A könyvtári dolgozók életpálya-modelljével kapcsolatos MKE vélemény

A könyvtári dolgozók életpálya-modelljének kialakításával kapcsolatban az MKE által az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya főosztályvezetője, Dr. Vígh Annamária részére elküldött véleménye ezen a linken olvasható.


VM rendelettervezet véleményezése

Ezen a linken olvasható a VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről készült tervezet véleményezése.


MKE felvetései a hungarikum törvény kapcsán: tervezet a hungarikum törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelethez

Itt olvashatóak a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2013. május 14-én Matiszlovics Tibor, az EMMI kabinetfőnöke részére megküldött felvetései a hungarikum törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet célkitűzéseinek megvalósítása kapcsán.  


Az Országos Könyvtárügyi Konferencia tézisei és ajánlásai

A 2012. november 22-23-án az MKE és az IKSZ által megrendezett Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély c. Országos Könyvtárügyi Konferencia (OKK) tézisei és ajánlásai 2013. február 20-án megküldésre kerültek L. Simon László, az EMMI kultúráért felelős államtitkára részére. A tézisek és ajánlások szövege valamint a kísérőlevél az OKK egyéb anyagait is tartalmazó oldalon […]


Jogszabálytervezet észrevételezése: Az egyes kulturális tárgyú minisztériumi rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelethez

Dr. Oravecz Péter mb. főosztályvezető-helyettes Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest SzaIay u. 10-14. Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Úr! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a fenti tárgyú jogszabálytervezettel kapcsolatosan az alábbiakban fogalmazza meg észrevételeit. A jogszabálytervezetet fontosnak és szükségesnek érezzük. Észrevételeink azt a célt szolgálják, hogy a jogalkotói szándék teljesülése maradéktalan lehessen. Kérem ezért javaslataink indokolt befogadását! Tisztelettel Bakos Klára […]


Könyvtárhasználat a közoktatásban

A Könyvtárostanárok Egyesülete a honlapján – http://www.ktep.hu/cimlap –  nyilvánosságra hozta a KTE elnöksége által kialakított, és a megfelelő hivatalos fórumokra beküldött véleményét a Kerettantervről, benne az információs műveltségről és a könyvtárhasználatra való nevelésről. A dokumentumot ajánlom minden tagtárs szíves figyelmébe. Fehér Miklós főtitkár


Jogszabálytervezet észrevételezése: az EMMI minisztere által adományozható elismerések című rendelettervezethez

2012. október 18-án Bakos Klára, az MKE elnöke elküldte dr. Polt-Palásthy Marianna, az EMMI helyettes államtitkára részére az MKE észrevételeit az EMMI minisztere által adományozható elismerések című rendelettervezetéhez.


Az MKE állásfoglalása a Nat 2012. iskolai könyvtárat, könyvtárhasználatot érintő kérdéseiről

A Nemzeti Alaptanterv lényege a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése. E feladat megvalósításához nélkülözhetetlen a tantárgyköziségen alapuló könyvtárpedagógiai munka. A  korábbi Nat változat preambulumában egy teljes bekezdés, a Tanulás tanítása fejtette ki a könyvtárhasználat kereszttantervi jellegének megfelelő elvi alapvetést. A bevezetőben található Tanulás tanítása a mostani Nat változatban is […]


Konzultáció és állásfoglalás a megyei könyvtárak működési jellegéről, szervezeti hovatartozásáról

Az MKE elnöke a NEFMI kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkárától a múzeumi és a levéltári szervezetek valamint két könyvtáros szakmai szervezet (IKSZ és MKE) részére közösen címzett levelet kapott. Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszony ebben a levélben a közgyűjtemények által ellátandó közfeladatok és az ellátás – működtetés formája kérdésben kért a szakmai szervezetektől konzultációs lehetőséget. A […]


Állásfoglalás – szakmai vélemény

Az MKE az alábbiakban összegzi “a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról” szóló jogszabály tervezettel kapcsolatos véleményét. A szervezeteink észrevételeit is figyelembe vevő szakmai vélemény szerkesztője Dr. Redl Károly. Fehér Miklós főtitkár Szakmai vélemény „A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet” módosításával kapcsolatban Bevezető […]

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Tolnai György profilképe
  Admin profilképe
  zondaz profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  mekmusz profilképe
  Barton Dávid profilképe
  Nagy Zoltán profilképe