Jogszabály véleményezése 2016. 07. 11.

A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárásoknak a részletes szabályairól szóló normaszöveg tervezete és az ahhoz kapcsolódó indokolás véleményezése


Szakértői vélemény 2016. 06. 14.

Szakértői vélemény a 2011. évi CXCV. törvény 41.§-a (1) bekezdésének értelmezéséről felvetett jogi problémáról


Törvényjavaslat véleményezése 2016. 03. 23.

„A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről” szóló törvényjavaslat véleményezése


Előterjesztés véleményezése 2015. 10. 21.

Előterjesztés véleményezése „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról”


Vélemény a 2014/26/EU irányelv átültetéséhez megalkotandó magyar jogi szabályozás főbb tartalmi kérdéseivel kapcsolatban

  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala munkatársai által kidolgozott „Részletes koncepció a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv átültetéséhez megalkotandó magyar jogi szabályozás főbb tartalmi kérdéseivel kapcsolatban” című dokumentum vonatkozásában az alábbi észrevételeket […]


MKE vélemény az információs önrendelkezésről 2015. 04. 07.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének véleménye „ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXII. törvény módosításáról” szóló előterjesztésről 2015. 04. 07.


Az MKE segédkönyvtáros és segédrestaurátor szakképzési létszámkeretekkel kapcsolatos állásfoglalása 2015. 03. 23.

Az MKE segédkönyvtáros (52 322 01) és segédrestaurátor papír- és könyvrestaurálási szakiránya (53 211 01) szakképzés létszámkereteivel kapcsolatos állásfoglalása 2015. 03. 23.


Állásfoglalás a Kulturális Alapellátás Kerekasztal számára

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete állásfoglalása a Kulturális Alapellátás Kerekasztal számára


Állásfoglalás a könyvtáraknak a nemzeti értékek és hungarikumok szolgálatában betöltött szerepéről

Az MKE állásfoglalása a könyvtáraknak a nemzeti értékek és hungarikumok szolgálatában betöltött szerepéről. Az ezzel kapcsolatos 2014. május 12-i debreceni konferencián elhangzott előadás anyaga (PPT).


MKE Műhelynapok sorozat 2013 – 2014. Tézisek

A 2013. november 19-20. és 2014. február 18. közt megrendezett Műhelynapok sorozat összefoglaló tézisei.

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Tolnai György profilképe
  Barton Dávid profilképe