Legfrissebb hírek

10/07/20 Vándorgyűlési beszámolók a Konferencia Klogon

A Konferencia Klogon a teljesség igénye nélküli válogatás böngészhető a bajai MKE vándorgyűlés kapcsán született blogbejegyzésekből, fotókból.

Ajánló kategóriában // Nincs hozzászólás

10/07/20 Az MKE FITT szekció előadásai a bajai vándorgyűlésen

Az alábbiakban mellékelem a FITT szekció előadásainak hivatkozásait egyben (már amit megleltem, úgy látom Kun Dórié és Kardos Andrisé hiányzik, ha elküldik a hivatkozást, csatolom azokat is):

Beszámoló, Hír kategóriában // 1 hozzászólás van

09/12/16 Mobil könyvtárosság (prezentáció és videó)

Jessica Coates, Wade Stewart és Drew Smith 53 diás prezentációját szeretném mindenki figyelmébe ajánlani a mobil világ és a könyvtárak, könyvtárosok kapcsolatáról. Az előadás nagyrészt mindent összefoglal, amit minimum illik tudni a témáról.

Külön ki szeretném emelni az alábbi képet, ami a kor szerinti könyvtárhasználatot mutatja 2007 nyarán Illionisban:

közkönyvtár használati statisztikák

közkönyvtár-használati statisztikák

A másik érdekesség egy ugyanilyen témájú videó:

via Stephen’s Lighthouse, Lone Wolf

Ajánló kategóriában // Nincs hozzászólás

09/07/14 Az Év fiatal könyvtárosa, 2009.

Gratulálunk Paszternák Ádámnak, aki ebben az évben elnyerte “Az év fiatal könyvtárosa “címet. Ádám a FITT egyik legkiválóbb tagja, szakmai tevékenysége, szellemisége meghatározó a Szekció egész tevékenységében.

Hír kategóriában // Nincs hozzászólás

09/07/14 Vándorgyűlés 2009. Debrecen

GKIeNET_WiFi falu és Nemzeti Digitális Közmű háttere

Kis Gergely előadásának slite-jai.

ügyvezető igazgató

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

Hír kategóriában // Nincs hozzászólás

09/05/14 Beszámoló az MKE Közgyűlésről

Múlt héten került sor az MKE közgyűlésére, melynek alapszabály szerint az a feladata, hogy a vezetőség beszámoljon az előző év történéseiről, az ellenőrző bizottság pedig az egyesület gazdasági helyzetével kapcsolatos tudnivalókról, amit a képviselők hozzászólásai után szavazásra bocsátanak.
Kevéssel 10 óra után Bakos Klára, elnök asszonyunk, megnyitotta gyűlést, 87 képviselőt regisztráltak, ami ezt jelentette, hogy határozatképesek voltunk.
FITT-tagok elég szép számban részt vettünk, bár többen, több szerepben is. Lévai Klári, Paszternák Ádám (mint KTE képviselő), Oros Sanyi (a csongrád megyei páholyból) Dávid Bogi, Nagy Anikó. A szekcióknak 20 emberenként kell egy küldöttet állítani, de egy képviselő csak egy tagszervezetet képviselhet.

Elsőként egy előadást hallgattunk meg, Dobó Katalintól. A Könyvkockától a Párhuzamos Archívumig. Az OSA Archívum legújabb projektjeiről címmel. Az archívum egy nem hagyományos levéltári archívumra emlékeztet leginkább, különleges ritkaságokat tesznek közkincsé: 50 évre megkapták a Szabad Európa Rádió archívumát, és igen sok anyaguk van az emberi jogokkal kapcsolatban is.

A következő napirendi pont az MKE közhasznúsági jelentésének (PDF) és költségvetési beszámolójának megvitatása és elfogadása volt. Bakos Klára elmondta, hogy tartalmas évet zártunk. Megköszönte mindazoknak a munkáját, akik részt vállaltak ebben. (FITT-eket külön többször is említette, a gyakorlati, technikai segítséget, és friss szellemiséget…) A szakma társadalmi szerepének, jelenlétének fontosságáról beszélt, és az ehhez tartozó marketing és kommunikáció nélkülözhetetlenségéről.

Az MKE Ellenőrző Bizottsága elnökének beszámolóját (PDF) Biczák Péter, az ellenőrző bizottság elnöke terjesztette elő. A tagság képviselői elfogadták a beszámolókat.

Az egyebek kategóriában rövid információkat kaptunk, futó projektekről rendezvényekről. Készül a „Versenyképes” folytatása, felzárkóztatás alcímmel, és a roma célközönséggel. A Fitz Díjról (amihez legfrissebb info a javaslatkérő levél) is hallhatunk, illetve az idei Vándorgyűlésre jelentkezés is egyre sürgetőbb.

A rendézvény zárása egy kis szendvics, pogi és üdítő melletti társas élet volt a kollégákkal.

Felhívó levéle a Fitz József díjra

Tisztelt Kollégák!

A szokásnak megfelelően a könyvtáros szakma javaslatára az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésén az idén is Fitz József-díjban részesíti az előző év – jelen esetben 2008 – legszebb öt értékes művét.

Kérem, hogy szervezete nevében tegyen javaslatot a díj odaítélésére, tekintetbe véve 2008 szépirodalmi, ismeretterjesztő és szakkönyv-termését. Ötnél több és ötnél kevesebb könyvet is javasolhat díjazásra. A javasolt művek kiválasztásakor konzultáljon azokkal a könyvtárakkal, amelyek a szervezet illetékességi körébe esnek.

Javaslatát, kérem, legkésőbb május 3o-ig szíveskedjék eljuttatni az MKE titkárságára.

Közreműködését előre is köszönve, kollegiális üdvözlettel:

Guszmanné Nagy Ágnes

az MKE Tanácsának elnöke

Eger, 2009.05.13.

Beszámoló kategóriában // Nincs hozzászólás

09/05/13 A FITT programja a 2009-es MKE Vándorgyűlésen

Ahogy azt a tagság elfogadta, a szekció vendégei 2009-ben a Nemzeti Digitális Közmű és a Wifi falu lesznek, mint két olyan program, amely a társadalmi szakadékot hivatott felszámolni. A dolog érdekessége, hogy az egyik egy még meg nem valósult állami program sok milliós háttérrel, addig a másik egy civil projekt pályázati és támogatói pénzekből. Előbbinek sikerét garantálhatja a mögötte felsorakozott szakértői gárda, utóbbi pedig már bizonyított, nem csak Magyarországon, hanem már Indiában is.

A Nemzeti Digitális Közműt Kiss Gergely, a GKIeNET ügyvezető igazgatója fogja képviselni, a Wifi falu részéről még nem dőlt el, ki tud eljönni, de részvételüket biztosra ígérték, így mindenképpen érdekes és tanulságos kerekasztal-beszélgetésre és vitára számíthatnak a résztvevők.

Érdemes elgondolkodni elöljáróban azon, hogy vajon mit tudunk mi hozzátenni ezekhez a programokhoz? Hol találjuk meg a helyünket? Inkább a civil vagy inkább az állami oldalon tudjuk elképzelni a könyvtár szerepét ebben a munkában? Hogyan tudjuk beadni a szellemi és anyagi tőkénket, javainkat ebben az ügyben? Ezekre és hasonló kérdésekre szeretnénk majd választ kapni közös gondolkodásunk során.

Közérdekű kategóriában // 2 hozzászólás

09/04/26 Beszámoló és jegyzőkönyv a FITT taggyűléséről

Ezen a héten, szerdán tartott a FITT éves taggyűlését. Elég kevesen, tízen voltunk jelen, de mivel a tagság most már tagdíjfizetéshez is van kötve, határozatképések voltunk. A taggyűlés napirendi pontjai az éves beszámoló, a vándorgyűlés programjának megbeszélése, és a FITT tevékenységéről szóló ötlete voltak, ezen kívül pedig parázs vita alakult ki arról, hogy pontosan mit is jelent FITT tagnak lenni, és hogy ez milyen előnyökkel is jár voltaképpen.

Az éves összefoglalón szó esett a tavaliy Vándorgyűlésről, annak tanulságairól, s arról, hogy az ott kialakult végeredményt (elsősorban a Pintér Róbert által felvázolt jövőbeli lehetőségek a könyvtár, mint olyan továbbéléséről) mindenképpen fontos lenne a következő Vándorgyűlésen, Debrecenben is képviselni.

Ez után szó esett a könyvtáros-fejlesztő párbeszédről, amely még mindig (sőt, egyre jobban) aktuális. Az ez ügyben való továbblépéshez Mikulás Gábor javaslata nyomán egy helyzetértékelő és -felmérő írás fog születni, majd pedig Paszternák Ádám ötlete szerint országos méretűvé lesz kiterjesztve. Ehhez június 1-jéig fogok összeállítani egy konszezustképviselő nyilatkozatot, amely a tagság véleményezése után a FITT hivatalos álláspontja lesz.

Szintén megmelítettük, mint lehetséges további eszközt, azt a tananyagot, amelyet Paszternák Ádámmal közösen készítettünk egy Könyvtári Intézet által akkreditálódó kurzushoz. Ennek az anyagnak a tulajdonjoga továbbra is minket illet meg, így egy esetleges FITT által szervezett, közvetített oktatási program keretében is fel lehet használni a későbbiekben.

Ismertettem a Könyvtári Intézettel kötött megállapodást, amely a TÁMOP felhasználásával egy szellemi műhely létrehozását tűzte ki célul, a FITTben részt vevő szakemberek aktív közreműködésével. Ennek további sorsa természetesen a pályázat eredményétől függ.

Végül Ignéczi Lilla foglalta össze a pár hete megtartott elnökségi ülés tartalmát és eredményét.

Ekkor tértünk ki először arra, hogy miért is jó az, ha valaki FITT tag, illetve meddig alkalmazottja egy intézménynek, mikortól tagja egy szakmai szervezetnek, és mindez mit jelent a mindennapi munkája, megjelenése során (itt főként a médiában való megjelenésre, oktatásra és publikálásra gondolva). A kérdésre félig válaszképpen elhatároztuk, hogy mint szakmai szervezet tagja, illetve képviselője csak az elnökség jóváhagyásával nyilatkozhat, és hogy ezt az SzMSz-ben fogjuk rögzíteni, amelyet a tagság az interneten fog megszavazni.

Ezek után megszavaztuk (1 tartózkodás, 9 igen szavazattal) az elnökségi találkozón meghatározott tagdíjat, amelynek összegei a jelentkezés oldalon láthatóak.

A következőnapirendi pont a 2009-es, debreceni Vándorgyűlésen megszervezendő FITT-szekció volt. Ennek kapcsán a tagság elfogadta ötletemet, miszerint a Nemzeti Digitális Közmű, illetve a Wifi falu képviselőit hívjuk el, ekként egy olyan állami és civil szerveződést tudunk bemutatni és ütköztetni, amelyek végső sorban ugyan arra a célra jöttek létre, viszont teljesen más eszközkészlettel, látásmóddal és lehetőségekkel. A konyvtar.hu portált emellett pedig plenáris ülésen szeretnénk bemutatni. A feladatokat is felosztottuk, Paszternák Ádám a Wifi falu, Lévai Klára a Nemzeti Digitális Közmű, Takács Dániel pedig a Vándorgyűlés szervezőivel veszi fel a kapcsolatot.

A taggyűlés zárásaként megvitattuk Kóródy Judit ötletét, amely szerint a vállalati könyvtárak vezetőivel és a képzési intézmények vezetőivel közreműködve egy workshopot kéne létre hozni, hogy milyen kompetenciák azok, amelyek elengedhetetlenek a könyvtári gyakornoko számára a piaci környezetben. A résztvevők hajlottak arra is, hogy ezt egy programsorozattá bővítve, szerte az országban, roadshow-szerűen rendezzük meg.

Az utolsó javaslat pedig Mikulás Gáboré volt, egy hírlevél létrehozása, amelyet a FITT tagjai állítanak össze, és rendszeresen tájékoztatja egy felületen a kollégákat az aktuális újdonságokról. Lévai Klára ötlete szerint ehhez nagy segítség lehet a tagok által vezetett blogok, ahonnan össze lehetne gyűjteni ezeket a híreket, s ő a szerkesztést is vállalta. Paszternák Ádám végül felvetette, hogy lehetne prémium (korlátozott, csak a FITT tagok számára hozzáférhető) anyagokat is közzé tenni, így is buzdítva a FITT-be való belépésre és az aktív közreműködésre. Kardos András, Füzessi Károly és Nagy Nikolett ezt nem támogatta, végül hosszas vita után függőben hagytuk a kérdést.

A jegyzőkönyv hozzáférhető PDF formátumban.

Hír kategóriában // 8 hozzászólás

09/03/31 A FITT egy éves értékelése

Kedves tagok, kollégák, nemsokára egy évesek leszünk. Ezért szeretnék feltenni egy körkérdést, amire jó lenne, ha minél többen válaszolnánk.

  • Mit vártam a szekciótól a megalakulás híre hallatán?
  • Miért léptem be a szekcióba, miért fizetek tagdíjat?
  • Mit tettem hozzá a közös munkához és tudáshoz, valamint a belépéskor eltervezetett célok érdekében?
  • Hány, a mindennapos munka és a FITT szakmai életében is hasznos ismeretséget és szakmai együttműködést tudtam létrehozni?
  • Mik a következő éves terveim?

A válaszokat várom itt, a hozzászólások közt, esetleg a levelezőlistán, esetleg ha valaki név nélkül szeretné kitölteni, annak lehetősége van a Google Dokumentumokban létrehozott űrlapon is. Köszönöm a segítséget!

Közérdekű kategóriában // Nincs hozzászólás

09/03/21 Tudósítás az MKE tanácsülésről

Az első beszámolót Nagy Anikó főtitkár asszonytól hallgattuk meg. Elmondta, hogy elkészült az egyesület idei munkaterve, aminek fontos elemei a Kazinczy és Radnóti év eseményei mellett a hagyományosnak tekinthető rendszeres programok is.

Április 23-26-ig 16. Nemzetközi Könyvfesztivál lesz, ahol az MKE évek óta Könyvtáros Klub nevű előadássorozatot tart, pénteken és szombaton. A szekcióprogramok összeálltak, Könyvtáros Stand is lesz, amit a Rubicon kiadóval osztunk majd meg. Ezért ők a könyvtárosoknak 50% kedvezményt adnak a fesztivál ideje alatt, hamarosan megkapjuk a könyvlistát amiből szemezgethetünk majd. Az előző évhez hasonlóan az ingyenes meghívókat az OSZK-ban tudják átvenni a szekciók.

Május 7.-én küldött közgyűlés.

Jelenleg az egyesületnek 2061 regisztrált tagja van. A tagkártyára idén is vonatkoznak azok a kedvezmények, amik eddig is , pl. a KELLO 20%… részletes infok www.edc.hu oldalon.

Bakos Klára a porosodó polcok botrány kapcsán elmesélte, hogy a vezetőség és a szakma milyen elkeseredetten küzd az újságírókkal, rosszindulattal, etikátlansággal.

Kiss Gábor beszámolt a debreceni Vándorgyűlés előkészületeiről, ami idén korán lesz. Július 9-11-ig. Időben el kell kezdenünk gondolkodni a szekció szakmai megjelenéséről. Jó hír, hogy idén a rendezvények, szállás ellátás is a Campuson lesz, ami szépen felújított, jó minőségű kollégiumokat takar és könnyen megközelíthető helyszíneket, és baráti árakat.

Elkészült “Az év fiatal könyvtárosa” díj alapító-okirata, a vezetőség, s a közgyűlés még nem hagyta jóvá, de ez remélhetőleg meg lesz hamarosan. 35 év alatti aktív könyvtárosok pályázatait várják, papír vagy egyéb hordozó formában. Be lehet mutatni egy megvalósítandó projektet, a díjazott 100 000 forintban részesül.

Wimmer Éva beszámolt az egyesület megnyert és folyamatban lévő pályázatairól.

Április 29. uniós pályázatíró tanfolyam lesz az OSZK-ban.

Július 15-17 Helyismereti könyvtárosok vándorgyűlése.

Végül megalakult a Fitz díjat odaítélő bizottság is.

Beszámoló kategóriában // Nincs hozzászólás