Tájékoztatás a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

Kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete nevében szeretném tájékoztatni az
érdeklődőket, hogy a Kormány a 132/2011 sz. rendeletével módosította a
muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló korábbi
194/2000-es rendeletét.

A módosítás alapján a közgyűjteményi dolgozók, így a könyvtárosok
munkakörükhöz kapcsolódó juttatásként a továbbiakban nem jogosultak a
múzeumok díjtalan látogatására.

Ugyanakkor a jogszabály új kedvezmény kategóriaként bevezeti, hogy
díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki
kiállításait az a személy, aki legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező,
országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ennek a kritériumnak megfelel, azaz
egyesületünk tagjai tagsági jogcímük alapján jogosulttá válnak az ingyenes
múzeumi látogatásra.

A rendeletet az alábbiakban teljes terjedelmében olvashatják. Időközben megjelent a rendelethez tartozó Tájékoztató, melyet Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár írt alá, és ami pontosítja a kedvezmény igénybevételének feltételeit. Ezek szerint:

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai névre szóló tagkártyájukkal igazolják majd a kedvezményre vonatkozó jogosultságukat!

A miniszter által munkáltatói igazolás alapján a közgyűjteményekben foglalkoztatott könyvtárosok számára már kiadott szakmai belépők még 2011. december 31-ig használhatók, tehát addig érvényesek!

2012. január elseje után, a módosított jogszabálynak megfelelően, a szervezetünk által kiadott igazolással vagy MKE tagsági igazolvánnyal lehet a látogatói kedvezményt igénybe venni, a kiadott korábbi szakmai belépő kártya érvényét veszti.

Fehér Miklós

főtitkár

____________________________________________________

Magyar Közlöny, 2011. július 18. hétfő

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények
látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekrõl szóló
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki
kiállításait az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes
állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a
továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű
közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az
EGT-állampolgár minden hónap egyik

hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti
közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ).

(3) A muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait 50%-os
kedvezményes belépõdíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685.
§ b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ), a (2)
bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1.
§-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet
nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.”

2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a
„vezetője” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Admin profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe