Az MKE álláspontja az 1997. évi CXL. törvény tervezett módosításával összefüggésben

Tisztelt Tagság!

Az MKE és az IKSZ elnöke az alábbi észrevételeket juttatta
el a minisztériumba a kulturális törvény módosítással összefüggésben.

˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘

Az észrevétel szövege

 

 
Dr. Oravecz Péter úr részére
mb. főosztályvezető-helyettes

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kulturális Jogi Osztály

Budapest
Szalay u. 10-14.
1055

 

Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Úr!

A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásával kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez  a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és  az Informatikai és Könyvtári Szövetség az alábbi észrevételeket teszi:

A könyvtári szakmai szervezetek a törvény módosítással alapvetően egyetértenek, számos fontos szabályozás megfogalmazását üdvözli.

Néhány módosító javaslatot azonban annak érdekében kell tennünk, hogy az érintett területen pontos és megfelelő szabályozás szülessen.

13. §.

A Kultv. 55. § (1) bekezdéséhez a következő pontosítást és kiegészítést javasoljuk:

f) biztosítja az elektronikus dokumentumok könyvtári elérhetőségét (szórend csere)
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, valamint támogatja az egész életen át tartó tanulás folyamatát,
j) kultúra- tudás- és információ közvetítő szerepével hozzájárul az egyén életminőségének javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.

16. §  64 (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és városi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak megállapodás szerinti igénybe vételével teljesítheti.

25. §  (2) zs.

Indoklás
A megyei hatókörű könyvtár megnevezés  a megyei könyvtár fogalmával nem azonosítható. Ez a könyvtártípus nem a fenntartótól függ, hanem a könyvtári rendszerben betöltött szolgáltatási szerepkörtől. A megyei könyvtárak szolgáltatásai ugyanis nemcsak a megyékre terjednek ki. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként kötelesek gyűjteményük egészével részt  venni – különösen helyismereti gyűjteményükkel – a dokumentumellátásban, bárhonnan érkező kérést  kielégíteni.  Digitális szolgáltatásaik, adatbázisaik, tudástáraik szerves részét képezik a könyvtári szolgáltatásoknak megyehatároktól függetlenül. Számos élő jogszabályban, szakirodalmi anyagban kellene módosítani a megnevezést ahhoz, hogy koherens legyen a törvénymódosítással, ami nehezen kezelhető.
A nemzetközi gyakorlatban mindenhol ezen a néven ismert ez a könyvtártípus (county  library), így nemzetközi összehasonlításban is fontos, hogy egyértelmű legyen milyen könyvtárról beszélünk.

28. § (2) 2013. január 1-jével az állami tulajdonban és fenntartásban lévő megyei könyvtárak megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába, e könyvtárak szolgáltatását biztosító ingóságok – beleértve a nyilvántartásukban szereplő könyvtári dokumentumokat is – a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerülnek.

 

Indoklás

Ez a módosítás azért szükséges, mert a könyvtári szolgáltatások ingóságai (berendezés, számítástechnikai infrastruktúra, egyéb eszközök ) az alapjai a szolgáltatásoknak, így magukba foglalják számos esetben a szolgáltatóhelyekre kihelyezett eszközöket is, ami önkormányzati forrásból kerül beszerzésre, így nem indokolt állami tulajdonba kerülése.

91/A. § ötezer lakos alatti településeken  ösztönzi a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatainak közös szervezetben való ellátását.

A 10 ezer fő lakosságszám túl magas a hazai településszerkezetet figyelembe véve. Az IKSZT lakosság száma 5 ezer fő, itt is azzal kellene összhangban maradni, mert számos megyében-  főként a Dunántúlon –  alig van még város is ilyen magas lakosságszámú, ahol meg nem kellene ösztönözni az integrációt.

“66. § A megyei könyvtár a megye egész területére, illetve virtuálisan minden távhasználónak  az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként
a) emelt szintű információ- és dokumentumszolgáltatást nyújt:   
–    gyűjteményét általános gyűjtőkörrel gyarapítja, azt tudományosan feltárja, elektronikus katalógusban közzéteszi,
–    a honismereti és helytörténeti archívumát a megye egészére vonatkozóan a  teljesség igényével gyarapítja, megőrzi és azt a nemzeti könyvtári információs rendszer számára elérhetővé teszi,
–    biztosítja a tudományos kutatás lehetőségét, és támogatásul forrásokat (adatbázisok, elektronikus dokumentumok, kiadványok) állít elő,
–    ellátja a kötelespéldányokkal, a könyvtárközi dokumentum-ellátással és a digitalizálással kapcsolatos feladatokat.

Budapest, 2012. július 19.

Tisztelettel:

Dr. Bakos Klára Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnök

Dr. Fodor Péter Informatikai és Könyvtári Szövetség, elnök

 

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Oros Sándor profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Admin profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe