MKE és IFLA hírek

Szervezeti élet

Szakmai műhely

Ötágú síp


A Mikes Kelemen Program 3 éve

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Otagusip_Mikes_1

Az Országos Széchényi Könyvtár három éve csatlakozott a Mikes Kelemen Programhoz – röviden Mikes Programhoz -, ami ez alatt az idő alatt több száz könyvtár működését támogatta, több százezer dokumentumot szállított kontinenseken keresztül Magyarországra – több száz ember munkájának köszönhetően – az adományozóktól a megajándékozottakig. […»]


dr. Csáky Sörös Piroska egyetemi tanár, könyv- és sajtótörténész 2017. szeptember 28-án a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Otagusip_Csaky_1

Dr. Csáky Sörös Piroska 1938. december 27-én született Óbecsén. 1959 őszén iratkozott az akkor megnyílt magyar tanszékre, ahol később a tanszék könyvtárát vezette. Könyvtárosi szakvizsgát Belgrádban tett, majd Budapesten folytatta a posztgraduális képzést az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Tanszékén. Egész életét a könyvek világában töltötte – hangzott el a méltatásban. Nyugdíjasként, 2008 óta az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ elnökségi tagja. Jelenleg a 60 éves FORUM Könyvkiadó adattárán dolgozik, de nem mondott le régi álmáról sem, hogy feltérképezze a templomainkban, kegyhelyeinken található magyar szentek közül Szent Erzsébet ábrázolását. Dr. Csáky Sörös Piroska a vajdasági magyar élet kulturális alakítása és szellemi örökségének kutatása terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben. Az elismerés átvételekor kiemelte, hogy nagy szerencse érte, hiszen egész életében azzal foglalkozott, amit szeretett, az ifjúság körében töltötte életét, és segítette őket eligazodni a tudományok és a könyvek világában. […»]


Tízéves az IFLA-HUN össz-magyar könyvtári levelezőlista

Posted by zondaz - szeptember 11th, 2017

Miskolc, 2017. július 6.

(az MKE Vándorgyűlésen elhangzott előadás szerkesztett változata)

Az MKE Jogi szekció elnöke felkért, hogy tartsak előadást az IFLA-HUN levelezőlistáról a Magyar Könyvtárosok Egyesületének miskolci vándorgyűlésén. Idén ugyanis éppen 10 éve, hogy ezt az MKE-s szolgáltatást útjára tudtuk indítani a határon túli kollégák kérésére. […»]


A nemzetiségi könyvtárosok szakmai kompetenciái a magyar nemzetiség kulturális életében Szlovéniában 2.

Posted by zondaz - június 29th, 2017

A szlovéniai magyar könyvtárosságról Dr. Zágorec-Csuka Judittól kértünk és kaptunk áttekintő írást. A beszámoló komplexitása és hossza miatt írását két részben adjuk közre.

Az 1. rész fejezetcímei, emlékeztetőül:

  • Bevezető
  • Helyzetkép
  • A nemzetiségi könyvtárosok alapkompetenciái
  • Hogyan kívánják ezt a nemzetiségi könyvtárosok megvalósítani?

Kapcsolatépítés Magyarországgal, az anyaországgal

A nemzetiségi könyvtárosoknak fontos megismerniük az anyaország, Magyarország könyvtári programját, kisebbségi szemléletét és politikáját. Fontos tényezőnek számít a tájékozódásuk és a kapcsolatépítésük magyar–magyar viszonylatban is: pályázatok írása, bekapcsolódásuk a kulturális programokba, továbbképzési lehetőségekbe stb.
Kapcsolatot kell tartaniuk a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE), a Magyar Könyvtárostanárok Egyesületével és a regionális könyvtáros-egyesületekkel is. Magam 2001-től tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Rendszeresen meghívnak a vándorgyűléseikre és szakmai konferenciáikra is, ahol reális helyzetképet kaphatok a magyarországi könyvtárügyről és a magyar könyvtárosok szakmai eredményeiről. Legutóbb előadóként szerepeltem az MKE „Szakmai ismeretek és készségek – Átalakuló hivatás” című nemzetközi konferencián, amelyet Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban szerveztek meg, 2017. március elsején. […»]


A nemzetiségi könyvtárosok szakmai kompetenciái a magyar nemzetiség kulturális életében Szlovéniában

Posted by zondaz - április 28th, 2017

A szlovéniai magyar könyvtárosságról Dr. Zágorec-Csuka Judittól kértünk és kaptunk áttekintő írást. A beszámoló komplexitása és hossza miatt írását két részben adjuk közre.
Haraszti Pálné rovatszerkesztő, MKE/IFLA-HUN moderátor

1. rész

Bevezető

Szlovéniában körülbelül 130.000 magyar könyv van elhelyezve a kétnyelvű vagy nemzetiségi programmal működő könyvtárakban Lendván (városi könyvtár), Muraszombatban (Murska Sobota, megyei, regionális könyvtár), valamint a kétnyelvű iskolai könyvtárakban (Lendva, Göntérháza, Dobronak, Pártosfalva). Mindegyik könyvtártípusnak van nemzetiségi programja és a pozitív diszkrimináció elve alapján működik. Ezek a kétnyelvű és nemzetiségi programmal működő könyvtárak multikulturális környezetben vannak elhelyezve, partnerség és alkalmazkodás jellemző rájuk, hiszen Szlovénia északkeleti régiójában működnek, a szlovén–magyar–horvát és az osztrák határ mentén, elsősorban együttműködve Magyarországgal, az anyaországgal. Több kultúrát és könyvállományt integrálnak. Alapcéljuk az együttélés, amely kétirányú: a szlovén–magyar és a magyar–magyar kapcsolattartásra irányulnak. A dialógus mindig két egyenrangú partner között lehetséges. Ezt az elvet hirdetik a szlovéniai kétnyelvű könyvtárak a nemzetiségileg vegyesen lakott (magyar–szlovén) településeken a Muravidéken, Szlovéniában.

201702_Otagusip_Szlovenia_1

A Muravidék térképe napjainkban. […»]


Horvátországi magyar könyvgyűjtemények múltja, jelene és jövője

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Tisztelt Olvasóink!

Lassan bezárul a képzeletbeli kör, amit a felvidéki magyar könyvtárosság szakmai szervezetének bemutatásával kezdtünk. Az alábbi sorok Szlavóniáról és Dél-Baranyából szólnak. Legközelebb Szlovénia magyar könyvtárosairól olvashatunk, majd – ha megszólaltathatók lesznek:)) – burgenlandi kollégáinkat mutatjuk be az „Ötágú síp” rovatban.
A horvátországi bemutatkozó anyagot olvasva döbbentem rá, hogy micsoda történelmi háttérképet is kaptunk a szakmai beszámolókkal együtt. Most például Rabbi Zsolt kollégánk azt írja, hogy „… a honvédő háborút követő időszakban… a magyar kötődésű könyvtárak száma lecsökkent” – mintha tegnap lett volna a jugoszláv polgárháború, mintha csak tegnap bombázta volna a NATO a szerbiai (nem egyszer magyar) célpontokat, mintha csak tegnap érkeztek volna a menekülők, mintha…

Becsüljük meg a békés építkezések idejét és lehetőségét!

Haraszti Katalin rovatvezető
IFLA-HUN moderátor

[…»]


Kapocs Könyvtári Csoport – Vajdaság, Szerbia

Posted by zondaz - január 8th, 2017

201606_otagusip_vajdasag_1

A Kapocs Könyvtári Csoport tíz délvidéki könyvtár – az adai Szarvas Gábor Könyvtár, a csókai Közművelődési Központ Népkönyvtára, a Felsőhegyi Olvasókör, a kishegyesi Népkönyvtár, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár, a topolyai Népkönyvtár, a szenttamási Népkönyvtár, az újvidéki Magyar Tanszék könyvtára, az Újvidéki Magyar Olvasókör és a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ Városi Könyvtára – összefogásával jött létre 1999-ben. […»]


A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (RMKE) XI. vándorgyűlése

Posted by zondaz - november 13th, 2016

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban

Gyimesközéplok, 2016. szeptember 22-23.

A helyismeret kézen fogva jár a lokálpatriotizmussal…
aki ezzel foglalkozik, az kötődik a hazájához.”
Kiss Jenő, tiszteletbeli elnök

201605_otagusip_rmke_vandorgyules

A vándorgyűlés a romániai magyar könyvtárosok legnagyobb hagyományos szakmai rendezvénye, amelyet a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervez. Idén a Kájoni János Megyei Könyvtár (Csíkszereda, Hargita m.) és a Gyimesközéploki Községi Könyvtár (Hargita m.) társszervezőként járult hozzá a konferencia sikeréhez. A kétnapos rendezvényt a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány is támogatta. Gyimesközéplokon 2016. szeptember 22-23. között került sor a szakmai találkozóra, 51 résztvevővel. […»]


ReMeK – a romániai magyar könyvtárosok hírlevele

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Webmagazin jelen számában a harmadik olyan szomszédos országba érünk, ahol magyar könyvtárakat és könyvtárosokat, valamint szervezeteiket tudjuk bemutatni: Romániába.

A bemutatások sorát egy közösségi szolgáltatásnak, a romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevelének köszöntésével kezdjük. Miért a köszöntés? Íme, a magyarázat!

Haraszti Pálné
IFLA-HUN moderátor

201604_Otagusip_REMEK […»]


Beszélgetés Dányi Évával, az Országos Széchényi Könyvtár Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó osztályának vezetőjével a Mikes Programról

Posted by zondaz - július 6th, 2016

201603_Otagosip_Mikes

Mikor és hogyan indult a Mikes Program? Miért a névadás? Mik a program fő céljai?

A Diaszpóra Tanács III. ülésének zárónyilatkozata (2013. november) fogalmazta meg először hivatalos formában a tengerentúli diaszpórában élő magyarok és leszármazottainak igényét arra, hogy a családoknál összegyűlt, de már nem használt könyvtári jellegű dokumentumokat hazaküldhessék. Némely tengerentúli magyar közösségben, ahol még lelkes önkéntesek máig fenntartják a magyar könyvtárat, már évek-évtizedek óta befogadják az olyan családi gyűjteményeket, ahol a leszármazottak nem olvasnak, esetleg már nem is beszélnek magyarul, és felmenőik elhunyta után nem akarják tovább őrizni a magyar könyveket. […»]


Dr. Poráczky Rozália kapta idén az EMKE Monoki István díját

Posted by zondaz - május 21st, 2016

 

201602_Otagusip_EMKE

2016. április 9-én ünnepélyes keretek között kerültek kiosztásra különböző kategóriákban 2016 EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) díjai.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslatára idén a rangos Monoki díjat a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár főigazgató helyettese, Dr. Poráczky Rozália kapta.  […»]


A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete 2002-2016

Posted by zondaz - május 21st, 2016

201602_Otagu_karpatalja_1

Ughy Jenő szép gondolata:
„Keressük hát magunk is a könyvek nagy adományát, az irodalmi élményt és osszuk meg olvasóinkkal. Tanítsuk meg őket arra, hogyan találják meg a művek szépségét, hogyan érthetik meg eszméit, hogyan különböztethetik meg az értékeset az értéktelentől, az igazat a hazugtól, az emberit az embertelentől. Nem több és nem kevesebb ez, mint a könyvtáros hivatás.” […»]


A jövő könyvtára – Közösségi könyvtárak Szlovákiában

Posted by zondaz - március 23rd, 2016

A könyvtári szakmán belül még manapság is sokat ismételt kérdés, hogy mi lesz a klasszikus könyvtári rendszerrel, és milyenek lesznek a jövőben a könyvtárak? A felgyorsult és internet uralta világban, milyen szerepet tud betölteni egy könyvtár? Milyen szolgáltatást tudnak nyújtani egy olyan világban, ahol szinte bármit megtalál az ember egy néhány perces internetes keresés után?  […»]


Közösségi Könyvtárak – Kommunitná kniznica

Posted by zondaz - március 23rd, 2016

2015. június 16-17 Zsolna/Zilina – Rajecfürdő/Rajecké Teplice

Szlovákiában, mindig egy másik városi könyvtárban, 2008-tól tartanak cseh és lengyel könyvtárosok bevonásával nemzetközi könyvtári tapasztalatcserét és tréninget. Ezeken az alkalmakon arra keresik a választ, hogy a nyilvános/közösségi könyvtárak hogyan tudnak megfelelni változó korunk kihívásainak, ezzel segítve egy tudásalapú, információs társadalom megteremtését. A projekt elnevezése szinte mindent magába foglal: Könyvtár – Közösség – Kreativitás. […»]


Kárpátaljai magyar könyvtárosok – a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

201601_otagu_karpatalja_001

Kárpátalján két magyar könyvtáros egyesület működik: a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (KMKE) és a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Információs Egyesülete. A KMKE-ről az alábbiakban közlünk friss összeállítást, míg a másik szervezetet a webmagazin következő számában mutatjuk be. […»]


Egy válság-faragta, mégis elkötelezett községi könyvtáros

Posted by zondaz - december 30th, 2015

A felvidéki magyar könyvtárosokat (egyéneket és egyesületüket) bemutató sorozat újabb fejezetében Bolya Dudás Anita (32 éves) köbölkúti községi könyvtárossal ismerkedhetnek meg a Könyvtárvilág webmagazin olvasói.

201506_otagusip_Bolya_Kobolkut_1

Köbölkúti könyvtár, gyermekfoglalkozás

Kedves Anita, miért és hogyan lettél könyvtáros?

Vállalkozóként tudtam, milyen keményen kell dolgozni az itthoni piacon, hogy a családnak meglegyen a havi betevője. 2011-ben az érezhető munkaerő-piaci válság és a településemen meghirdetett könyvtári munkalehetőség arra késztetett, hogy megpályázzam a megüresedett posztot. Volt elég időm alaposan utána nézni e munkának, mert addig csak felhasználóként ismertem a könyvtárat. M. Csepécz Szilvia egykori könyvtáros, valamint férjem biztatására belevágtam e kihívásba, az állást nagy örömre megnyertem.  […»]


A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az indulástól 2008-ig

SZMKE2

1997 októberében a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közösen, Győr-Moson-Sopron megyei és szlovákiai magyar könyvtárosok részvételével, továbbképzést tartott Somorján a Bibliotheca Hungaricában. Ezen az összejövetelen a résztvevők szükségesnek érezték egy szlovákiai magyar könyvtáros egyesület létrehozását.
A Bibliotheca Hungarica vállalta a  szakmai szervezet létrehozását és a könyvtárosok szakmai továbbképzésével kapcsolatos feladatokat. […»]


Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája – Csongrád, 2015. május 31. – június 1.

201504_Otagu_Szucs

„Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok identitásmegőrzésében” címmel tartott előadást Szűcs Katalin, az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár munkatársa, az IKSZ égisze alatt tartott idei Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáján (Csongrád, 2015. május 31-június 1.) […»]


A szlovéniai könyvtárosok képviselőjének, Dr. habil. Zágorec-Csuka Juditnak a beszámolója a vándorgyűlésről

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_Otagu_ZagorecRészt vettem a magyar könyvtárosok éves nemzetközi konferenciáján, amelyre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének az elnöke, Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes és dr. Redl Károly, a MKE alelnöke hívtak meg, mint határon túli magyar könyvtárost.

A vándorgyűlés 2015.07.16-án délelőtt kezdődött azzal, hogy a határon túli magyar könyvtárosokat külön plénaris ülésre hívta meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a vezetősége és ünnepélyes keretek közt üdvözöltek bennünket, mint vendégeket. A plenáris ülésen lehetőségünk volt bemutatkozni a jelenlevő könyvtárosoknak és a vezetőségnek.  Azt követően 14 órakor volt a konferencia nyitó plenáris ülése a Szolnoki Főiskola előadótermében, amelynek keretében Barátné dr. habil. Hajdú Ágnes, az MKE elnöke, valamint Závogyán Magdolna, a kultúráért felelős helyttes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) mondtak beszédet. A MKE díjakat és kitüntetésket is adott át a könyvtárosoknak, akik munkájukkal kiemelkedtek a magyar könyvtáros társadalomban. Aznap este a Szolnoki Légierőzenekar műsorát hallgattuk meg az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban Szolnok város központjában. […»]


Dr. Végh László, a Bibliotheca Hungarica (Somorja, Szlovákia) igazgatója

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Otagusip_Vegh

Somorján érettségizett 1967-ben, majd a pozsonyi Comenius Egyetem politológia–szociológia szakán 1972-ben szerzett diplomát és doktori címet. 1981-ig a pozsonyi Kultúrakutató Intézet tudományos munkatársa. 1981–1990 között a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának nemzetiségi ügyekben illetékes főelőadója, majd 1990-től 1992-ig A. Nagy Lászlónak, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökének szaktanácsadója. 1993–1995 között a Csemadok Országos Választmányának főtitkára. […»]


A határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül

Posted by zondaz - június 28th, 2015

(a cikk a 3K 2015. márciusi számában megjelent írás rövidített változata)

1-201503_Otagusip_Hangodi

A határon túli könyvtárosok képzési, továbbképzési tevékenységét a Könyvtári Intézet építette ki – határon túli kezdeményezésre – a 2002-2003-as tanévtől kezdve. A „Határon túli könyvtárak fejlesztési programjának” 2007-es kulturális kormányzati elfogadása óta 2011 végéig, a rendszeres és kiszámítható kulturális minisztériumi támogatásnak köszönhetően a tevékenység a fejlesztési programnak megfelelően haladt: a képzéseken (…) 97 intézményből összesen 535 fő vett részt. (A fejlesztési program terveiről, eredményeiről és a Könyvtári Intézet által szervezett képzésekről lásd Bartos Éva beszámolóit: 3K 2006. 11. és a 2010. 7.) […»]


Beharangozó

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Bevezető

Illyés Gyula nagy gondolatával indítjuk új rovatunkat: „A magyar irodalom ötágú síp, összehangolatlan. Eléri még vajon a mi nemzedékünk, hogy egy jó munka mind e nemcsak külön-külön, de más és másként is szóló sípot egyszer ismét összehangolja, illetve az eldugulástól megmenti?”

A szomszédos országok magyar könyvtárosai kezdeményezésére, az IFLA segítségével hozta létre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a magyar és magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistáját, az IFLA-HUNt, 2007-ben. A magyar és angol nyelvű szakmai levelezőlista annak érdekében jött létre, hogy az együttműködést erősítse a Magyarországon, valamint a vele szomszédos országokban vagy a világ más államaiban élő magyar, magyarul értő (esetleg már csak angolul író-olvasó) könyvtárosok és információs szakemberek között […»]


A 125 éves kincsestár – a Szabadkai Városi Könyvtár bemutatkozása

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Szabadka_1

A Szabadkai Városi Könyvtárat a levéltári dokumentumok alapján Iványi István gimnáziumi tanár alapította 1890. október 13-án. A korabeli Szabadkán ez nem számított szenzációnak, az újságokban sem emlékeztek meg róla. […»]


Bibliotheca Hungarica, Somorja

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Somorja

A 18 éves Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) videókampánnyal igyekszik népszerűsíteni magát. Az egyes videókban maguk a “fórumosok” szólalnak meg és nyújtanak rövid, de alapos betekintést az intézet múltjába, jelenlegi munkájába, programjaiba. A legfrissebb ilyen videón Végh László nyilatkozik, aki a kezdetektől a Bibliotheca Hungarica szak- és kutatókönyvtár igazgatója. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban

Civil infó

Mentor

Portré

Könyvajánló

Sziporkák