Állásfoglalás – szakmai vélemény

Az MKE az alábbiakban összegzi “a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról”
szóló jogszabály tervezettel kapcsolatos véleményét. A szervezeteink
észrevételeit is figyelembe vevő szakmai vélemény szerkesztője Dr. Redl
Károly.

Fehér Miklós
főtitkár

Szakmai vélemény

„A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet” módosításával kapcsolatban

Bevezető

Üdvözlendő az a szándék, hogy a módosítás „új családi kedvezmények beemelésével hangsúlyozza az aktuális szakmapolitikai célokat”.

Figyelembe kell venni, hogy a Kormány a közgyűjteményi intézmények látogatóit megillető kedvezmények tárgyában néhány hónapos különbséggel két rendeletet alkotott:

 • 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 • 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről.

A fenti két rendelet fontos szerepet tölt be a magyar közgyűjteményi dolgozók önképzése, művelődése szempontjából. Tekintettel arra, hogy a rendeletek szövegét vizsgálva egyértelmű, hogy a jogalkotó a két rendeletet összefüggésben kezelte, ezért célszerű a jelenlegi módosítás során is figyelembe venni az eredeti szándékokat.

Az összefüggéseket jól mutatja, hogy a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet még csak a lehetőségét teremtette meg a magyarországi közgyűjteményi dolgozók számára, hogy díjtalanul látogathassák a muzeális intézményeket. A rendelet 2.§ (1) c pontja szerint „a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők” díjtalanul látogathatják a muzeális intézményeket.

A rendelet 2. § (2) c pontja szerint az Európai Gazdasági Térség állampolgárai „amennyiben az adott ország jogszabályainak megfelelően bejegyzett, működési engedéllyel rendelkező, illetve akkreditált közgyűjteményekben vagy közművelődési intézményekben szakmai munkakörökben foglalkoztatott dolgozók” díjtalanul látogathatják a muzeális intézményeket. Magyarország Európai Uniós csatlakozása után pedig ez a rendelkezés automatikusan garanciát jelentett a magyarországi közgyűjteményi dolgozók számára is, a kedvezmény igénybevételére.

A 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet már konkrétabban fogalmazza meg a szakmapolitikai célt. A rendelet 3. § (2) bekezdése szerint „A nyilvános könyvtárban nem kell beiratkozási díjat fizetni a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak.”

A fentiek jól mutatják, hogy a jogalkotó szakmapolitikai szándéka az volt, hogy a közgyűjteményi dolgozók rendelkezzenek azzal a kedvezménnyel, hogy a közgyűjteményekbe ingyenesen beléphessenek.

A tervezett módosítás bár fenntartja azt a rendelkezést, hogy „a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők” díjtalanul látogathatják a muzeális intézményeket, azonban nem határozza meg azok körét, akik jogosultak a miniszter által kiadott szakmai belépőre, ezért kérdésessé teszi, hogy a jövőben a könyvtárosok rendelkeznek-e majd a díjmentes múzeumlátogatás lehetőségével.

Tovább fokozza a bizonytalanságot, hogy a tervezett módosítás törli a jelenleg hatályos 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) c pontját, mely szerint az Európai Gazdasági Térség állampolgárai „amennyiben az adott ország jogszabályainak megfelelően bejegyzett, működési engedéllyel rendelkező, illetve akkreditált közgyűjteményekben vagy közművelődési intézményekben szakmai munkakörökben foglalkoztatott dolgozók” díjtalanul látogathatják a muzeális intézményeket.

A módosítás viszont megjelöl két olyan foglalkozási csoportot, akik továbbra is konkrétan megnevezve részesülnének abban a kedvezményben, hogy díjtalanul látogathatják a muzeális intézményeket. A tervezett módosítás rendelkezése szerint díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, amennyiben:

„1.§ (1)  d, múzeumi szakmai szervezeti tagsága alapján erre feljogosított személy,
e, közoktatásban dolgozó pedagógus.”

A felsorolásban a könyvtárosok nincsenek benne, ami a korábbiakhoz képest indokolatlan.

A módosítási tervezet „Vezetői összefoglalója” szerint: „2009-ben a látogatók 42%-a ingyenesen lépett be a múzeumi kiállításokra. Ez az arány számát tekintve közel 4 millió főt jelent, ami 500 Ft-os átlagos kieső jegyárral számolva, 2 milliárd Ft bevételkiesést okoz.”

Célszerű leszögezni, hogy a Könyvtári Intézet által készített országos statisztikai összesítés szerint 2009-ben Magyarországon a könyvtári munkakörben alkalmazottak száma 3964 fő volt. Ha minden könyvtári munkakörben dolgozó egy évben egyszer veszi igénybe a kedvezményt, akkor ez 1.982.000 Ft bevételkiesést okoz, tehát nem éri el a kétmillió forintot. Ha minden könyvtári munkakörben dolgozó az év minden hónapjában egyszer igénybe venné a kedvezményt, akkor ez 23.784.000 Ft bevételkiesést okozna.  Bármelyik összeget vesszük figyelembe, nyilvánvaló, hogy gazdasági szempontok nem indokolják a kedvezmény esetleges megvonását a magyar könyvtáros társadalomtól.

 

A fentiek alapján tehát nem értünk azzal egyet, hogy a könyvtárosok azon kedvezménye megkérdőjeleződjön, hogy díjtalanul látogathassák a muzeális intézményeket. A rendelet tervezett módosítása során igényeljük e kedvezmény fenntartását és ennek a könyvtárosokra vonatkozó nevesítését. A jelenleg hatályos két rendelet összhangjának megtartásával mindegyik közgyűjteményi foglalkoztatási csoport kedvezményeinek fenntartását és ezen belül a könyvtárosok kedvezményeinek további megőrzését kívánjuk.

Vélemény a konkrét javaslatokhoz

Ad. 1. § (1)

Javaslat: A felsorolást egy további ponttal javasoljuk bővíteni. Két különböző megfogalmazást is lehetségesnek tartunk:

f, könyvtári dolgozó *

vagy

f, könyvtáros szakmai szervezeti tagsága alapján erre feljogosított személy.

Ad. 1. § (2)

A módosítás a családpolitikai szempontokat veszi figyelembe.

Javaslat: támogatandó.

Ad. 1. § (3)

A módosítás a családpolitikai szempontokat veszi figyelembe.

Javaslat: A felsorolást egy további ponttal javasoljuk bővíteni.

d, 6. életévét be nem töltött kiskorút kísérő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozó.

Indokolás: Megfontolandónak tartjuk, hogy célszerű ugyanazt a kedvezményt kiterjeszteni egy 6 éven aluli gyermek kísérőjére, mint két 18 év alatti fiatalember kísérőjére.

Ad. 1. § (4)

A módosítás pontosítja a korábbi jogszabályt.

Javaslat: támogatandó.

Ad. 2. §

Bővíti a kedvezmény megállapítására jogosultak körét.

Javaslat: támogatandó.

 


* A 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének fogalomhasználata.

1 hozzászólás

 1. Az egyesületnek meg kell védenie a korábbi múzeumlátogatás ingyenességét valamennyi könyvtáros számára. Méltatlan számunkra, hogy ismét a könyvtárosokról “felejtkeznek” el a törvényalkotók. Volt idő, amikor aktivan résztvettünk a türvényalkotásban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Oros Sándor profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Admin profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe