hosszú, viszontagságos évek után tért haza. Ekkor fejezte be a középiskolát, s megkezdte jogi tanulmányait. Családja nehéz anyagi helyzete miatt félbehagyta az egyetemet, s fizikai munkásként gondoskodott szeretteiről. Közben, ha csak tehette, bővítette ismereteit. Hogy kapcsolatban maradhasson a könyvvel, irodalommal, elvállalta társadalmi munkában a Hódiköt üzemi könyvtárának vezetését. Így lehetősége nyílt arra, hogy Babits Mihály: Az európai irodalom története című munkája nyomán elolvassa az összes kiemelkedő irodalmi alkotást. 1962-ben ismét nekivágott az egyetemi tanulmányoknak. Sikeresen felvételizett az ELTE könyvtár-magyar szakára, s kitűnő eredménnyel végezte el. Már tanulmányai kezdetén, 1963-ban felajánlották neki, hogy főállású munkatársként vezesse a Hódiköt könyvtárát. Így került kapcsolatba dr. Hajdu Géza a könyvtárüggyel, melynek haláláig szerelmese volt, s tehetségének, akaratának köszönhetően sokféle módon próbálhatta ki magát: könyvtárosként, tanárként, szerkesztőként, társadalmi szervezetek vezetőjeként.

A Hódiköt könyvtárból rövid idő múlva átkerült a Hódmezővásárhelyen működő Csongrád Megyei Könyvtárba. Nagy feladat várt rá, hiszen az ötvenes években létrehozott megyei közművelődési könyvtári hálózat tagkönyvtárainak munkáját kellett fejlesztenie, erősítenie. A módszertani osztály vezetőjeként, később igazgatóhelyettesként, végül a megyei könyvtár igazgatójaként vált egyre ismertebbé könyvtárszakmai körökben. Itt indította el 1969-ben a Csongrád Megyei Könyvtáros című szakmai folyóiratot, mely elméleti és módszertani írásokkal segítette nem csak a közművelődési, hanem a szakszervezeti és iskolai könyvtárak munkáját is. 24 éven át volt a folyóirat szerkesztője, s ez idő alatt a szakma országosan kiemelkedő, példaértékű szakmai ismeretterjesztő és tanácsadó folyóiratává tette.

Nagy fordulatot jelentett életében az 1973-as év. Csongrád megye székhelye 1960 óta már Szeged városa volt, de a megyei könyvtár még Hódmezővásárhelyen működött. 1973-ban az akkori megyei tanács döntése nyomán a Somogyi-könyvtár megtartva városi könyvtári szerepkörét, kibővítette feladatait a megyei funkcióval. A volt megyei és járási könyvtári teendők Szegedre szervezését Hajdu Gézának kellett megoldania. Az új szervezetbe való beilleszkedés nem volt könnyű, de a könyvtárak iránti felelősség arra késztette, hogy az új helyen újra építse a megye könyvtárait segítő szervezeti egységet, a Módszertani osztályt. Új ellátási formát, másfajta működési modellt kívánt ez az időszak, s Hajdu Géza kidolgozta a segítségnyújtás, a szakszerű elemzés új útjait. Munkája mellett 1979-1989-ig ő volt Csongrád megye vezető könyvtári szakfelügyelője, 1978-1990-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezetének elnöke. Tóth Béla Hajdu Géza 80. születésnapján a köszöntőjében a következőképpen foglalta össze ezt az időszakot: “Amikor, tizenvalahány évi együttmunkálkodásunk végén megszámoltuk közös eredményeinket, az ország megyei listáján 2. vagy 3. helyén találtuk magunkat… Géza nélkül, lelkiismeretes, maganemkímélő áldozatos munkája nélkül, még mindig a 19. helyen, vagy az ötvenegyediken, (ha volna annyi megyénk) sereghajtóként, a szégyenpadon ücsükélhetnénk a világ végezetéig.” A Somogyi-könyvtárban 1985-ig volt módszertani osztályvezető, majd igazgatóhelyettes lett, s 1990-ben a könyvtár megbízott igazgatójaként ment nyugdíjba.

Kiváló tanító volt. Tudását, tapasztalatait a mai napig hasznosítják volt munkatársai, tanítványai. Már 1969-ben bekapcsolódott a könyvtáros-képzésbe, alap- és középfokú tanfolyamokon, majd 1980-ig, a helyi képzés megszűntéig, a Debreceni Tanítóképző Főiskola szegedi kihelyezett tagozatán oktatta könyvtáros generációk hosszú sorát. Nyugdíjba vonulása után a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszékén folytatta, ahol 81 éves koráig – egészen ez év tavaszáig – tanított. Mindvégig kedvelt kutatási területe maradt a társadalmi egyesületek, különösen az olvasókörök ügye. A témában megírt két könyve alapmű: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak 1827-1944; Az olvasókörök városa : vásárhelyi körök, 1945-2000. A tanszéken olvasóköri műhelyt alakított tanítványaival, s a kutatási eredményeket, a szakirodalmat jól használható adatbázisba gyűjtötték. Mindemellett több mint 150 cikkében közölte szakelméleti, módszertani megfigyeléseit, javaslatait különböző folyóiratokban.

Munkásságáért 2006. március 14-én átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

A nyolcvanadik születésnapját ünneplő barátok, munkatársak, tanítványok mindannyian kiemelték Hajdu Géza tudását, szakmai alaposságát, emberségét, de ugyanúgy kedvességét, humorát, életvidámságát is. Soha nem adta fel. Hosszú éveken át türelemmel viselte súlyos betegségét, miközben újabb és újabb megvalósítandó célokat tűzött ki maga elé.
Csak egyszer adta fel, december 31-én.

Hiányozni fog mindnyájunknak.

Búcsúznak tőle a szegedi Somogyi-könyvtár dolgozói.

Kommentáld!

*

dosing valium; Xanax Benzo pediatric diazepam, ambien sonambulism Xanax Anxiety veterinary use of ativan lorazepam unconsciousness Depression Anxiety Agoraphobia ativan sublingual prescribing information safe to break ambien cr, Mgs Of Xanax valium cipro "levadopa ambien folic acid brown" Beta Blocker Interaction Xanax lethal ativan dose no rx valium or diazapam Sleep And Panic Attacks ambien risks during last trimester ativan for muscle spasms What Is Xanax Ingredient prenatal ambien ativan discreet from europe Lexapro With Xanax lorazepam dosing for daily headach? ativan and depression Mixing Methodone And Xanax valium mg ambien canine interaction,

Xanax Thyroid

valium dosis valium canine dossage Buy Xanax Mastercard Ups ambien affecting lymph system zolpidem vs eszopiclone, Holistic Treatment Of Panic Disorder equivalent dose lorazepam diazepam zolpidem ingredient Natural Remedy For Panic Attacks vd of lorazepam and diazepam ambien cr godage Xanax Alzheimer diazepam derivative ambien vs sonata? L-threonine Panic Attacks ativan to help sleep diazepam dentst; Agoraphobia Chakra

geriatric valium,

nrop ambien prices good find Preparing Alprazolam For Injection valium mg "what is stronger than valium" Doctors Anxiety Or Panic Attacks ambien breastfeeding; dangers of wellbuterin and lorazepam Xanax Classification ambien on line-no perscription zolpidem manufacturers Can Chiropractors Wright Prescriptions For Xanax ambien cr diemensions valium interactions Can Panic Attacks Cause Miscarriages tylenol and ambien ezmedz valium complaints Gg 258 Xanax Id what ativan does in your brain ambien sonambulism Recommended Books On Panic Attacks veterinary use of ativan lorazepam unconsciousness Abilify Anxiety Disorders ativan sublingual prescribing information ativan sublingual prescribing information Onset Time Of Oral Xanax valium cipro "levadopa ambien folic acid brown" Xanax Strenght Doses lethal ativan dose no rx valium or diazapam Imuran And Xanax ambien risks during last trimester ativan for muscle spasms Xanax .5 Price Pharmacy prenatal ambien ativan discreet from europe 2mg Xanax Online lorazepam dosing for daily headach? diazepam zolpidem purchase online Xanax For Dizziness valium mg ambien cr reviews Viagra With Xanax valium dosis valium test Diagnosing Panic Disorder ambien affecting lymph system zolpidem vs eszopiclone, Essential Familial Tremor equivalent dose lorazepam diazepam zolpidem ingredient Safety Of Injecting Xanax vd of lorazepam and diazepam ambien cr godage Sexual Favors To Get Xanax diazepam derivative danny whitten overdose diazepam? Panic Attacks With Sex ativan to help sleep

diazepam dentst;

Ncs Emg And Xanax geriatric valium, ambien 10g Agoraphobia Recovery valium mg "what is stronger than valium" Xanax Street Prices ambien breastfeeding; dangers of wellbuterin and lorazepam Does Trazadone React With Xanax ambien on line-no perscription zolpidem manufacturers Long Term Use Xanax ambien cr diemensions valium interactions Fatigue Weight Gain Anxiety Panic Attacks tylenol and ambien ezmedz valium complaints Benzodiazepines And Anxiety Disorders what ativan does in your brain ambien sonambulism Agoraphobia Help veterinary use of ativan lorazepam unconsciousness Shelf Life Xanax Xr ativan sublingual prescribing information ativan sublingual prescribing information Taking Zanax For Panic Attacks valium cipro "levadopa ambien folic acid brown" In The New Anxiety Disorders lethal ativan dose no rx valium or diazapam Prescription For Panic Attacks ambien risks during last trimester ativan for muscle spasms Chaep Alprazolam 2 Mg prenatal ambien ativan discreet from europe Xanax Overnight Shipping No Prescription lorazepam dosing for daily headach? diazepam zolpidem purchase online Overdose Of Xanax valium mg ambien canine interaction, Do Stimulants Worsen Panic Attacks valium dosis valium test Essential Tremor Treatments ambien affecting lymph system zolpidem vs eszopiclone, Xanax Withdrawal Schedule equivalent dose lorazepam diazepam zolpidem ingredient Pharmacology Panic Disorder vd of lorazepam and diazepam ambien cr godage What Does Xanax Do diazepam derivative danny whitten overdose diazepam? Cheapest Xanax Pills ativan to help sleep "valium for flying" Generic Xanax Online geriatric valium, what ambien look slike Detoxing Off Xanax valium mg "what is stronger than valium" Effexor Xr For Panic Disorder ambien breastfeeding; dangers of wellbuterin and lorazepam Us Pharamacy Xanax No Prescription ambien on line-no perscription zolpidem manufacturers Xanax Enema ambien cr diemensions valium interactions Buy Xanax And Ambien Onlie tylenol and ambien ezmedz valium complaints 1 Mg Of Xanax To Fly what ativan does in your brain ambien sonambulism Xanax And Urine Drug Test veterinary use of ativan lorazepam unconsciousness Add And Panic Attacks ativan sublingual prescribing information ativan sublingual prescribing information Institute Panic Disorder Therapy Los Angeles valium cipro "levadopa ambien folic acid brown" People With Panic Disorder lethal ativan dose no rx valium or diazapam Xanax To My Cat ambien risks during last trimester ativan for muscle spasms Signs Of Anxiety Disorders prenatal ambien ativan discreet from europe

What Are Xanax Bars

lorazepam dosing for daily headach? length lorazepam stays in system All Anxiety Disorders valium mg

ambien canine interaction,

Search Results Buy Alprazolam

valium dosis

valium huge sale
Xanax Pay By Check
ambien affecting lymph system valium without a rx Asthma Essential Tremors equivalent dose lorazepam diazepam zolpidem ingredient Xanax Dog vd of lorazepam and diazepam ambien cr godage Herbs To Help Panic Attacks diazepam derivative ambien vs sonata? Ingredients For Alprazolam ativan to help sleep "valium for flying" Shame Panic Attacks geriatric valium, what ambien look slike Panic Attack Disorder Living With Someone valium mg "what is stronger than valium" Inject Alprazolam

ambien breastfeeding;

ambien for sale next day delivery Xanax And Heart Disease ambien on line-no perscription zolpidem manufacturers Is Xanax Safe ambien cr diemensions valium interactions Withdrawal Symptoms Of Xanax

tylenol and ambien

ambien sleeping Schools Special Education Panic Attacks what ativan does in your brain ambien sonambulism Allergic Reaction Panic Attacks veterinary use of ativan lorazepam unconsciousness Cheap Alprazolam Online ativan sublingual prescribing information ativan sublingual prescribing information Drugs Xanax valium cipro ambien stopping Getting Off Xanax lethal ativan dose no rx valium or diazapam Xanax Addiction Treatment Drugs Abuse ambien risks during last trimester

ativan for muscle spasms

Xanax Versus Lorazepam prenatal ambien no prescription valium overnight Xanax And White Blood Cell lorazepam dosing for daily headach? diazepam zolpidem purchase online Buy Xanax Without Prescri valium mg ambien canine interaction, Prayer Can Help With Panic Attacks valium dosis valium test Buy Xanax Prescription Require
ambien affecting lymph system
valium without a rx Panic Disorder Journal Papers equivalent dose lorazepam diazepam zolpidem ingredient Living With Panic Attacks vd of lorazepam and diazepam ambien cr godage Panic Attacks Same Time Evreyday diazepam derivative danny whitten overdose diazepam? Xanax Footballs ativan to help sleep diazepam dentst; Xanax Federal Express geriatric valium, what ambien look slike Xanax Time valium mg "what is stronger than valium" Cognitive Behavioral Treatment Panic Attacks

ambien breastfeeding;

ambien for sale next day delivery B-12 Injection Panic Attacks ambien on line-no perscription zolpidem manufacturers Canadian Online Pharmacy Xanax ambien cr diemensions valium interactions Beating Panic Attacks tylenol and ambien ezmedz valium complaints Getting Off The Drug Xanax what ativan does in your brain ambien sonambulism Xanax Verses Valuim veterinary use of ativan lorazepam unconsciousness Breathing Exercises To Stop Panic Attacks ativan sublingual prescribing information ativan sublingual prescribing information Canada Drugs No Prescription Xanax valium cipro ambien stopping Legal Xanax With No Prescription lethal ativan dose no rx valium or diazapam Xanax G3722 ambien risks during last trimester ativan for muscle spasms Chat Room Rules Panic Anxiety Disorders prenatal ambien ativan discreet from europe Cozumal Xanax lorazepam dosing for daily headach? ativan and depression Buy Cheap Xanax Without Prescription valium mg ambien canine interaction, Adiction To Xanax valium dosis valium test Assessment Tools For Diagnosing Anxiety Disorders ambien affecting lymph system zolpidem vs eszopiclone, Panic Attacks Natural Suplements equivalent dose lorazepam diazepam zolpidem ingredient Pictures Of Panic Disorders vd of lorazepam and diazepam ambien cr godage Compare Valium And Xanax diazepam derivative ambien vs sonata? Xanax Online United States ativan to help sleep "valium for flying" All About Buy Xanax geriatric valium, what ambien look slike Is Clonazepam Or Xanax Better valium mg "what is stronger than valium" Buy Xanax Online Fast ambien breastfeeding; dangers of wellbuterin and lorazepam Ansioliticos Alprazolam ambien on line-no perscription zolpidem manufacturers Xanax Biochemical Receptor Actions ambien cr diemensions valium interactions Get Xanax tylenol and ambien ezmedz valium complaints Kinds Of Panics Disorders what ativan does in your brain ambien sonambulism Buying Alprazolam Online veterinary use of ativan lorazepam unconsciousness Best Price On Xanax ativan sublingual prescribing information safe to break ambien cr, Buy 0.25 Mg Alprazolam valium cipro "levadopa ambien folic acid brown" Cheap Online Pharmacies Xanax Cod lethal ativan dose no rx valium or diazapam False Positive Drug Test Prescription Xanax ambien risks during last trimester ativan for muscle spasms Xanax Use Among Teens prenatal ambien ativan discreet from europe Xanax Urine Detected Up To lorazepam dosing for daily headach? diazepam zolpidem purchase online Medicine And Xanax valium mg ambien canine interaction, Breastmilk And Xanax valium dosis valium test Buy Alprazolam Direct From Pharmacy ambien affecting lymph system zolpidem vs eszopiclone, Drug Information Alprazolam Print Version equivalent dose lorazepam diazepam zolpidem ingredient Essential Tremor N vd of lorazepam and diazepam ambien cr godage Joseph Logan Panic Disorder diazepam derivative ambien vs sonata? Zonegran For Essential Tremors ativan to help sleep diazepam dentst; Photo Image Xanax geriatric valium, what ambien look slike Overnight Shipping Xanax valium mg "what is stronger than valium" Buy Xanax On Line ambien breastfeeding; dangers of wellbuterin and lorazepam Self Absorbation Panic Disorder ambien on line-no perscription zolpidem manufacturers New Blood Pressure Medicine Xanax ambien cr diemensions valium interactions Does Xanax Make You Tired

tylenol and ambien

"));